Het Boek

1 Thessalonicenzen 1

Het voorbeeld van de Thessalonicenzen

1Van: Paulus, Silvanus en Timotheüs. Aan: de gemeente in de stad Thessalonica, aan allen die horen bij God de Vader en de Here Jezus Christus. Wij wensen u genade en vrede toe.

Telkens wanneer wij bidden, danken wij God voor u. Als wij met onze Vader over u spreken, denken wij steeds aan wat u allemaal uit geloof en liefde doet, en niet te vergeten aan de volharding, waarmee u vertrouwt op onze Here Jezus Christus.

Beste broeders en zusters, wij weten dat God van u houdt en u heeft uitgekozen. Want toen wij u het goede nieuws brachten, was dat niet alleen met woorden. Het gebeurde ook met kracht en door de Heilige Geest. U had de absolute zekerheid dat wat wij zeiden, waar was. U weet ook hoe uit ons optreden bleek dat wij u voor de Here wilden winnen. Zo werd u volgelingen van ons en van de Here, want u hebt onze boodschap met de blijdschap van de Heilige Geest aangenomen, ondanks de grote moeilijkheden die u ondervond. En u bent weer een voorbeeld geworden voor alle andere christenen in Macedonië en Achaje. Van u uit heeft het goede nieuws verder zijn weg gevonden, tot ver over de grenzen. Waar wij ook komen, horen wij over uw geloof in God. Wij hoeven het zelf niet meer te vertellen, want de mensen vertellen ons hoe u ons met open armen hebt ontvangen en dat u zich van de afgoden hebt afgekeerd om nu de levende en ware God te eren en te dienen. 10 Zij vertellen ons ook dat u ernaar uitkijkt dat zijn Zoon Jezus uit de hemel zal terugkomen. Hij is door God weer levend gemaakt en bevrijdt ons van Gods toekomstig oordeel.

Nkwa Asem

Tesalonikafo I 1

1Saa nhoma yi fi Paulo, Silas ne Timoteo nkyɛn. Wɔde kɔma Tesalonika asafo a wɔyɛ Agya Onyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo mma no: Adom ne asomdwoe nka mo.

Aseda

Daa yesi mo ananmu da Onyankopɔn ase ma mo na yɛkae mo wɔ yɛn mpaebɔ mu nso. Efisɛ, yɛkae mo gyidi a mode di dwuma, mo dɔ a ɛma mutumi de nsi yɛ adwuma ne mo anidaso dennen a mowɔ wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo mu no wɔ yɛn Nyankopɔn ne Agya no anim.

Anuanom, yenim sɛ Onyankopɔn dɔ mo nti na wayi mo sɛ ɔno ankasa ne de no. Sɛ yɛbɛkaa Asɛmpa no kyerɛ mo a, ɛnyɛ nsɛm bi kwa na mmom yegyina tumi ne Honhom Kronkron ne mu nokware mu gyidi so. Munim sɛnea bere a na yɛne mo wɔ ha no mo yiyedi mu nti na ɛmaa yɛne mo tenae. Musuasuaa yɛn ne Awurade; na ɛwom sɛ muhuu amane de, nanso mode anigye a efi Honhom Kronkron no mu gyee asɛm no.

Ɛnam so ma mobɛyɛɛ nhwɛso maa gyidifo a wɔwɔ Makedonia ne Hela no nyinaa. Nsɛm a moka faa Awurade ho no ankɔ Makedonia ne Hela nko, na mmom, gyidi a mowɔ wɔ Onyankopɔn mu no ho asɛm adu baabiara. Asɛm biara nni hɔ a ɛsɛ sɛ yɛka bio. Saa nnipa no nyinaa ka gye a yɛbɛsraa mo no, mugyee yɛn ne twe a motwee mo ho fii ahoni ho na mode mo ho maa Onyankopɔn, som nokware ne ɔteasefo Nyankopɔn no 10 na moatwɛn ne Ba a ofi soro no; ne Ba Yesu a onyanee no fi awufo mu a ogye yɛn fi Onyankopɔn abufuw a ɛreba no mu no.