1 Timotheüs 3 – HTB & CARST

Het Boek

1 Timotheüs 3:1-16

Aanwijzingen voor voorgangers en helpers

1Dit is belangrijk om te onthouden: als iemand graag een leidende rol in de gemeente wil hebben, is dat een goed verlangen. 2Wel, zoʼn leider moet een goed man zijn en op zijn leven mag niets aan te merken zijn. Hij mag maar één vrouw hebben en moet beheerst, attent en ordelijk zijn. Hij moet het fijn vinden om gasten te ontvangen en goed onderwijs kunnen geven. 3Hij mag geen drinker of driftkop zijn, maar is vriendelijk en vredelievend. Hij mag niet aan het geld vast zitten. 4Hij moet een goede man en vader zijn die zijn kinderen aankan. 5Want als iemand zijn eigen gezin niet kan leiden, hoe zou hij dan voor de gemeente van God kunnen zorgen? 6Een leider in de gemeente mag niet iemand zijn die nog maar pas christen is, omdat hij dan wel eens verwaand zou kunnen worden en onder hetzelfde oordeel valt als de duivel. 7Hij moet ook een goede reputatie hebben bij de mensen die niet tot de gemeente behoren, anders zou hij door allerlei beschuldigingen in een val van de duivel kunnen lopen.

8Mensen met dienende taken, helpers of diakenen, moeten net zo goed en evenwichtig zijn als de voorgangers. Je moet op hen aankunnen. Zij mogen niet aan de drank verslaafd zijn en ook geen oneerlijke winst willen maken. 9Zij moeten met een zuiver geweten vasthouden aan het geheim van het geloof. 10Voordat zij als helper worden aangesteld, moet eerst blijken of zij er wel geschikt voor zijn. Als er niets op hen valt aan te merken, mogen zij helpers worden. 11Op vrouwen mag ook niets zijn aan te merken. Zij mogen niet roddelen en het vertrouwen niet beschamen. Zij moeten in alles betrouwbaar zijn. 12Een helper mag maar één vrouw hebben en moet zijn gezin goed kunnen leiden. 13Helpers die het goed doen, krijgen respect van anderen en een vrijmoedig geloof in Christus Jezus.

14Ik hoop binnenkort te komen. Maar voor het geval dat ik opgehouden word, schrijf ik je alvast, 15want ik wil dat je weet hoe het in de gemeente hoort toe te gaan, want de gemeente is het huisgezin van de levende God, ze is de pijler en het fundament van de waarheid. 16Het valt niet te ontkennen dat de waarheid die God ons bekend heeft gemaakt, groot is: Christus kwam als mens naar de aarde, werd door de Geest rechtvaardig verklaard en door engelen gezien. Hij werd onder de volken bekendgemaakt, in de wereld aanvaard en weer in de heerlijkheid van de hemel opgenomen.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

1 Тиметею 3:1-16

Качества, необходимые духовным руководителям и их помощникам

1Правильно говорится: похвально, когда человек стремится быть руководителем в общине верующих. 2Но руководителем должен быть человек, которого не за что осудить: муж одной жены3:2 Муж одной жены – существует несколько толкований этого выражения: 1) имеющий только одну жену; 2) верный своей жене; 3) женатый не более одного раза. Также в 3:12., воздержанный, благоразумный, порядочный, гостеприимный, хороший учитель, 3не склонный к пьянству, не драчун, но мягкий в обращении с людьми, не задиристый и не падкий до денег. 4Он должен хорошо управлять своей семьёй, иметь послушных и уважающих его детей. 5Ведь если кто-либо не может справиться со своей семьёй, то как он сможет заботиться об общине верующих, принадлежащей Всевышнему? 6Руководителя не следует выбирать из новообращённых: такой человек может возгордиться, и тогда он будет осуждён так же, как был осуждён и дьявол. 7О нём должны хорошо отзываться неверующие, чтобы ему не вызвать упрёков и не попасть в ловушку дьявола.

8То же самое касается и помощников руководителей. Они должны быть уважаемыми людьми, искренними, не пристрастными к вину и бескорыстными. 9Они должны с чистой совестью придерживаться открытых ныне тайн веры. 10Вначале эти люди должны проявить себя в деле, и лишь затем, если они не вызовут нареканий, их можно будет допустить до служения помощников.

11Их жёны тоже должны быть достойными уважения, не заниматься сплетнями, быть воздержанными и пользоваться во всём доверием.

12Помощник руководителя должен быть мужем одной жены, хорошо управлять своими детьми и домочадцами. 13Потому что те, кто хорошо выполняет своё служение, приобретают себе достойное положение и могут с большой уверенностью говорить о своей вере в Исо Масеха.

14Я надеюсь скоро прийти к тебе, но пишу это для того, 15чтобы, если я и задержусь, ты знал, как всем нам следует вести себя в доме Всевышнего. Этот дом – святой народ верующих, принадлежащий живому Богу, опора и утверждение истины. 16Тайна нашей веры несомненно велика:

Он3:16 В самых древних рукописях здесь стоит слово Ος («Который», или в нашем случае «Он»), но во многих других рукописях стоит Θς – сокращённая форма слова Θεος («Всевышний»). Разница же проистекает из того, что на языке оригинала маленькая горизонтальная чёрточка в этом слове меняет одну букву на другую, в результате чего одно слово превращается в другое. был явлен в теле,

был оправдан Духом,

Его видели ангелы,

о Нём было возвещено среди народов,

Его приняли верой в мире,

Он был вознесён в славе.