Het Boek

1 Kronieken 22

Voorbereidingen voor de bouw van de tempel

1David zei: ‘Precies hier op deze plaats zal ik het huis van de Here God bouwen en een altaar plaatsen voor de brandoffers van Israël.’ David trok alle in Israël verblijvende vreemdelingen aan om grote vierkante steenblokken te maken voor de tempel. Hij zorgde ook dat een grote hoeveelheid ijzer werd bijeengebracht voor de productie van de enorme aantallen spijkers die nodig waren voor de poorten en de scharnieren, tevens zorgde hij voor zoveel koper dat het te veel was om te wegen. Uit Tyrus en Sidon bracht men ontelbare hoeveelheden cederhout bij David. ‘Mijn zoon Salomo is jong en nog niet zo sterk,’ zei David, ‘en het huis van de Here moet een prachtig bouwwerk worden, beroemd en bewonderd door de hele wereld, daarom begin ik alvast met de voorbereidingen.’ En zo bracht David nog vóór zijn dood alle bouwmaterialen bijeen.

Daarna gaf hij zijn zoon Salomo opdracht een tempel te bouwen voor de Here, de God van Israël. ‘Ik had graag zelf een huis willen bouwen ter ere van de Here, mijn God,’ vertelde David hem, ‘maar de Here zei dat ik dat niet moest doen. “U hebt te veel mensen gedood in grote veldslagen,” zei Hij tegen mij. “Ik heb gezien hoe u de grond rood hebt gemaakt van het bloed, daarom bent u niet geschikt om mijn huis te bouwen. Maar Ik zal u een zoon geven die een man van vrede zal zijn. Ik zal hem namelijk vrede geven met zijn vijanden in de omringende landen. Zijn naam zal Salomo zijn (wat ‘vredig’ betekent) en Ik zal Israël rust en vrede geven tijdens zijn bewind. 10 Hij zal mijn huis bouwen en Ik zal hem behandelen als mijn eigen zoon en zijn Vader zijn. Ik zal ervoor zorgen dat zijn zonen en hun nakomelingen zullen regeren over elke generatie van Israël.” 11 Daarom, mijn zoon, bid ik dat de Here met je is en Hij je voorspoed zal geven en dat je zult doen wat Hij je heeft opgedragen en het huis van de Here zult bouwen. 12 En moge de Here je inzicht en wijsheid geven bij het naleven van al zijn wetten, wanneer Hij je koning van Israël maakt. 13 Want als je de regels en aanwijzingen die Hij Israël door Mozes gaf, zorgvuldig naleeft, zul je voorspoed hebben. Wees sterk en moedig, onbevreesd en enthousiast. 14 Door hard werken heb ik zoʼn drieduizend ton goud en dertigduizend ton zilver bijeengebracht en zoveel ijzer en koper dat ik het niet eens meer kan wegen. Tevens heb ik gezorgd voor hout en steen voor de muren. Het is jouw taak dat nog aan te vullen. 15 Je hebt veel ervaren metselaars, timmerlui en andere bekwame handwerkslieden tot je beschikking. 16 Er is dus meer dan voldoende goud, zilver, koper en ijzer. Ga daarom aan het werk en de Here zal met je zijn.’

17 Daarna gaf David alle leiders van Israël opdracht zijn zoon Salomo bij deze enorme onderneming te helpen. 18 ‘De Here, uw God, is zeer goed voor u,’ verklaarde hij. ‘Hij heeft u vrede gegeven met de omringende landen die ik heb veroverd voor de Here en zijn volk. 19 Doe daarom uw uiterste best de Here, uw God, in alles te gehoorzamen en begin met de bouw van de tempel van de Here. Dan kunt u binnenkort de ark en de andere heilige voorwerpen daarin onderbrengen.’

The Message

1 Chronicles 22

pray to God anymore. So David declared, “From now on, this is the site for the worship of God; this is the place for Israel’s Altar of Burnt Offering.”

David Charges Solomon to Build The Temple

12-4 David ordered all the resident aliens in the land to come together; he sent them to the stone quarries to cut dressed stone to build The Temple of God. He also stockpiled a huge quantity of iron for nails and bracings for the doors of the gates, more bronze than could be weighed, and cedar logs past counting (the Sidonians and Tyrians shipped in huge loads of cedar logs for David).

5-6 David was thinking, “My son Solomon is too young to plan ahead for this. But the sanctuary that is to be built for God has to be the greatest, the talk of all the nations; so I’ll get the construction materials together.” That’s why David prepared this huge stockpile of building materials before he died. Then he called in Solomon his son and commanded him to build a sanctuary for the God of Israel.

7-10 David said to Solomon, “I wanted in the worst way to build a sanctuary to honor my God. But God prevented me, saying, ‘You’ve killed too many people, fought too many wars. You are not the one to honor me by building a sanctuary—you’ve been responsible for too much killing, too much bloodshed. But you are going to have a son and he will be a quiet and peaceful man, and I will calm his enemies down on all sides. His very name will speak peace—that is, Solomon, which means Peace—and I’ll give peace and rest under his rule. He will be the one to build a sanctuary in my honor. He’ll be my royal adopted son and I’ll be his father; and I’ll make sure that the authority of his kingdom over Israel lasts forever.’

11-16 “So now, son, God be with you. God-speed as you build the sanctuary for your God, the job God has given you. And may God also give you discernment and understanding when he puts you in charge of Israel so that you will rule in reverent obedience under God’s Revelation. That’s what will make you successful, following the directions and doing the things that God commanded Moses for Israel. Courage! Take charge! Don’t be timid; don’t hold back. Look at this—I’ve gone to a lot of trouble to stockpile materials for the sanctuary of God: a hundred thousand talents (3,775 tons) of gold, a million talents (37,750 tons) of silver, tons of bronze and iron—too much to weigh—and all this timber and stone. And you’re free to add more. And workers both plentiful and prepared: stonecutters, masons, carpenters, artisans in gold and silver, bronze and iron. You’re all set—get to work! And God-speed!”

17-19 David gave orders to all of Israel’s leaders to help his son Solomon, saying, “Isn’t it obvious that your God is present with you; that he has given you peaceful relations with everyone around? My part in this was to put down the enemies, subdue the land to God and his people; your part is to give yourselves, heart and soul, to praying to your God. So get moving—build the sacred house of worship to God! Then bring the Chest of the Covenant of God and all the holy furnishings for the worship of God into the sanctuary built in honor of God.”