Het Boek

1 Timotheüs 1:1-20

Waarschuwing tegen een verkeerde leer

1Van: Paulus, een apostel van Christus Jezus, uitgezonden in opdracht van God, onze bevrijder, en van Christus Jezus, op wie onze hoop gevestigd is. 2Aan: Timotheüs, mijn geestelijke zoon. Ik wens je de genade, de liefdevolle goedheid en vrede toe van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Here.

3Ik herinner je aan wat ik je heb opgedragen toen ik naar Macedonië vertrok: blijf in Efeze en houd mensen die een verkeerde leer brengen, ervan af die uit te dragen. 4Zij houden zich eindeloos bezig met verzinsels en stambomen. In plaats van mensen te helpen Gods plan in geloof te aanvaarden, roepen zij moeilijkheden op. 5Het doel van elke terechtwijzing is liefde, die uit een zuiver hart komt, een eerlijk geweten en een oprecht geloof. 6Deze valse leraren zijn het spoor bijster en verknoeien hun tijd met zinloos gepraat. 7Zij zouden graag uitleggers van de Joodse wetten willen worden, maar ze weten niet waar ze het over hebben en begrijpen niets van wat ze met stelligheid beweren. 8Die wetten zijn goed als zij worden toegepast op de manier zoals God het bedoeld heeft. 9Zij zijn er niet voor rechtvaardige mensen, maar voor gewetenloze en onreine mensen, voor zondaars die alles wat heilig is verachten en ontwijden, voor mensen die hun ouders misdadig behandelen en zelfs voor moord niet terugschrikken, 10die ontucht plegen met volwassenen én met kinderen, die anderen als slaven verkopen, die zich schuldig maken aan leugens en meineed en allerlei dingen doen die in gaan tegen de gezonde leer, 11die in overeenstemming is met het geweldige nieuws van onze goede God, van wie ik een boodschapper ben.

12Wat ben ik dankbaar dat onze Here Jezus Christus mij heeft uitgekozen om een van zijn boodschappers te zijn en dat Hij mij de kracht geeft Hem trouw te blijven, 13hoewel ik vroeger zelfs de naam van Christus bespot heb. Ik heb zijn gemeente vervolgd en deze kwaad gedaan zoveel ik kon. Maar God heeft Zich over mij ontfermd, omdat ik niet wist wat ik deed, ik kende Christus toen nog niet. 14Wat is de Here goed voor mij geweest! Hij heeft mij het geloof in Christus Jezus gegeven en mij vervuld van diens liefde. 15Het is een onomstotelijk feit—en iedereen zou dat moeten geloven—dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaars te redden, en ik was wel de ergste van hen allemaal.

16Maar God heeft mij vergeven, opdat Jezus Christus mij zou kunnen gebruiken als een voorbeeld om te laten zien hoeveel geduld Hij heeft. Zo zullen anderen beseffen dat ook zij eeuwig leven kunnen krijgen.

17Alle eer en heerlijkheid is voor God, voor altijd en eeuwig. Hij is de Koning van alle eeuwen, de Onzichtbare, die nimmer sterft. Alleen Hij is God. Amen.

18Timotheüs, mijn zoon, ik geef je deze instructie overeenkomstig hetgeen de profeten over je gezegd hebben: neem deel aan de goede strijd voor de Here. 19Laat het geloof in Christus niet los en houd altijd een zuiver geweten. Want sommige- mensen hebben hun geweten geweld aangedaan door, hoewel zij de goede weg kenden, slechte dingen te doen. Daardoor zijn zij het geloof in Christus kwijtgeraakt. 20Hymeneüs en Alexander zijn daar een voorbeeld van. Ik moest hen aan Satan overleveren om hun te leren dat zij niet ongestraft met Christus kunnen spotten.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

提摩太前書 1:1-20

1保羅奉我們救主上帝和賜我們盼望的基督耶穌的命令,作基督耶穌的使徒, 2寫信給因信主而作我真兒子的提摩太

願父上帝和我們的主基督耶穌的恩典、憐憫和平安臨到你!

謹防異端邪說

3我去馬其頓的時候,曾經勸你繼續留在以弗所,好命令那幾個人不要傳講異端邪說, 4也不要沉迷於虛構的神話和冗長的家譜,因為這些事只會引起無用的猜測和辯論,無法幫助人憑信心認識上帝的救贖計劃。 5制止這些人的目的是為了愛,這愛來自於清潔的心、無虧的良心和真實無偽的信心。 6可惜有些人卻偏離這些,轉向空洞的談論。 7他們想做律法教師,卻不明白自己所談論所主張的。

8我們知道,只要用得合宜,律法本是好的。 9因為律法並不是為義人設的,而是為了對付那些目無法紀、大逆不道、不敬畏上帝、犯罪作惡、不聖潔、貪戀世俗、謀殺父母、行兇害命、 10淫亂、同性戀、拐賣人口、說謊、起假誓的人,以及其他違反正道的人。 11這正道來自當受稱頌的上帝託付我傳揚的榮耀福音。

感謝上帝的憐憫

12我感謝賜我力量的主基督耶穌,因為祂視我忠心可靠,派我事奉祂。 13儘管我從前是個褻瀆上帝、迫害和侮辱信徒的人,但我仍然蒙了憐憫,因為那時我無知,還沒有信耶穌。 14主賜給我豐富的恩典,使我在基督耶穌裡有信心和愛心。

15有句話千真萬確、完全可信,就是「基督耶穌降世,為要拯救罪人。」在罪人中我是個罪魁, 16但我依然蒙了憐憫,因為耶穌基督要在我這個罪魁身上彰顯祂無限的忍耐,使我做那些要信靠祂並得到永生之人的榜樣。

17願尊貴、榮耀歸給那位不朽的、肉眼不能見的萬世君王——獨一無二的上帝,直到永遠。阿們!

18我兒提摩太啊,我依照從前有關你的預言,把這命令託付給你,好使你藉此打美好的仗。 19你要持守信心和無虧的良心。有些人喪掉良心,結果他們的信仰就像船觸了礁, 20其中有許米乃亞歷山大。我已經把他們交給撒旦,使他們受些教訓,不敢再說褻瀆的話。