1 Thessalonicenzen 4 – HTB & CARST

Het Boek

1 Thessalonicenzen 4:1-18

Geroepen om zuiver te leven

1Broeders en zusters, wat uw dagelijkse leven betreft vragen wij u dringend in de naam van onze Here Jezus om u zo te gedragen dat God er vreugde aan beleeft. U deed dat al, maar wij vragen u dringend dat nog meer te doen. 2U weet toch wel dat wij u in opdracht van de Here Jezus dit duidelijk hebben verteld? 3God wil namelijk dat u Hem helemaal toebehoort en dat u zich ver houdt van elke vorm van ontucht. 4Ieder van u moet zijn lichaam beheersen, zodat het niet onteerd wordt, maar aan God toebehoort. 5Geef niet toe aan uw hartstochten en begeerten, zoals gebeurt bij mensen die God niet kennen. 6Benadeel en bedrieg uw medemens op dit gebied niet. Wij hebben u gewaarschuwd dat als u zulke dingen doet, de Here u daarvoor zal straffen. 7God heeft ons niet tot losbandigheid geroepen, maar tot een leven dat Hem is toegewijd. 8Wie dit afwijst, is niet ongehoorzaam aan mensen, maar aan God, die ons zijn Heilige Geest geeft.

9Over de liefde van christenen onderling hoef ik u niet te schrijven. God Zelf heeft u geleerd hoe u elkaar moet liefhebben. 10Dat blijkt wel uit uw houding tegenover de christenen in heel Macedonië. Toch willen wij u er nadrukkelijk op wijzen dat die liefde moet blijven groeien. 11Zet u volledig in om een rustig leven te leiden, bemoei u met uw eigen zaken en verdien uw eigen boterham, zoals we dat al eerder hebben gezegd. 12Dan zullen buitenstaanders u vertrouwen en respecteren en u zult bij niemand uw hand hoeven ophouden.

13Over wat er gebeurt met christenen die sterven, willen wij u niet in het onzekere laten. U hoeft over hen geen verdriet te hebben, zoals de mensen die zonder hoop leven. 14Want zoals wij geloven dat Jezus na zijn dood weer levend is geworden, geloven wij ook dat God de gestorven christenen met Christus zal laten terugkomen. 15Wat wij hier zeggen, is het woord van de Here: wij die bij de terugkeer van de Here nog leven, zullen Hem niet eerder tegemoet gaan dan de gestorvenen. 16Want als het signaal klinkt, als een van de voornaamste engelen zijn stem laat horen en de trompet van God schalt, zal de Here Zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan 17en daarna zullen wij die op dat moment nog leven, met hen in de wolken worden opgenomen om de Here in de lucht te ontmoeten en altijd bij Hem te zijn. 18Met dit nieuws kunt u elkaar troosten en bemoedigen.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

1 Фессалоникийцам 4:1-18

Жизнь, угодная Всевышнему

1И наконец, братья, когда вы уже научились от нас жить так, чтобы жизнь ваша была угодна Всевышнему, – а вы так и живёте, – мы просим и умоляем вас ради Повелителя Исо: преуспевайте в этом ещё больше. 2Вы помните, какие указания от Повелителя Исо мы вам дали.

3Всевышний хочет, чтобы вы были святы, чтобы вы воздерживались от разврата, 4чтобы каждый из вас умел властвовать над своим телом4:4 Букв.: «соблюдать свой сосуд». со святостью и достоинством, 5а не шёл на поводу своих низменных страстей, как это делают язычники, не знающие Всевышнего. 6Никто пусть не причиняет зла своему брату и не обманывает его, входя к его жене4:6 Букв.: «Никто пусть не преступает границ и не ищет выгоды за счёт своего брата в этом деле».. За все такие грехи человек понесёт наказание от Повелителя, и мы вас об этом предупреждали и раньше. 7Ведь Всевышний не призвал нас к нечистоте, а призвал к святой жизни. 8И следовательно, кто отвергает этот призыв, тот отвергает не человека, а Всевышнего, Который даёт вам Своего Святого Духа.

9Думаю, что нам нет нужды писать вам о любви к братьям, ведь вы сами были научены Всевышним любить друг друга. 10Мы знаем, что вы любите всех братьев по всей Македонии. Хотим лишь, чтобы вы преуспевали в любви ещё больше.

11Старайтесь жить порядочно4:11 Или: «мирно»., занимаясь каждый своим делом и работая своими руками, как мы вам уже наказывали раньше, 12чтобы ваша жизнь вызывала уважение неверующих, и чтобы вам ни в чём не иметь нужды.

О пришествии Повелителя

13Братья! Мы не хотим оставить вас в незнании относительно тех, кто умер, чтобы вы не скорбели о них, как скорбят другие, у которых нет надежды. 14Мы верим, что Исо умер и что Он воскрес, и поэтому верим, что вместе с Исо Всевышний приведёт и тех, кто умер с верой в Него. 15Мы теперь говорим вам со слов Повелителя, что мы, которые будем ещё в живых к тому времени, когда Он придёт, нисколько не опередим тех, кто к этому моменту уже умрёт. 16Потому что Повелитель Сам придёт с небес (о чём возвестят громкий клич, голос архангела4:16 Архангел – один из высших ангельских чинов. и труба Всевышнего), и умершие с верой в Масеха воскреснут первыми. 17Потом и мы, оставшиеся в живых, будем вместе с ними подняты на облаках, чтобы встретить Повелителя в воздухе, и уже всегда с той поры будем с Ним. 18Поэтому ободряйте друг друга этими словами.