Het Boek

2 Johannes 1:1-13

Pas op voor de vele verleiders in deze wereld

1Van: Johannes, de leider van de gemeente. Aan: de vrouw die door God uitgekozen is en aan haar kinderen.

Ik heb u oprecht lief en daarin ben ik niet de enige, alle mensen die de waarheid hebben leren kennen, houden ook van u. 2Want de waarheid blijft in ons en zal altijd bij ons zijn. 3Wij zullen ook de genade, het medeleven en de vrede van God de Vader en van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen, in waarheid en liefde.

4Ik heb ervan genoten enkele van uw kinderen te ontmoeten, die zich door de waarheid laten leiden, zoals de Vader ons heeft opgedragen. 5Daarom wil ik u herinneren aan het oude gebod dat God ons al in het begin heeft gegeven: gelovigen moeten elkaar liefhebben. 6Als wij God liefhebben, zullen wij leven zoals Hij wil. Hij heeft ons vanaf het allereerste begin gezegd dat wij elkaar moeten liefhebben.

7Pas op voor de vele misleidende leraren die in deze wereld rondlopen. Zij beweren dat Jezus Christus niet als een mens van vlees en bloed gekomen is. Daaruit blijkt dat zij bedriegers en antichristen, vijanden van Christus, zijn. 8Wees daarom op uw hoede. Anders doet u alles teniet wat wij tot stand hebben gebracht en krijgt u niet uw volle loon. 9Wie verder gaat dan wat Christus ons geleerd heeft, heeft geen gemeenschap met God. Maar wie zich houdt aan wat Christus ons geleerd heeft, heeft niet alleen gemeenschap met Hem, maar ook met zijn Vader. 10Als iemand bij u komt om u iets anders te leren, laat hem dan niet binnen en groet hem zelfs niet. 11Want als u dat wel doet, bent u medeplichtig aan het kwaad dat hij aanricht.

12Ik heb u nog veel meer te zeggen, maar ik wil dat niet per brief doen. Ik hoop naar u toe te komen en er persoonlijk met u over te spreken. Dan zal onze vreugde compleet zijn! 13U ontvangt de hartelijke groeten van de kinderen van uw zuster.

New International Reader's Version

2 John 1:1-13

1I, the elder, am writing this letter.

I am sending it to the lady chosen by God and to her children. I love all of you because of the truth. I’m not the only one who loves you. So does everyone who knows the truth. 2I love you because of the truth that is alive in us. This truth will be with us forever.

3God the Father and Jesus Christ his Son will give you grace, mercy and peace. These blessings will be with us because we love the truth.

4It has given me great joy to find some of your children living by the truth. That’s just what the Father commanded us to do. 5Dear lady, I’m not writing you a new command. I’m writing a command we’ve had from the beginning. I’m asking that we love one another. 6The way we show our love is to obey God’s commands. He commands you to lead a life of love. That’s what you have heard from the beginning.

7I say this because many people have tried to fool others. These people have gone out into the world. They don’t agree that Jesus Christ came in a human body. People like this try to trick others. These people are like the great enemy of Christ. 8Watch out that you don’t lose what we have worked for. Make sure that you get your full reward. 9Suppose someone thinks they know more than we do. So they don’t follow Christ’s teaching. Then that person doesn’t belong to God. But whoever follows Christ’s teaching belongs to the Father and the Son. 10Suppose someone comes to you and doesn’t teach these truths. Then don’t take them into your house or welcome them. 11Anyone who welcomes them shares in their evil work.

12I have a lot to write to you. But I don’t want to use paper and ink. I hope I can visit you instead. Then I can talk with you face to face. That will make our joy complete.

13The children of your sister, who is chosen by God, send their greetings.