Het Boek

1 Petrus 1

De hoop van het eeuwige leven

1Van: Petrus, een apostel van Jezus Christus. Aan: de christenen die als vreemdelingen in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië wonen.

God, de Vader, heeft u uitgekozen, omdat Hij u al lang tevoren kende. De Heilige Geest heeft u afgezonderd om Jezus Christus te gehoorzamen en door zijn bloed gereinigd te worden. Ik wens dat u meer en meer de genade en vrede van God zult ontvangen.

Alle dank en eer is voor de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die zo onvoorstelbaar goed voor ons is. Hij heeft nieuwe mensen van ons gemaakt door Jezus Christus uit de dood terug te brengen tot het leven. Daarom leven wij nu toe naar het eeuwige leven dat wij ontvangen zullen. Dat is de erfenis die God allang voor u heeft klaarliggen in de hemel, een erfenis die door niets of niemand zal worden aangetast en zijn waarde nooit verliest. Omdat u op God vertrouwt, zal Hij u beschermen. Hij zal u in zijn grote kracht bewaren, zodat u veilig bent om die rijke erfenis aan het einde van de tijd te ontvangen.

Wees dus blij! Er ligt iets heerlijks voor u klaar, ook al zult u het door allerlei beproevingen eerst nog een tijd erg moeilijk hebben. Door die moeilijkheden en problemen wordt uw geloof op de proef gesteld, zodat zal blijken of het echt is of niet. Want ook goud, dat kan vergaan en lang zoveel niet waard is als geloof, wordt in het vuur gesmolten om te zien of het wel echt is. Wel, als uw geloof het vuur van de beproevingen kan doorstaan, zal Jezus Christus bij zijn terugkeer geëerd en geprezen worden. Ook al hebt u Hem nog nooit gezien, toch houdt u van Hem. U vertrouwt op Hem, hoewel u zich geen voorstelling van Hem kunt maken. En u hebt een bijna hemelse blijdschap, omdat u erop vertrouwt gered te zullen worden. 10 De profeten begrepen niet wat die redding inhield. Hoewel zij er ijverig naar zochten en erover schreven, hadden zij nog heel veel vragen. 11 Zij vroegen zich af wat de Geest van Christus, die in hen was, bedoelde. Want Hij vertelde hun over de vreselijke dingen die Christus zou doormaken en over de verheerlijking die daarop zou volgen. Het was hun niet duidelijk, wanneer en onder wat voor omstandigheden dat allemaal zou gebeuren. 12 Ten slotte werd hun duidelijk gemaakt dat die dingen niet tijdens hun eigen leven zouden plaatsvinden, maar pas veel later, in onze tijd. En nu is dit heerlijke nieuws openlijk aan ons allen bekendgemaakt door dezelfde Heilige Geest die tot hen gesproken heeft. Het is zoiets heerlijks dat zelfs de engelen er meer over zouden willen weten.

13 Gebruik dus uw verstand en wees nuchter. Kijk vol verwachting uit naar de dag waarop Jezus Christus terugkomt en God zijn genade aan u zal bewijzen. 14 Gehoorzaam God omdat u zijn kinderen bent. Geef niet toe aan de verlangens van vroeger, toen u nog niet beter wist. 15 Wees heilig in alles wat u doet, want de Here die u heeft geroepen om zijn kind te worden, is heilig. 16 Hij heeft dat Zelf gezegd: ‘Wees heilig, want Ik ben heilig.’ 17 U roept God aan als uw Vader, die iedereen beoordeelt naar zijn daden. Daarom moet u, zolang u hier op aarde woont, ontzag voor Hem hebben. 18 U weet toch wat een geweldige losprijs God heeft betaald om u vrij te kopen van het lege bestaan dat u, net als uw voorouders, leidde. U bent niet vrijgekocht met iets dat vergaat, zoals zilver en goud, 19 maar met het kostbare bloed van een volmaakt en vlekkeloos lam: het bloed van Christus. 20 God kende Hem al vóór het ontstaan van de wereld, maar heeft Hem pas in deze laatste tijd ter wille van ons bekendgemaakt. 21 Daarom vertrouwen wij op God, die Christus uit de dood heeft laten opstaan en Hem grote macht en majesteit heeft gegeven. Ons geloof en onze hoop zijn op God gevestigd.

22 Nu u aan de waarheid gehoor hebt gegeven, bent u innerlijk gezuiverd en kunt u elkaar oprecht liefhebben. Heb elkaar dan ook altijd van harte lief. 23 U hebt een nieuw leven gekregen, niet door geboorte uit uw ouders, want aan dat leven komt een einde, maar een nieuw leven door wedergeboorte uit God, die door de levende Christus zijn woord tot ons blijft spreken. 24 In de Boeken staat er dit over: ‘De mens is als gras en zijn pracht als een veldbloem. Het gras verdort en de bloem valt af, 25 maar wat God heeft gezegd, geldt voor eeuwig.’ En daarmee wordt het goede nieuws bedoeld, dat u is bekendgemaakt.

New American Standard Bible

1 Peter 1

A Living Hope, and a Sure Salvation

1Peter, an apostle of Jesus Christ,

To those who reside as aliens, scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, who are chosen according to the foreknowledge of God the Father, by the sanctifying work of the Spirit, [a]to obey Jesus Christ and be sprinkled with His blood: May grace and peace [b]be yours in the fullest measure.

Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His great mercy has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to obtain an inheritance which is imperishable and undefiled and will not fade away, reserved in heaven for you, who are protected by the power of God through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. In this you greatly rejoice, even though now for a little while, if necessary, you have been distressed by various [c]trials, so that the [d]proof of your faith, being more precious than gold which [e]is perishable, even though tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ; and though you have not seen Him, you love Him, and though you do not see Him now, but believe in Him, you greatly rejoice with joy inexpressible and [f]full of glory, obtaining as the outcome of your faith the salvation of [g]your souls.

10 As to this salvation, the prophets who prophesied of the grace that would come to you made careful searches and inquiries, 11 [h]seeking to know what person or time the Spirit of Christ within them was indicating as He predicted the sufferings of Christ and the glories [i]to follow. 12 It was revealed to them that they were not serving themselves, but you, in these things which now have been announced to you through those who preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven—things into which angels long to [j]look.

13 Therefore, [k]prepare your minds for action, [l]keep sober in spirit, fix your hope completely on the grace [m]to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. 14 As [n]obedient children, do not [o]be conformed to the former lusts which were yours in your ignorance, 15 but [p]like the Holy One who called you, [q]be holy yourselves also in all your behavior; 16 because it is written, “You shall be holy, for I am holy.”

17 If you address as Father the One who impartially judges according to each one’s work, conduct yourselves in fear during the time of your stay on earth; 18 knowing that you were not [r]redeemed with perishable things like silver or gold from your futile way of life inherited from your forefathers, 19 but with precious blood, as of a lamb unblemished and spotless, the blood of Christ. 20 For He was foreknown before the foundation of the world, but has appeared [s]in these last times for the sake of you 21 who through Him are believers in God, who raised Him from the dead and gave Him glory, so that your faith and hope are in God.

22 Since you have in obedience to the truth purified your souls for a [t]sincere love of the brethren, fervently love one another from [u]the heart, 23 for you have been born again not of seed which is perishable but imperishable, that is, through the living and enduring word of God. 24 For,

All flesh is like grass,
And all its glory like the flower of grass.
The grass withers,
And the flower falls off,
25 But the word of the Lord endures forever.”

And this is the word which was [v]preached to you.

Notas al pie

 1. 1 Peter 1:2 Lit unto obedience and sprinkling
 2. 1 Peter 1:2 Lit be multiplied for you
 3. 1 Peter 1:6 Or temptations
 4. 1 Peter 1:7 Or genuineness
 5. 1 Peter 1:7 Lit perishes
 6. 1 Peter 1:8 Lit glorified
 7. 1 Peter 1:9 One early ms does not contain your
 8. 1 Peter 1:11 Or inquiring
 9. 1 Peter 1:11 Lit after these
 10. 1 Peter 1:12 Or gain a clear glimpse
 11. 1 Peter 1:13 Lit gird the loins of your mind
 12. 1 Peter 1:13 Lit be sober
 13. 1 Peter 1:13 Or which is announced
 14. 1 Peter 1:14 Lit children of obedience
 15. 1 Peter 1:14 Or conform yourselves
 16. 1 Peter 1:15 Lit according to
 17. 1 Peter 1:15 Or become
 18. 1 Peter 1:18 Or ransomed
 19. 1 Peter 1:20 Lit at the end of the times
 20. 1 Peter 1:22 Lit unhypocritical
 21. 1 Peter 1:22 Two early mss read a clean heart
 22. 1 Peter 1:25 Lit preached as good news to you