Het Boek

1 Korinthiërs 10:1-33

Een les uit de geschiedenis

1Broeders en zusters, in dit verband wil ik u herinneren aan wat onze voorouders hebben meegemaakt. Zij werden allemaal door de wolk van God geleid en liepen dwars door de Rode Zee. 2Die ervaring was hun doop als het volk van Mozes. 3God zorgde ervoor dat zij allemaal geestelijk eten 4en drinken kregen, voorbeelden van geestelijke waarheden. Dat drinken kregen zij uit de geestelijke rots die met hen meeging, en die rots was Christus. 5Toch was God niet tevreden over de meesten van hen, Hij sloeg hen neer in de woestijn. 6Die gebeurtenissen zijn een les voor ons, wij moeten niet naar slechte dingen verlangen zoals zij. 7Loop ook niet achter andere goden aan, zoals sommigen van hen deden. In de Boeken staat: ‘Zij gingen zitten om te eten en te drinken en ze stonden op om losbandig te dansen.’ 8Pas daarvoor op. Laten wij ook geen ontucht plegen, zoals sommigen van hen, want daardoor stierven er op één dag drieëntwintigduizend van hen. 9Wij moeten het geduld van de Here niet op de proef stellen, zoals sommigen van hen deden, want daardoor stierven zij aan slangenbeten. 10En mopper niet tegen God, zoals sommigen van hen, want daardoor trof hun de dood. 11Dat is allemaal met hen gebeurd om een voorbeeld te stellen. En het is opgeschreven als een waarschuwing voor ons, die in het einde van de tijd leven. 12Als u denkt dat u nooit zover zult gaan, moet u oppassen om niet te zondigen. 13De beproevingen die u hebt ondergaan, zijn niet ongewoon. God is trouw, Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet te veel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat u ertegen opgewassen bent.

14Houd u daarom, lieve vrienden, ver van de verering van afgoden. 15U bent verstandige mensen, beoordeel zelf of ik gelijk heb. 16Als wij aan de tafel van de Here drinken uit de beker, Hem danken en zijn zegen vragen, hebben wij toch samen deel aan het bloed van Christus? En als wij het brood breken, hebben wij toch samen deel aan zijn lichaam? 17Want al zijn wij met velen, wij zijn één lichaam omdat we allemaal van dat ene brood eten. 18Denk maar eens aan het natuurlijke volk van Israël: door van de offers te eten, is het betrokken bij het altaar waarop de offers gebracht worden. 19Wil ik hiermee zeggen dat een offer voor een afgod toch een echt offer is? Of dat zoʼn afgod echt is? 20Verre van dat! Wat ik wil zeggen, is dat de mensen die zoʼn afgod een offer brengen, in feite een offer aan boze geesten brengen en niet aan God. En ik wil niet dat u iets met de boze geesten te maken hebt. 21U kunt niet uit de beker van de Here drinken én uit de beker van de boze geesten. U kunt niet bij de Here aan tafel gaan én bij de boze geesten. 22Of willen wij de Here jaloers maken? Denken wij sterker te zijn dan Hij?

23Alles mag, zegt u. Maar niet alles is zinvol. Zeker, alles mag, maar niet alles is opbouwend. 24U moet niet uw eigen belang zoeken, maar dat van de ander. 25Wat op de vleesmarkt verkocht wordt, mag u zonder gewetensbezwaar eten. Het doet er niet toe of het aan afgoden is gewijd. 26Er staat immers geschreven: ‘De aarde en al haar rijkdom zijn van de Here.’ 27Als een ongelovige u uitnodigt bij hem te komen eten en u wilt dat, neem de uitnodiging dan aan. Eet alles wat u wordt voorgezet zonder u af te vragen of het soms aan een afgod gewijd is. 28Als echter een andere gelovige zegt: ‘Dat vlees is aan een afgod gewijd,’ moet u het laten staan ter wille van hem die u erop wijst. Anders zou hij last van zijn geweten kunnen krijgen. 29Het gaat dus niet om uw geweten, maar om het zijne. Maar waarom zou mijn vrijheid moeten worden beperkt door andermans geweten? 30Als ik God dank voor wat ik eet, hoe durft die ander er dan iets van te zeggen? Ik dank God toch! 31Wat u ook doet, doe het tot eer van God, ook het eten en drinken. 32Wees geen struikelblok voor Joden, heidenen of gelovigen. 33Ikzelf maak het iedereen in alles naar de zin. Het gaat mij niet om mijn eigen belang, maar om het belang van heel veel mensen, want ik hoop dat zij allemaal gered zullen worden.

New Russian Translation

1 Коринфянам 10:1-33

Примеры из истории Израиля

1Братья, я хочу, чтобы вы знали о том, что все наши праотцы находились под облаком и что все они прошли сквозь море10:1 См. Исх. 13:21-22; 14:22, 29; Пс. 77:13-14; 104:39.. 2Они все были крещены в Моисея, в облаке и в море. 3Они все ели одну и ту же духовную пищу10:3 То есть манну (см. Исх. 16:4, 35; Пс. 77:24). 4и пили одно и то же духовное питье. Они пили из духовной скалы, которая сопровождала их10:4 См. Исх. 17:6; Чис. 20:11; Пс. 77:15. Среди иудеев бытовало древнее предание, что скала, по которой ударил Моисей своим жезлом, называемая также колодцем Мариам, всюду следовала за израильтянами во время их странствования в пустыне и поила их водой., и скалой этой был Христос. 5Но ко многим из них Бог не был благосклонен и в конце концов их тела усеяли пустыню10:5 См. Чис. 14:16..

6Все это служит нам примером: мы не должны желать зла, как желали они. 7Не поклоняйтесь идолам, как это делали некоторые из них. Ведь написано: «Народ сел есть и пить, а потом встал веселиться»10:7 Исх. 32:6.. 8Среди нас не должно быть распутства, которому предавались некоторые из них, что и привело к гибели двадцати трех тысяч человек в один день10:8 См. Чис. 25:1-9.. 9Нам нельзя испытывать Христа, как делали некоторые из них и потом погибли от укусов змей10:9 См. Чис. 21:4-6.. 10Не ропщите, как это делали некоторые из них, за что и были умерщвлены губителем10:10 См. Чис. 16:41-49..

11Все это случилось с ними как прообраз, а записано это для назидания нам. Ведь мы живем в последнее время. 12Так что если кому-то кажется, что он уверенно стоит, то пусть остерегается, как бы ему не упасть! 13Все испытания, с которыми до сих пор вам приходилось сталкиваться, были ничем иным, как обычными человеческими испытаниями. Бог никогда не допустит, чтобы вы были испытываемы сверх сил, и Он верен Своим обещаниям. Когда вас постигает испытание, Он дает вам и выход, так чтобы вы смогли его перенести.

Предостережение против идолов

14Поэтому, дорогие мои, избегайте идолопоклонства. 15Я говорю вам как разумным людям, рассудите сами. 16Разве Чаша Благословения10:16 Во время праздничного ужина на праздник Пасхи иудеи пили четыре ритуальные чаши вина. Чашей Благословения называлась третья и самая главная чаша, которую и пьют по повелению Иисуса Христа Его последователи, вспоминая Его жертвенную смерть (см. 11:23-26). В ст. 21 эта чаша также названа «Чашей Господа»., которую мы благословляем, не приобщает нас к крови Христа? И разве хлеб, который мы преломляем, не приобщает нас к телу Христа? 17Хлеб один, и мы, как бы много нас ни было, составляем одно тело, потому что имеем часть в одном хлебе.

18Посмотрите на израильский народ: разве все, кто ест принесенное в жертву, не являются участниками жертвенника? 19Конечно, я не говорю, что идол или же принесенное ему в жертву имеет какое-либо значение. 20Нет, но дело в том, что язычники, принося свои жертвы, приносят их демонам, а не Богу, а я не хочу, чтобы вы становились сообщниками демонов. 21Ведь не можете же вы пить одновременно из чаши Господней и из чаши демонов10:21 Чаша демонов – здесь имеются в виду чаши, которые использовались во время языческих церемоний. Представляется интересным тот факт, что на некоторых чашах, найденных археологами в Коринфе, сохранились имена конкретных языческих богов., нельзя в одно и то же время участвовать в трапезе Господа и в трапезе демонов. 22Или мы думаем, что можем раздражать Господа?10:22 См. Втор. 32:21. Разве мы сильнее Его?

Еще раз о пище, принесенной в жертву идолам

23Вы говорите: «Все позволено». Но не все полезно. «Все позволено», но не все служит к созиданию. 24Пусть никто не старается угодить себе, но заботится о том, что несет благо другим.

25Ешьте все, что продается на базаре, со спокойной совестью, 26потому что «Господня земля и все, что наполняет ее»10:26 Пс. 23:1; 49:12; 88:12.. 27Если неверующий человек пригласит вас на обед, то ешьте все, что вам предложат, не задавая вопросов, со спокойной совестью. 28Но если вам кто-либо при этом скажет: «Это жертвенное мясо», то не ешьте ради человека, который вам это сказал, и ради совести – 29я имею в виду совесть другого человека, а не вашу собственную. Так для чего же моя свобода может быть судима чужой совестью? 30Если я ем с благодарностью, то почему я должен быть осуждаем за ту пищу, за которую я благодарю Бога?

31Стало быть, что бы вы ни делали, едите вы или пьете, делайте так, чтобы был прославляем Бог. 32Не будьте ни для кого камнем преткновения, ни для иудеев, ни для язычников, ни для церкви Божьей. 33Старайтесь, как и я, угождать всем во всем. Я ищу блага не для самого себя, а для многих других, чтобы они были спасены.