1 Timotheüs 4 – HTB & CARST

Het Boek

1 Timotheüs 4:1-16

Paulusʼ advies aan Timotheüs

1Maar de Heilige Geest zegt ons heel duidelijk dat er een tijd zal komen waarin sommigen in de gemeente zich van Christus afwenden en leraren gaan volgen die zich door de duivel laten leiden. 2Deze schijnheilige leraren vertellen leugens en hebben hun eigen geweten het zwijgen opgelegd. 3Zij zullen zeggen dat het niet goed is om te trouwen en dat je bepaalde dingen niet moet eten, zelfs al heeft God deze dingen gegeven, opdat goed onderwezen christenen er dankbaar van zullen genieten. 4Want alles wat God gemaakt heeft, is goed. Wij mogen het gerust eten, als we er maar dankbaar voor zijn. 5Omdat God gezegd heeft dat het goed is en omdat wij Hem vragen het te zegenen, is alle voedsel aanvaardbaar.

6Als je dit zo aan de anderen uitlegt, doe je je plicht als dienaar van Jezus Christus. Daaruit zal blijken dat je gevoed wordt door het geloof en door het goede onderwijs dat je hebt genoten. 7Verknoei je tijd niet met discussies over zinloze ideeën en flauwe verzinsels. Benut je tijd en energie om geestelijk in conditie te blijven. 8Lichaamsoefening is niet zo nuttig, maar de oefening van de geest is juist wel erg nuttig, het heeft een goede uitwerking op alles wat je doet. Dat zal je niet alleen in dit leven helpen, maar ook in het toekomstige. 9Dit is de waarheid, die iedereen zou moeten aannemen. 10Opdat men dit zal geloven, werken wij hard en moeten wij veel doorstaan, want onze hoop is gericht op de levende God, die de redder van alle mensen is, in het bijzonder van hen die in Hem geloven.

11Zorg ervoor dat je dit aan iedereen onderwijst. 12Niemand mag op je neerkijken omdat je nog jong bent. Wees een voorbeeld door alles wat je zegt en doet, door je liefde, geloof en zuiverheid. 13Tot ik kom, moet je uit de Boeken voorlezen. Leg de gemeente uit wat het betekent en maak het goede nieuws bekend.

14Gebruik de bijzondere gave die God je door zijn profetisch woord heeft gegeven, toen de leiders van de gemeente jou de handen oplegden. 15Doe iets met die gave, zet je voor die taken in, zodat iedereen je vooruitgang zal opmerken. 16Pas goed op jezelf in alles wat je denkt en doet. Blijf trouw aan wat juist en goed is en God zal niet alleen jou redden, maar ook de mensen die naar je luisteren.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

1 Тиметею 4:1-16

Наставления Тиметею

1Дух Всевышнего ясно говорит о том, что в последние времена некоторые оставят веру, будут следовать духам лжи и учениям демонов. 2Такие учения придут через лицемерие бессовестных лжецов4:2 Букв.: «лжецов с совестью, клеймённой калёным железом»., 3которые запрещают людям жениться, запрещают употреблять те или иные виды пищи, созданной Всевышним для того, чтобы верующие и знающие истину ели с благодарностью. 4Всё сотворённое Всевышним хорошо, и всё, что принимается с благодарностью, не должно отвергаться, 5потому что оно освящается словом Всевышнего и молитвой.

6Если ты, Тиметей, будешь говорить об этом братьям, то будешь хорошим служителем Исо Масеха, питаемым словами веры и здравого учения, которому ты последовал. 7Не трать время на безбожные россказни, пристойные разве что старухам, а развивай в себе благочестие. 8Есть определённая польза в физических упражнениях, но благочестие полезно во всём, ведь оно обещает жизнь и в настоящем, и в будущем.

9Это слово правильно и достоверно. 10Ради этого мы и трудимся, и ведём борьбу, потому что надеемся на живого Бога, Спасителя всех людей, а особенно тех, кто верен Ему.

11Этого требуй от людей и этому учи их. 12Не позволяй никому смотреть на тебя с пренебрежением из-за твоей молодости. Будь для последователей Исо Масеха примером в словах, в жизни, любви, вере и чистоте. 13Пока я не приду, занимайся чтением Писания вслух перед общиной, проповедью, учительством. 14Не пренебрегай даром, который был дан тебе через пророчество с возложением рук старейшин. 15Будь усерден во всём этом, посвяти себя этому, чтобы все видели твой успех. 16Следи за собой и за тем, чему ты учишь. Будь верен этому учению, и если ты так будешь поступать, то спасёшь и себя, и тех, кто слушает тебя.