Het Boek

1 Petrus 1:1-25

De hoop van het eeuwige leven

1Van: Petrus, een apostel van Jezus Christus. Aan: de christenen die als vreemdelingen in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië wonen.

2God, de Vader, heeft u uitgekozen, omdat Hij u al lang tevoren kende. De Heilige Geest heeft u afgezonderd om Jezus Christus te gehoorzamen en door zijn bloed gereinigd te worden. Ik wens dat u meer en meer de genade en vrede van God zult ontvangen.

3Alle dank en eer is voor de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die zo onvoorstelbaar goed voor ons is. Hij heeft nieuwe mensen van ons gemaakt door Jezus Christus uit de dood terug te brengen tot het leven. 4Daarom leven wij nu toe naar het eeuwige leven dat wij ontvangen zullen. Dat is de erfenis die God al lang voor u heeft klaarliggen in de hemel, een erfenis die door niets of niemand zal worden aangetast en zijn waarde nooit verliest. Omdat u op God vertrouwt, zal Hij u beschermen. 5Hij zal u in zijn grote kracht bewaren, zodat u veilig bent om die rijke erfenis aan het einde van de tijd te ontvangen.

6Wees dus blij! Er ligt iets heerlijks voor u klaar, ook al zult u het door allerlei beproevingen eerst nog een tijd erg moeilijk hebben. 7Door die moeilijkheden en problemen wordt uw geloof op de proef gesteld, zodat zal blijken of het echt is of niet. Want ook goud, dat kan vergaan en lang niet zoveel waard is als geloof, wordt in het vuur gesmolten om te zien of het wel echt is. Wel, als uw geloof het vuur van de beproevingen kan doorstaan, zal Jezus Christus bij zijn terugkeer geëerd en geprezen worden. 8Ook al hebt u Hem nog nooit gezien, toch houdt u van Hem. U vertrouwt op Hem, hoewel u zich geen voorstelling van Hem kunt maken. En u hebt een bijna hemelse blijdschap, 9omdat u erop vertrouwt gered te zullen worden. 10De profeten begrepen niet wat die redding inhield. Hoewel zij er ijverig naar zochten en erover schreven, hadden zij nog heel veel vragen. 11Zij vroegen zich af wat de Geest van Christus, die in hen was, bedoelde. Want Hij vertelde hun over de vreselijke dingen die Christus zou doormaken en over de verheerlijking die daarop zou volgen. Het was hun niet duidelijk, wanneer en onder wat voor omstandigheden dat allemaal zou gebeuren. 12Ten slotte werd hun duidelijk gemaakt dat die dingen niet tijdens hun eigen leven zouden plaatsvinden, maar pas veel later, in onze tijd. En nu is dit heerlijke nieuws openlijk aan ons allen bekendgemaakt door dezelfde Heilige Geest die tot hen gesproken heeft. Het is zoiets heerlijks dat zelfs de engelen er meer over zouden willen weten.

13Gebruik dus uw verstand en wees nuchter. Kijk vol verwachting uit naar de dag waarop Jezus Christus terugkomt en God zijn genade aan u zal bewijzen. 14Gehoorzaam God omdat u zijn kinderen bent. Geef niet toe aan de verlangens van vroeger, toen u nog niet beter wist. 15Wees heilig in alles wat u doet, want de Here die u heeft geroepen om zijn kind te worden, is heilig. 16Hij heeft dat Zelf gezegd: ‘Wees heilig, want Ik ben heilig.’ 17U roept God aan als uw Vader, die iedereen beoordeelt naar zijn daden. Daarom moet u, zolang u hier op aarde woont, ontzag voor Hem hebben. 18U weet toch wat een geweldige losprijs God heeft betaald om u vrij te kopen van het lege bestaan dat u, net als uw voorouders, leidde. U bent niet vrijgekocht met iets dat vergaat, zoals zilver en goud, 19maar met het kostbare bloed van een volmaakt en vlekkeloos lam: het bloed van Christus. 20God kende Hem al vóór het ontstaan van de wereld, maar heeft Hem pas in deze laatste tijd ter wille van ons bekendgemaakt. 21Daarom vertrouwen wij op God, die Christus uit de dood heeft laten opstaan en Hem grote macht en majesteit heeft gegeven. Ons geloof en onze hoop zijn op God gevestigd.

22Nu u aan de waarheid gehoor hebt gegeven, bent u innerlijk gezuiverd en kunt u elkaar oprecht liefhebben. Heb elkaar dan ook altijd van harte lief. 23U hebt een nieuw leven gekregen, niet door geboorte uit uw ouders, want aan dat leven komt een einde, maar een nieuw leven door wedergeboorte uit God, die door de levende Christus zijn woord tot ons blijft spreken. 24In de Boeken staat er dit over: ‘De mens is als gras en zijn pracht als een veldbloem. Het gras verdort en de bloem valt af, 25maar wat God heeft gezegd, geldt voor eeuwig.’ En daarmee wordt het goede nieuws bedoeld, dat u is bekendgemaakt.

Amplified Bible

1 Peter 1

A Living Hope, and a Sure Salvation

1Peter, an apostle (special messenger, personally chosen representative) of Jesus Christ,

To those [elect—both Jewish and Gentile believers] who live as exiles, scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia [Minor], and Bithynia, who are chosen according to the foreknowledge of God the Father by the sanctifying work of the Spirit to be obedient to Jesus Christ and to be sprinkled with His blood: May grace and peace [that special sense of spiritual well-being] be yours in increasing abundance [as you walk closely with God].

Blessed [gratefully praised and adored] be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His abundant and boundless mercy has caused us to be born again [that is, to be reborn from above—spiritually transformed, renewed, and set apart for His purpose] to an ever-living hope and confident assurance through the resurrection of Jesus Christ from the dead, [born anew] into an inheritance which is imperishable [beyond the reach of change] and undefiled and unfading, reserved in heaven for you, who are being protected and shielded by the power of God through your faith for salvation that is ready to be revealed [for you] in the last time. In this you rejoice greatly, even though now for a little while, if necessary, you have been distressed by various trials, so that the genuineness of your faith, which is much more precious than gold which is perishable, even though tested and purified by fire, may be found to result in [your] praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Though you have not seen Him, you love Him; and though you do not even see Him now, you believe and trust in Him and you greatly rejoice and delight with inexpressible and glorious joy, receiving as the result [the outcome, the consummation] of your faith, the salvation of [a]your souls.

10 Regarding this salvation, the prophets who prophesied about the grace [of God] that was intended for you, searched carefully and inquired [about this future way of salvation], 11 seeking to find out what person or what time the Spirit of Christ within them was indicating as He foretold the sufferings of Christ and the glories [destined] to follow. 12 It was revealed to them that their services [their prophecies regarding grace] were not [meant] for themselves and their time, but for you, in these things [the death, resurrection, and glorification of Jesus Christ] which have now been told to you by those who preached the gospel to you by the [power of the] Holy Spirit [who was] sent from heaven. Into these things even the angels long to look.

13 So prepare your minds for action, be completely sober [in spirit—steadfast, self-disciplined, spiritually and morally alert], fix your hope completely on the grace [of God] that is coming to you when Jesus Christ is revealed. 14 [Live] as obedient children [of God]; do not be conformed to the evil desires which governed you in your ignorance [before you knew the requirements and transforming power of the good news regarding salvation]. 15 But like the Holy One who called you, be holy yourselves in all your conduct [be set apart from the world by your godly character and moral courage]; 16 because it is written, “You shall be holy (set apart), for I am holy.”

17 If you address as Father, the One who impartially judges according to each one’s work, conduct yourselves in [reverent] fear [of Him] and with profound respect for Him throughout the time of your stay on earth. 18 For you know that you were not redeemed from your useless [spiritually unproductive] way of life inherited [by tradition] from your forefathers with perishable things like silver and gold, 19 but [you were actually purchased] with precious blood, like that of a [sacrificial] lamb unblemished and spotless, the priceless blood of Christ. 20 For He was [b]foreordained (foreknown) before the foundation of the world, but has appeared [publicly] in these last times for your sake 21 and through Him you believe [confidently] in God [the heavenly Father], who raised Him from the dead and gave Him glory, so that your faith and hope are [centered and rest] in God.

22 Since by your obedience to the truth you have purified yourselves for a sincere love of the believers, [see that you] love one another from the heart [always unselfishly seeking the best for one another], 23 for you have been born again [that is, reborn from above—spiritually transformed, renewed, and set apart for His purpose] not of seed which is perishable but [from that which is] imperishable and immortal, that is, through the living and everlasting word of God. 24 For,

All flesh is like grass,
And all its glory like the flower of grass.
The grass withers
And the flower falls off,
25 
But the word of the Lord endures forever.”

And this is the word [the good news of salvation] which was preached to you.

Notas al pie

  1. 1 Peter 1:9 One early ms does not contain your.
  2. 1 Peter 1:20 The Son of God always existed and it was always known that He would be the Redeemer of mankind.