Het Boek

1 Samuël 28

Saul raadpleegt een waarzegster

1In diezelfde periode hergroepeerden de Filistijnen hun legers voor een nieuwe oorlog tegen Israël. ‘Kom en help ons in de strijd,’ zei koning Achis tegen David en zijn mannen. ‘Goed,’ antwoordde David, ‘u zult spoedig merken wat u aan ons hebt.’ ‘Als u ons werkelijk goed helpt, zult u voor uw hele leven mijn persoonlijke lijfwacht worden,’ beloofde Achis hem.

Ondertussen was Samuël overleden en heel Israël rouwde. Hij was begraven in zijn woonplaats Rama. Koning Saul had alle waarzeggers en tovenaars uit het land Israël verbannen.

De Filistijnen sloegen hun kamp op bij Sunem, terwijl Saul en zijn leger bij Gilboa lagen. 5,6 Toen Saul het enorme Filistijnse leger zag, werd hij bang en zonk de moed hem in de schoenen. Daarom besloot hij de Here om raad te vragen. Maar de Here weigerde hem te antwoorden. Noch door dromen, noch door de Urim, de orakelstenen, noch door de profeten kwam Saul iets te weten. 7,8 Hij gaf zijn dienaren toen opdracht een waarzegster op te sporen, zodat hij haar kon vragen wat hij moest doen. Zij vonden een waarzegster bij Endor en Saul ging vermomd naar haar toe. Samen met twee van zijn mannen bezocht hij haar ʼs nachts. ‘Ik moet met een dode praten,’ vroeg hij. ‘Wilt u zijn geest oproepen?’ ‘Wilt u mij in de val lokken en ter dood laten brengen?’ wilde de vrouw weten. ‘U weet toch dat Saul alle waarzeggers en geestenbezweerders heeft verdreven?’ 10 Maar Saul zwoer bij de Here dat hij haar niet zou verraden. 11 Ten slotte zei de vrouw: ‘Nu, wie wilt u dat ik voor u oproep?’ ‘Breng mij in contact met Samuël,’ antwoordde Saul.

12 Toen de vrouw Samuël zag, gilde zij: ‘U hebt mij bedrogen! U bent koning Saul!’ 13 ‘Wees niet bang,’ stelde de koning haar gerust. ‘Wat ziet u?’ ‘Ik zie een bovennatuurlijk wezen vanuit de aarde opkomen,’ was haar antwoord. 14 ‘Waar lijkt het op?’ ‘Het is een oude man, gehuld in een mantel.’ Saul besefte dat het Samuël was en boog diep voor hem. 15 ‘Waarom hebt u mij gestoord door mij terug te halen?’ vroeg Samuël aan Saul. ‘Omdat ik enorme problemen heb,’ antwoordde hij. ‘De Filistijnen zijn met ons in oorlog en de Here heeft mij in de steek gelaten. Hij wil niet meer antwoorden door profeten of dromen, daarom heb ik u laten oproepen om te vragen wat ik moet doen.’ 16 Maar Samuël antwoordde: ‘Wat heeft het voor zin mij te vragen? De Here heeft u immers verlaten en Hij is nu uw vijand geworden? 17 Hij heeft precies dat gedaan wat Hij had gezegd en u het koninkrijk afgenomen om het aan een ander te geven, aan David. 18 Dit alles is vandaag over u gekomen, omdat u de aanwijzingen van de Here niet hebt opgevolgd toen Hij zijn toorn op Amalek richtte. 19 En bovendien, het hele Isräelitische leger zal morgen worden verslagen door de Filistijnen en u en uw zonen zullen hier bij mij zijn.’

20 Na die woorden viel Saul languit op de grond, verstijfd van angst door wat Samuël had gezegd. Hij voelde zich ook slap door de honger, want hij had die hele dag nog niets gegeten. 21 Toen de vrouw zag hoe angstig hij was, zei zij: ‘Heer, ik gehoorzaamde uw bevel met gevaar voor mijn eigen leven. 22 Luister nu naar mij en laat mij u wat te eten geven, zodat u weer kracht krijgt voor de terugreis.’ 23 Maar hij weigerde te eten. De mannen die hem vergezelden, bleven echter aandringen. Ten slotte stond hij van de grond op en ging op het bed zitten. 24 De vrouw had een vetgemest kalf. Zij ging snel naar buiten, slachtte het en kneedde deeg, waarvan zij ongezuurde koeken bakte. 25 Zij bracht de maaltijd naar de koning en zijn mannen en zij aten ervan. Daarna stapten ze op en verdwenen in de nacht.

New International Reader's Version

1 Samuel 28

1While David was living in Ziklag, the Philistines gathered their army together. They planned to fight against Israel. Achish said to David, “Here is what you must understand. You and your men must march out with me and my army.”

David said, “I understand. You will see for yourself what I can do.”

Achish replied, “All right. I’ll make you my own personal guard for life.”

Saul and the Woman at Endor

Samuel had died. The whole nation of Israel was filled with sorrow because he was dead. They had buried him in his own town of Ramah. Saul had thrown out of the land people who get messages from those who have died. He had also thrown out people who talk to the spirits of the dead.

The Philistines gathered together and set up camp at Shunem. At the same time, Saul gathered together all the Israelites. They set up camp at Gilboa. When Saul saw the Philistine army, he was afraid. Terror filled his heart. He asked the Lord for advice. But the Lord didn’t answer him through dreams or prophets. He didn’t answer him when Saul had the priest cast lots by using the Urim. Saul spoke to his attendants. He said, “Find me a woman who gets messages from those who have died. Then I can go and ask her some questions.”

“There’s a woman like that in Endor,” they said.

Saul put on different clothes so people wouldn’t know who he was. At night he and two of his men went to see the woman. “I want you to talk to a spirit for me,” he said. “Bring up the spirit of the dead person I choose.”

But the woman said to him, “By now you must know what Saul has done. He has removed everyone who gets messages from those who have died. He has also removed everyone who talks to the spirits of the dead. He has thrown all of them out of the land. Why are you trying to trap me? Why do you want to have me put to death?”

10 Saul made a promise in the name of the Lord. He said to the woman, “You can be sure that the Lord lives. And you can be just as sure that you won’t be punished for helping me.”

11 Then the woman asked, “Whose spirit should I bring up for you?”

“Bring Samuel up,” he said.

12 When the woman saw Samuel, she let out a loud scream. She said to Saul, “Why have you tricked me? You are King Saul!”

13 He said to her, “Don’t be afraid. Tell me what you see.”

The woman said, “I see a ghostly figure. He’s coming up out of the earth.”

14 “What does he look like?” Saul asked.

“An old man wearing a robe is coming up,” she said.

Then Saul knew it was Samuel. He bowed down. He lay down flat with his face toward the ground.

15 Samuel said to Saul, “Why have you troubled me by bringing me up from the dead?”

“I’m having big problems,” Saul said. “The Philistines are fighting against me. God has left me. He doesn’t answer me anymore. He doesn’t speak to me through prophets or dreams. So I’ve called on you to tell me what to do.”

16 Samuel said, “The Lord has left you. He has become your enemy. So why are you asking me what you should do? 17 The Lord has spoken through me and has done what he said he would do. The Lord has torn the kingdom out of your hands. He has given it to one of your neighbors. He has given it to David. 18 You didn’t obey the Lord. You didn’t show his great anger against the Amalekites by destroying them. So he’s punishing you today. 19 He will hand both Israel and you over to the Philistines. Tomorrow you and your sons will be down here with me. The Lord will also hand Israel’s army over to the Philistines.”

20 Immediately Saul fell flat on the ground. What Samuel had said filled Saul with fear. His strength was gone. He hadn’t eaten anything all that day and all that night.

21 The woman went over to Saul because she saw that he was very upset. She said, “Look, I’ve obeyed you. I put my own life in danger by doing what you told me to do. 22 So please listen to me. Let me give you some food. Eat it. Then you will have the strength to go on your way.”

23 But he refused. He said, “I don’t want anything to eat.”

Then his men joined the woman in begging him to eat. Finally, he paid attention to them. He got up from the ground and sat on a couch.

24 The woman had a fat calf at her house. She killed it at once. She got some flour. She mixed it and baked some bread that didn’t have any yeast in it. 25 Then she set the food in front of Saul and his men. They ate it. That same night they got up and left.