Het Boek

1 Petrus 1

De hoop van het eeuwige leven

1Van: Petrus, een apostel van Jezus Christus. Aan: de christenen die als vreemdelingen in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië wonen.

God, de Vader, heeft u uitgekozen, omdat Hij u al lang tevoren kende. De Heilige Geest heeft u afgezonderd om Jezus Christus te gehoorzamen en door zijn bloed gereinigd te worden. Ik wens dat u meer en meer de genade en vrede van God zult ontvangen.

Alle dank en eer is voor de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die zo onvoorstelbaar goed voor ons is. Hij heeft nieuwe mensen van ons gemaakt door Jezus Christus uit de dood terug te brengen tot het leven. Daarom leven wij nu toe naar het eeuwige leven dat wij ontvangen zullen. Dat is de erfenis die God allang voor u heeft klaarliggen in de hemel, een erfenis die door niets of niemand zal worden aangetast en zijn waarde nooit verliest. Omdat u op God vertrouwt, zal Hij u beschermen. Hij zal u in zijn grote kracht bewaren, zodat u veilig bent om die rijke erfenis aan het einde van de tijd te ontvangen.

Wees dus blij! Er ligt iets heerlijks voor u klaar, ook al zult u het door allerlei beproevingen eerst nog een tijd erg moeilijk hebben. Door die moeilijkheden en problemen wordt uw geloof op de proef gesteld, zodat zal blijken of het echt is of niet. Want ook goud, dat kan vergaan en lang zoveel niet waard is als geloof, wordt in het vuur gesmolten om te zien of het wel echt is. Wel, als uw geloof het vuur van de beproevingen kan doorstaan, zal Jezus Christus bij zijn terugkeer geëerd en geprezen worden. Ook al hebt u Hem nog nooit gezien, toch houdt u van Hem. U vertrouwt op Hem, hoewel u zich geen voorstelling van Hem kunt maken. En u hebt een bijna hemelse blijdschap, omdat u erop vertrouwt gered te zullen worden. 10 De profeten begrepen niet wat die redding inhield. Hoewel zij er ijverig naar zochten en erover schreven, hadden zij nog heel veel vragen. 11 Zij vroegen zich af wat de Geest van Christus, die in hen was, bedoelde. Want Hij vertelde hun over de vreselijke dingen die Christus zou doormaken en over de verheerlijking die daarop zou volgen. Het was hun niet duidelijk, wanneer en onder wat voor omstandigheden dat allemaal zou gebeuren. 12 Ten slotte werd hun duidelijk gemaakt dat die dingen niet tijdens hun eigen leven zouden plaatsvinden, maar pas veel later, in onze tijd. En nu is dit heerlijke nieuws openlijk aan ons allen bekendgemaakt door dezelfde Heilige Geest die tot hen gesproken heeft. Het is zoiets heerlijks dat zelfs de engelen er meer over zouden willen weten.

13 Gebruik dus uw verstand en wees nuchter. Kijk vol verwachting uit naar de dag waarop Jezus Christus terugkomt en God zijn genade aan u zal bewijzen. 14 Gehoorzaam God omdat u zijn kinderen bent. Geef niet toe aan de verlangens van vroeger, toen u nog niet beter wist. 15 Wees heilig in alles wat u doet, want de Here die u heeft geroepen om zijn kind te worden, is heilig. 16 Hij heeft dat Zelf gezegd: ‘Wees heilig, want Ik ben heilig.’ 17 U roept God aan als uw Vader, die iedereen beoordeelt naar zijn daden. Daarom moet u, zolang u hier op aarde woont, ontzag voor Hem hebben. 18 U weet toch wat een geweldige losprijs God heeft betaald om u vrij te kopen van het lege bestaan dat u, net als uw voorouders, leidde. U bent niet vrijgekocht met iets dat vergaat, zoals zilver en goud, 19 maar met het kostbare bloed van een volmaakt en vlekkeloos lam: het bloed van Christus. 20 God kende Hem al vóór het ontstaan van de wereld, maar heeft Hem pas in deze laatste tijd ter wille van ons bekendgemaakt. 21 Daarom vertrouwen wij op God, die Christus uit de dood heeft laten opstaan en Hem grote macht en majesteit heeft gegeven. Ons geloof en onze hoop zijn op God gevestigd.

22 Nu u aan de waarheid gehoor hebt gegeven, bent u innerlijk gezuiverd en kunt u elkaar oprecht liefhebben. Heb elkaar dan ook altijd van harte lief. 23 U hebt een nieuw leven gekregen, niet door geboorte uit uw ouders, want aan dat leven komt een einde, maar een nieuw leven door wedergeboorte uit God, die door de levende Christus zijn woord tot ons blijft spreken. 24 In de Boeken staat er dit over: ‘De mens is als gras en zijn pracht als een veldbloem. Het gras verdort en de bloem valt af, 25 maar wat God heeft gezegd, geldt voor eeuwig.’ En daarmee wordt het goede nieuws bedoeld, dat u is bekendgemaakt.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

1 Пет 1

Приветствие

1От Петира, посланника Исы Масиха[a], скитальцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, провинции Азия[b] и Вифинии, избранным по предведению Небесного Отца, через освящение Духом, для повиновения Исе Масиху и окропления Его кровью.

Благодать вам и мир[c] да преумножатся.

Благодарность Аллаху за живую надежду

Хвала Богу и Отцу[d] Повелителя нашего Исы Масиха! По Своей великой милости Он через воскресение Исы Масиха из мёртвых дал нам новую жизнь в живой надежде. Он дал нам нетленное, неосквернённое и неувядаемое наследие. Оно хранится на небесах для вас, защищённых через веру силой Аллаха для спасения, которое готово явиться в конце времён.

Поэтому радуйтесь, даже если сейчас какое-то время вам и приходится страдать в различных испытаниях. Ведь через такие страдания доказывается подлинность вашей веры, что ценнее золота (которое хоть и испытывается огнём, но всё равно не вечно), чтобы она принесла вам похвалу, славу и честь, когда явится Иса Масих. Вы не видели Его, но уже любите Его, и сейчас, не видя Его, вы верите в Него и радуетесь неописуемой и славной радостью, достигая цели вашей веры – спасения душ ваших.

10 Этому спасению были посвящены поиски и исследования пророков, которые предсказывали ожидающую вас благодать. 11 Они старались понять, на какое время и на Кого им указывал[e] находившийся в них Дух Масиха, заранее свидетельствовавший о предназначенных Масиху страданиях и о последующей за ними славе. 12 Им было открыто, что они служили не для себя, а для вас, когда возвещали то, что ныне, в силе посланного с небес Святого Духа, проповедано вам теми, кто принёс Радостную Весть, то, во что даже ангелы жаждут заглянуть.

Призыв к святости

13 Поэтому приготовьте свой ум к действию. Храните самообладание, полностью надейтесь на благодать, которая будет вам дана в день явления Исы Масиха. 14 Как послушные дети Всевышнего не позволяйте управлять собой желаниям, жившим в вас, когда вы ещё пребывали в неведении. 15 Но будьте святы во всём, что бы вы ни делали, как свят Тот, Кто призвал вас, 16 так как написано: «Будьте святы, потому что Я свят».[f]

17 Если вы называете Отцом Того, Кто справедливо судит каждого по делам, то, будучи странниками на этой земле, проводите вашу жизнь в почтительном страхе перед Ним. 18 Ведь вы знаете, что не такими тленными вещами как серебро или золото вы были выкуплены от бессмысленной жизни, переданной вам по наследству предками, 19 но драгоценной кровью Масиха, как чистого и непорочного ягнёнка. 20 Он был предопределён ещё до создания мира, но ради вас был явлен в последние времена. 21 Через Него вы и верите в Аллаха, воскресившего Его из мёртвых и прославившего Его, чтобы вы имели веру и надежду на Аллаха.

22 Вы достаточно очистили ваши души послушанием истине, чтобы явить искреннюю взаимную любовь. Итак, глубоко любите друг друга, от чистого сердца. 23 Вы были заново рождены не от тленного семени, а от нетленного, живого и вечнопребывающего слова Аллаха, 24 потому что написано:

«Все люди – как трава,
    и вся их слава – как полевые цветы.
Трава засыхает, и цветы опадают,
25     но слово Вечного Повелителя пребывает вовек»[g].

Это и есть слово возвещаемой вам Радостной Вести.

Notas al pie

  1. 1:1 Масих   (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Аллахом ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков.
  2. 1:1 Здесь имеется в виду не материк, а римская провинция на западе Малой Азии (часть территории современной Турции), которая позднее дала своё название материку.
  3. 1:2 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум». В Центральной Азии это выражение является только приветствием, но на Ближнем Востоке, как тогда, так и сейчас, люди желают друг другу мира и при встрече, и при прощании (см. 5:14).
  4. 1:3 То, что Всевышний назван Отцом Исы Масиха, не означает, что у Аллаха есть сын, который был зачат обычным путём. В древности, когда на иудейский престол восходил новый монарх, Всевышний называл его Своим сыном (см. Заб. 2:6-7), а значит, царь мог бы, в свою очередь, называть Всевышнего своим Отцом (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 88:27). Ко времени Исы многие иудеи стали применять титул «Сын Всевышнего» по отношению к ожидаемому ими Масиху – Спасителю и Царю. Кроме того, термин «Отец Исы Масиха» говорит о вечных взаимоотношениях Всевышнего и Масиха, раскрывая сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).
  5. 1:11 Или: «…понять время и обстоятельства, на которые им указывал».
  6. 1:16 Лев. 11:44, 45; 19:2; 20:7.
  7. 1:24-25 Ис. 40:6-8.