Het Boek

2 Johannes 1:1-13

Pas op voor de vele verleiders in deze wereld

1Van: Johannes, de leider van de gemeente. Aan: de vrouw die door God uitgekozen is en aan haar kinderen.

Ik heb u oprecht lief en daarin ben ik niet de enige, alle mensen die de waarheid hebben leren kennen, houden ook van u. 2Want de waarheid blijft in ons en zal altijd bij ons zijn. 3Wij zullen ook de genade, het medeleven en de vrede van God de Vader en van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen, in waarheid en liefde.

4Ik heb ervan genoten enkele van uw kinderen te ontmoeten, die zich door de waarheid laten leiden, zoals de Vader ons heeft opgedragen. 5Daarom wil ik u herinneren aan het oude gebod dat God ons al in het begin heeft gegeven: gelovigen moeten elkaar liefhebben. 6Als wij God liefhebben, zullen wij leven zoals Hij wil. Hij heeft ons vanaf het allereerste begin gezegd dat wij elkaar moeten liefhebben.

7Pas op voor de vele misleidende leraren die in deze wereld rondlopen. Zij beweren dat Jezus Christus niet als een mens van vlees en bloed gekomen is. Daaruit blijkt dat zij bedriegers en antichristen, vijanden van Christus, zijn. 8Wees daarom op uw hoede. Anders doet u alles teniet wat wij tot stand hebben gebracht en krijgt u niet uw volle loon. 9Wie verder gaat dan wat Christus ons geleerd heeft, heeft geen gemeenschap met God. Maar wie zich houdt aan wat Christus ons geleerd heeft, heeft niet alleen gemeenschap met Hem, maar ook met zijn Vader. 10Als iemand bij u komt om u iets anders te leren, laat hem dan niet binnen en groet hem zelfs niet. 11Want als u dat wel doet, bent u medeplichtig aan het kwaad dat hij aanricht.

12Ik heb u nog veel meer te zeggen, maar ik wil dat niet per brief doen. Ik hoop naar u toe te komen en er persoonlijk met u over te spreken. Dan zal onze vreugde compleet zijn! 13U ontvangt de hartelijke groeten van de kinderen van uw zuster.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

2 Juan 1:1-13

1Cunaj yuyaj Juanmi,

Dios agllashca can panimanpish, cambaj huahuacunamanpish quillcani. Cancunataca tucui shunguhuanmi cʼuyani. Mana ñucallachu cʼuyani, ashtahuanpish cashcatataj huillashcata yachajcunapish tucuicunallatajmi cʼuyanchij. 2Cashcatataj huillashcata ñucanchij shungupi charishcamantami, cʼuyanchij. Chai shimicunaca ñucanchijpica, huiñaitami tiyanga.

3Yaya Diospish, Yaya Diospaj Churi Apunchij Jesucristopish cancunataca jatunta cʼuyashpa, llaquishpa, sumaj causaita cushca cachun. Cʼuyanatapish cashcatataj huillashcapi nishca shina cushca cachun.

4Cancunamanta maijancunaca, cashcatataj huillashcataca, Yaya Dios ñucanchijta mandashca shinatajmi alli caticushcacuna. Paicunahuan tupashpami achcata cushicurcani. 5Shina cajpica cunanca panicu, caishuj chaishujhuan cʼuyanacuchunmi mandani. Manaraj mandashca ima mushujtaca mana quillcanichu. Ashtahuanpish caitaca, callarillamantataj ña yachashcallatami yuyachicuni. 6Cʼuyanacushpami, Dios mandashcacunapi nishca shinataj causashun. ‘Cʼuyanacushpa causaichij’ nishcataca, callarillamantatajmi uyarcanguichij.

7Cai pachapica llullashpa crichijcunaca, ñamari achcacuna puricun. Chaicunaca: “Jesucristoca, mana runa aichayuj tucushpachu shamurca” nincunami. Chashna huillajca llullashpa crichijmi, Cristota pʼiñajmi. 8Yuyaipi causanguichij, ñataj ñucanchij cancunata servishcamantaca, imata mana japishpa saquiringuichijman. Ashtahuanpish chai japina cashcataca, tucuita japingapaj, alli yuyaihuan catinguichij.

9Maijanpish Cristo yachachishcata saquishpa, ima shujtajta catishpaca, mana Diospajchu. Maijanpish Cristo yachachishcallata catijca, Yaya Diostapish, Paipaj Churitapishmi charin. 10Maijanpish cancunapajman shamushpa, cai yachachinata mana yachachijpica, ama huasipi chasquinguichijchu. ‘Allitaj shamungui’ nishpallapish, ama ninguichijchu. 11Maijanpish ‘Allitaj shamurcangui’ nishpa chasquijca, paipish mana allita rurajllatajmi tucun.

12Cancunaman achca yachachinata charishpapish, mana tintahuan papelpi quillcashpa cachasha ninichu. Ashtahuanpish randinmanta cushicungapajmi, cancunahuan ñahui ñahui parlanacunaman shamuna yuyailla cani.

13Dios agllashca cambaj ñañapaj huahuacunapish cantaca, ‘¿Allillachu cangui?’ nincunami. Chashna cachun.