1 Thessalonicenzen 5 – HTB & CARST

Het Boek

1 Thessalonicenzen 5:1-28

De dag dat Jezus Christus terugkomt

1Ik hoef u niet te schrijven wanneer en onder welke omstandigheden dit allemaal zal gebeuren, vrienden. 2U weet immers dat de grote dag van de Here geheel onverwacht komt, als een dief in de nacht. 3Terwijl de mensen zeggen: ‘Er is rust en vrede, er dreigt geen enkel gevaar,’ zal de vernietiging hen plotseling overvallen, zoals de weeën een zwangere vrouw. Zij zullen nergens heen kunnen vluchten.

4Broeders en zusters, u leeft echter niet in het donker. Die dag zal u niet overvallen als een dief. 5Want u bent allemaal kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij hebben niets te maken met de nacht en het donker. 6Daarom moeten wij altijd op onze hoede zijn en niet slapen zoals de anderen. Kijk naar die dag uit en blijf nuchter. 7In de nacht slapen de mensen en bedrinken dronkaards zich. 8Maar laten wij die bij de dag horen, nuchter blijven. Wij moeten onszelf beschermen met het harnas van geloof en liefde, en met de helm van de hoop op het heil. 9Want God heeft ons niet bestemd om door Hem bestraft te worden, maar om gered te worden door onze Here Jezus Christus. 10Jezus is voor ons gestorven om ons voor altijd met Hem te laten leven, of we bij zijn terugkeer nu al gestorven of nog in leven zijn. 11Blijf elkaar dus bemoedigen en versterken, maar dat doet u al.

12Broeders en zusters, wij vragen u respect te hebben voor uw leiders die door de Here zijn aangewezen. Zij verrichten veel werk onder u en wijzen u terecht waar dat nodig is. 13Geef hun veel waardering en houd van hen, omdat zij zoveel voor u doen. Leef met elkaar in vrede.

14Vrienden, u moet de mensen die hun plicht verzaken, heel ernstig waarschuwen. Help en steun hen die bang zijn, ook de zwakken. Heb geduld met iedereen. 15Let erop dat niemand kwaad met kwaad vergeldt, maar wees altijd goed voor elkaar en voor anderen.

16Wees ook altijd blij. 17Bid onophoudelijk. 18Wat er ook gebeurt, dank altijd God, want Hij wil dat u als christenen zo leeft.

19Verdrijf de Heilige Geest niet uit uw hart. 20Veracht niet wat namens God gezegd wordt. 21U moet alles wat gezegd en gedaan wordt, op zijn echtheid beproeven en alles wat goed is, vasthouden. 22Vermijd alles wat slecht is.

23Laat het zo zijn dat de God van de vrede u volledig voor Zichzelf afzondert en dat uw hele wezen—geest, ziel en lichaam—zuiver blijft tot de komst van onze Here Jezus Christus. 24En Hij die u geroepen heeft, is trouw en zal doen wat Hij beloofd heeft.

25Broeders en zusters, bid voor ons. 26Groet alle gelovigen die bij u zijn met een heilige kus. 27En in naam van de Here draag ik u op deze brief aan hen allen voor te lezen. 28Ik wens u de genade van onze Here Jezus Christus toe.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

1 Фессалоникийцам 5:1-28

День возвращения Исо Масеха

1Братья, нам нет нужды писать вам о временах и сроках. 2Вы и сами хорошо знаете, что день возвращения Вечного Повелителя придёт неожиданно, как вор ночью. 3Люди будут говорить «мир и безопасность», но внезапно их постигнет гибель, как родовые схватки неожиданно застигают беременную женщину, и тогда никто не убежит.

4Но вы, братья, не во тьме, чтобы день этот застиг вас внезапно, как вор. 5Вы все сыны света и дня. У нас нет ничего общего с ночью или с тьмой, 6поэтому не будем спать, как другие, но будем бодрствовать и оставаться трезвыми. 7Те, кто спит, – спят ночью, и те, кто пьянствует, – напиваются ночью. 8Но раз мы принадлежим дню, то давайте же оставаться трезвыми, одевшись, как в броню, в веру и любовь и, как шлем, надев на голову надежду на спасение5:8 См. Ис. 59:17.. 9Ведь Всевышний предназначил нас не для гнева, а для спасения, которое мы получаем через Повелителя нашего Исо Масеха. 10Он умер за нас, чтобы нам, окажемся ли мы к тому дню среди умерших или среди живых, жить вместе с Ним. 11Поэтому ободряйте и укрепляйте друг друга, что вы и делаете.

Заключительные наставления

12Мы обращаемся к вам, братья, с просьбой: оказывайте почёт тем, кто так усердно трудится среди вас, кто руководит вашей общиной и наставляет вас в следовании Повелителю. 13Проявляйте к ним большое уважение и любовь за ту работу, которую они совершают. Будьте в мире друг с другом. 14Мы умоляем вас, братья, убеждайте тех, кто не хочет работать; ободряйте боязливых; помогайте слабым духом; будьте терпеливы со всеми. 15Никто пусть не платит никому злом за зло, но будьте всегда добры друг к другу и ко всем.

16Всегда радуйтесь, 17постоянно молитесь 18и при любых обстоятельствах будьте благодарны Всевышнему, потому что в этом воля Всевышнего для вас, принадлежащих Исо Масеху.

19Не угашайте Духа, 20пророчеством не пренебрегайте, 21но всё проверяйте и держитесь добра. 22Избегайте всякого рода зла.

Благословение и приветствия

23Итак, пусть Сам Всевышний, дающий мир, освятит вас всецело, чтобы ваш дух, душа и тело сохранились непорочными до тех пор, когда придёт Повелитель наш Исо Масех. 24Тот, Кто вас призывает, верен, и Он выполнит то, что обещал.

25Братья, молитесь о нас. 26Приветствуйте всех братьев святым поцелуем5:26 Поцелуем приветствовали и приветствуют доныне друг друга жители Ближнего Востока. Подобное можно наблюдать и в Центральной Азии.. 27Я заклинаю вас перед Повелителем, прочитайте это послание всем братьям!

28Пусть с вами будет благодать Повелителя нашего Исо Масеха.