Het Boek

2 Koningen 20

De ziekte van Hizkia

1In diezelfde tijd werd Hizkia ernstig ziek en de profeet Jesaja ging hem opzoeken. ‘Regel uw zaken en bereid u voor op de dood,’ zei Jesaja tegen hem. ‘De Here zegt dat u niet meer beter zult worden.’ Hizkia draaide zijn gezicht naar de muur. ‘Och Here,’ bad hij, ‘ik heb toch altijd geprobeerd U met een oprecht hart te gehoorzamen en precies te doen wat U van mij verlangde!’ Hij barstte in tranen uit.

Nog voordat Jesaja het binnenplein van het paleis had verlaten, sprak de Here hem al weer toe. ‘Ga terug naar Hizkia, de leider van mijn volk, en zeg hem dat de Here, de God van zijn voorvader David, zijn gebed heeft gehoord en zijn tranen heeft gezien. Ik zal hem genezen en over drie dagen zal hij al weer op zijn en de tempel kunnen bezoeken. Ik zal hem nog vijftien jaar te leven geven en hem en zijn stad beschermen tegen de koning van Assyrië. Dit zal Ik allemaal doen omwille van Mijzelf en omwille van mijn dienaar David.’ Jesaja gaf Hizkia het advies enkele vijgen op de zweer te leggen. Op die manier werd hij genezen.

In de tussentijd had koning Hizkia aan Jesaja gevraagd: ‘Met welk teken kunt u bewijzen dat de Here mij zal genezen en dat ik over drie dagen weer naar de tempel zal kunnen gaan?’ ‘De Here zal u een bewijs geven,’ vertelde Jesaja hem. ‘Wilt u dat de schaduw van de zonnewijzer tien graden naar voren of naar achteren gaat?’ 10 ‘De schaduw gaat altijd naar voren,’ antwoordde Hizkia, ‘laat hem nu naar achteren gaan.’ 11 Jesaja vroeg de Here dit te doen en Hij zorgde ervoor dat de schaduw tien graden terugging op de zonnewijzer van Achaz.

12 Korte tijd later stuurde Berodach-Baladan, de zoon van koning Baladan van Babel, gezanten met geschenken en groeten naar Hizkia. Hij had gehoord dat hij ziek was. 13 Hizkia verwelkomde hen en liet hun al zijn schatten zien—het zilver, het goud, de specerijen, de kostbare oliën, zijn wapens—letterlijk alles! 14 Daarop ging Jesaja naar koning Hizkia en vroeg hem: ‘Wat willen deze mannen? Waar komen zij vandaan?’ ‘Uit het verre Babel,’ antwoordde Hizkia. 15 ‘Wat hebben zij allemaal gezien in uw paleis?’ wilde Jesaja verder weten. En Hizkia antwoordde: ‘Alles. Ik heb hun al mijn schatten laten zien.’ 16 Toen zei Jesaja tegen Hizkia: ‘Luister naar de woorden van de Here: 17 “Er zal een tijd komen dat alles in dit paleis naar Babel wordt meegenomen. Alle schatten van uw voorouders zullen worden weggebracht en niets zal worden achtergelaten. 18 Enkelen van uw nakomelingen zullen worden meegenomen en als hofpersoneel dienen in het paleis van de koning van Babel.” ’ 19 ‘Goed,’ vond Hizkia, ‘als dit is wat de Here wil, dan heb ik daar vrede mee.’ Bovendien dacht hij: ‘Er zal tenminste vrede en veiligheid heersen gedurende de rest van mijn leven.’

20 De rest van de geschiedenis van koning Hizkia en zijn grote daden—inclusief de vijver en de waterleiding die hij aanlegde, waarmee hij water naar de stad bracht—staan beschreven in de Kronieken van de koningen van Juda. 21 Na zijn dood volgde zijn zoon Manasse hem op.

New Living Translation

2 Kings 20

Hezekiah’s Sickness and Recovery

1About that time Hezekiah became deathly ill, and the prophet Isaiah son of Amoz went to visit him. He gave the king this message: “This is what the Lord says: Set your affairs in order, for you are going to die. You will not recover from this illness.”

When Hezekiah heard this, he turned his face to the wall and prayed to the Lord, “Remember, O Lord, how I have always been faithful to you and have served you single-mindedly, always doing what pleases you.” Then he broke down and wept bitterly.

But before Isaiah had left the middle courtyard,[a] this message came to him from the Lord: “Go back to Hezekiah, the leader of my people. Tell him, ‘This is what the Lord, the God of your ancestor David, says: I have heard your prayer and seen your tears. I will heal you, and three days from now you will get out of bed and go to the Temple of the Lord. I will add fifteen years to your life, and I will rescue you and this city from the king of Assyria. I will defend this city for my own honor and for the sake of my servant David.’”

Then Isaiah said, “Make an ointment from figs.” So Hezekiah’s servants spread the ointment over the boil, and Hezekiah recovered!

Meanwhile, Hezekiah had said to Isaiah, “What sign will the Lord give to prove that he will heal me and that I will go to the Temple of the Lord three days from now?”

Isaiah replied, “This is the sign from the Lord to prove that he will do as he promised. Would you like the shadow on the sundial to go forward ten steps or backward ten steps?[b]

10 “The shadow always moves forward,” Hezekiah replied, “so that would be easy. Make it go ten steps backward instead.” 11 So Isaiah the prophet asked the Lord to do this, and he caused the shadow to move ten steps backward on the sundial[c] of Ahaz!

Envoys from Babylon

12 Soon after this, Merodach-baladan[d] son of Baladan, king of Babylon, sent Hezekiah his best wishes and a gift, for he had heard that Hezekiah had been very sick. 13 Hezekiah received the Babylonian envoys and showed them everything in his treasure-houses—the silver, the gold, the spices, and the aromatic oils. He also took them to see his armory and showed them everything in his royal treasuries! There was nothing in his palace or kingdom that Hezekiah did not show them.

14 Then Isaiah the prophet went to King Hezekiah and asked him, “What did those men want? Where were they from?”

Hezekiah replied, “They came from the distant land of Babylon.”

15 “What did they see in your palace?” Isaiah asked.

“They saw everything,” Hezekiah replied. “I showed them everything I own—all my royal treasuries.”

16 Then Isaiah said to Hezekiah, “Listen to this message from the Lord: 17 The time is coming when everything in your palace—all the treasures stored up by your ancestors until now—will be carried off to Babylon. Nothing will be left, says the Lord. 18 Some of your very own sons will be taken away into exile. They will become eunuchs who will serve in the palace of Babylon’s king.”

19 Then Hezekiah said to Isaiah, “This message you have given me from the Lord is good.” For the king was thinking, “At least there will be peace and security during my lifetime.”

20 The rest of the events in Hezekiah’s reign, including the extent of his power and how he built a pool and dug a tunnel[e] to bring water into the city, are recorded in The Book of the History of the Kings of Judah. 21 Hezekiah died, and his son Manasseh became the next king.

Notas al pie

  1. 20:4 As in Greek version and an alternate reading in the Masoretic Text; the other alternate reads the middle of the city.
  2. 20:9 Or The shadow on the sundial has gone forward ten steps; do you want it to go backward ten steps?
  3. 20:11 Hebrew the steps.
  4. 20:12 As in some Hebrew manuscripts and Greek and Syriac versions (see also Isa 39:1); Masoretic Text reads Berodach-baladan.
  5. 20:20 Hebrew watercourse.