Het Boek

1 Kronieken 22

Voorbereidingen voor de bouw van de tempel

1David zei: ‘Precies hier op deze plaats zal ik het huis van de Here God bouwen en een altaar plaatsen voor de brandoffers van Israël.’ David trok alle in Israël verblijvende vreemdelingen aan om grote vierkante steenblokken te maken voor de tempel. Hij zorgde ook dat een grote hoeveelheid ijzer werd bijeengebracht voor de productie van de enorme aantallen spijkers die nodig waren voor de poorten en de scharnieren, tevens zorgde hij voor zoveel koper dat het te veel was om te wegen. Uit Tyrus en Sidon bracht men ontelbare hoeveelheden cederhout bij David. ‘Mijn zoon Salomo is jong en nog niet zo sterk,’ zei David, ‘en het huis van de Here moet een prachtig bouwwerk worden, beroemd en bewonderd door de hele wereld, daarom begin ik alvast met de voorbereidingen.’ En zo bracht David nog vóór zijn dood alle bouwmaterialen bijeen.

Daarna gaf hij zijn zoon Salomo opdracht een tempel te bouwen voor de Here, de God van Israël. ‘Ik had graag zelf een huis willen bouwen ter ere van de Here, mijn God,’ vertelde David hem, ‘maar de Here zei dat ik dat niet moest doen. “U hebt te veel mensen gedood in grote veldslagen,” zei Hij tegen mij. “Ik heb gezien hoe u de grond rood hebt gemaakt van het bloed, daarom bent u niet geschikt om mijn huis te bouwen. Maar Ik zal u een zoon geven die een man van vrede zal zijn. Ik zal hem namelijk vrede geven met zijn vijanden in de omringende landen. Zijn naam zal Salomo zijn (wat ‘vredig’ betekent) en Ik zal Israël rust en vrede geven tijdens zijn bewind. 10 Hij zal mijn huis bouwen en Ik zal hem behandelen als mijn eigen zoon en zijn Vader zijn. Ik zal ervoor zorgen dat zijn zonen en hun nakomelingen zullen regeren over elke generatie van Israël.” 11 Daarom, mijn zoon, bid ik dat de Here met je is en Hij je voorspoed zal geven en dat je zult doen wat Hij je heeft opgedragen en het huis van de Here zult bouwen. 12 En moge de Here je inzicht en wijsheid geven bij het naleven van al zijn wetten, wanneer Hij je koning van Israël maakt. 13 Want als je de regels en aanwijzingen die Hij Israël door Mozes gaf, zorgvuldig naleeft, zul je voorspoed hebben. Wees sterk en moedig, onbevreesd en enthousiast. 14 Door hard werken heb ik zoʼn drieduizend ton goud en dertigduizend ton zilver bijeengebracht en zoveel ijzer en koper dat ik het niet eens meer kan wegen. Tevens heb ik gezorgd voor hout en steen voor de muren. Het is jouw taak dat nog aan te vullen. 15 Je hebt veel ervaren metselaars, timmerlui en andere bekwame handwerkslieden tot je beschikking. 16 Er is dus meer dan voldoende goud, zilver, koper en ijzer. Ga daarom aan het werk en de Here zal met je zijn.’

17 Daarna gaf David alle leiders van Israël opdracht zijn zoon Salomo bij deze enorme onderneming te helpen. 18 ‘De Here, uw God, is zeer goed voor u,’ verklaarde hij. ‘Hij heeft u vrede gegeven met de omringende landen die ik heb veroverd voor de Here en zijn volk. 19 Doe daarom uw uiterste best de Here, uw God, in alles te gehoorzamen en begin met de bouw van de tempel van de Here. Dan kunt u binnenkort de ark en de andere heilige voorwerpen daarin onderbrengen.’

Ang Pulong Sang Dios

1 Cronica 22

1Dayon nagsiling si David, “Diri na nga lugar ibutang ang templo sang Ginoong Dios kag ang halaran sang mga halad nga ginasunog sang Israel.”

Ang Pagpreparar para sa Pagpatindog sang Templo

Nagmando si David sa pagtipon sang mga indi Israelinhon nga nagaestar sa Israel, kag nagpili siya sa ila sang mga manugbasbas sang mga bato para sa templo sang Dios. Naghatag si David sang madamo gid nga mga salsalon para himuon nga mga lansang kag mga bisagra para sa mga puwertahan, kag madamo gid nga mga saway nga indi na makilo sa kabug-at. Naghatag man siya sang mga kahoy nga sedro nga indi maisip ang kadamuon. Ini nga mga kahoy gindala sa iya sang mga taga-Sidon kag mga taga-Tyre. Nagsiling si David, “Bataon pa ang akon anak nga si Solomon kag wala pa siya sing eksperiensya. Kinahanglan nga ang templo sang Ginoo nga patindugon matahom gid kag bantog sa bug-os nga kalibutan. Gani preparahan ko gid ini subong.” Gani puwerte gid ang pagpreparar ni David sa wala pa siya mapatay.

Dayon ginpatawag ni David ang iya anak nga si Solomon kag ginsugo sa pagpatindog sang templo para sa Ginoo, ang Dios sang Israel. Nagsiling si David kay Solomon, “Anak, gusto ko kuntani nga magpatindog sang templo para sa kadungganan sang Ginoo nga akon Dios. Pero amo ini ang iya ginsiling sa akon: ‘Madamo nga mga tawo ang imo napatay sa puwerte nga mga inaway nga imo naagihan. Gani indi ko ikaw pagtugutan sa pagpatindog sang templo para sa akon kadungganan. Pero hatagan ko ikaw sang anak nga lalaki nga magahari nga may kalinong tungod nga indi siya pagdisturbuhon sang tanan niya nga kaaway sa palibot. Ngalanan siya nga Solomon,[a] kay hatagan ko gid sang kalinong ang Israel sa iya paghari. 10 Siya amo ang magapatindog sang templo para sa akon kadungganan. Kabigon ko siya nga akon anak kag ako mangin iya amay. Ang iya mga kaliwat magahari sa Israel hasta san-o.’

11 “Gani anak, kabay pa nga updan ka sang Ginoo kag magmadinalag-on ka sa pagpatindog sang templo sang Ginoo nga imo Dios, suno sa iya ginsiling nga himuon mo. 12 Kabay pa nga hatagan ka sang Ginoo nga imo Dios sang kaalam kag pag-intiendi agod matuman mo ang iya kasuguan sa tion nga padumalahon ka na niya sa bug-os nga Israel. 13 Kag kon matuman mo sing maayo ang mga sugo kag mga pagsulundan nga ginhatag niya sa Israel paagi kay Moises, mangin madinalag-on ka. Gani magpakabakod ka kag magpakaisog. Indi ka magkahadlok ukon magkaluya. 14 Ginpangabudlayan ko gid ang pagpreparar sang mga materyales para sa pagpatindog sang templo sang Ginoo—3,500 ka tonelada nga bulawan, 35,000 ka tonelada nga pilak, kag madamo gid nga mga saway kag mga salsalon nga indi na makilo sa kabug-at. Nagpreparar man ako sang mga kahoy kag mga bato, pero kinahanglan mo pa ini dugangan. 15 May madamo ka nga manug-obra: mga manugbasbas sang bato, mga mason, mga panday, kag madamo gid nga mga tawo nga may abilidad sa bisan ano nga obra, 16 sa bulawan, pilak, saway, kag salsalon. Karon, umpisahi na ang pagpaobra, kag kabay pa nga updan ka sang Ginoo.”

17 Dayon ginmanduan ni David ang tanan nga pangulo sang Israel sa pagbulig kay Solomon nga iya anak. 18 Nagsiling siya sa ila, “Kaupod ninyo ang Ginoo nga inyo Dios kag ginhatagan niya kamo sang kalinong sa inyo mga kaaway sa palibot. Kay gintugyan niya sa akon ang tanan nga pumuluyo sang sini nga duta, kag karon iya na ini sang Ginoo kag sakop na ini naton nga iya katawhan. 19 Gani karon magdangop kamo sa Ginoo nga inyo Dios sa bug-os ninyo nga tagipusuon kag kalag. Umpisahi na ninyo ang pagpatindog sang templo sang Ginoong Dios agod mabutang na ninyo ang Kahon sang Kasugtanan sang Ginoo kag ang balaan nga mga kagamitan sang Dios sa sina nga templo nga patindugon para sa iya kadungganan.”

Notas al pie

  1. 22:9 Solomon: Ini nga ngalan posible naghalin sa Hebreo nga pulong “shalom” nga ang buot silingon, “kalinong.”