Het Boek

1 Koningen 5

De voorbereidingen voor de tempel

1Koning Hiram van Tyrus was altijd al een groot bewonderaar en vriend van David geweest. Toen hij hoorde dat Davids zoon Salomo de nieuwe koning van Israël was geworden, stuurde hij ambassadeurs om zijn felicitaties en de beste wensen over te brengen. 2,3 Salomo antwoordde met een voorstel over de tempel van de Here die hij wilde bouwen. ‘Mijn vader David,’ zo legde Salomo koning Hiram uit, ‘was niet in staat zoʼn tempel te bouwen wegens de talloze oorlogen die hij moest voeren en omdat hij wachtte tot de Here hem vrede gaf.’ ‘Maar nu,’ zo deelde Salomo Hiram mee, ‘heeft de Here, mijn God, mij aan alle kanten vrede gegeven, ik heb geen last van buitenlandse vijanden of binnenlandse opstanden. Daarom ben ik van plan een tempel te bouwen voor de Here, mijn God, precies zoals Hij mijn vader heeft gezegd dat ik zou doen. Want de Here zei tegen hem: “Uw zoon, die Ik op uw troon zal plaatsen, zal een tempel voor Mij bouwen.” Nu wil ik u vragen of u mij bij deze onderneming kunt helpen. Stuur uw houthakkers naar de bergen van de Libanon om cederhout voor mij te kappen, dan zal ik mijn mannen naar hen toesturen om daarbij te helpen. Ik zal uw mannen de lonen betalen die zij vragen, want u weet dat niemand in Israël zoveel verstand heeft van houthakken als de Sidoniërs!’

Hiram was erg blij met de boodschap van Salomo. ‘Geprezen zij de Here dat Hij David zoʼn wijze zoon heeft gegeven om koning te zijn van het grote volk Israël,’ zei hij. Toen stuurde hij Salomo het volgende antwoord: ‘Ik heb uw boodschap ontvangen en zal graag aan uw wens voldoen. Ik zal voor zowel cederhout als cipressenhout zorgen. Mijn mannen zullen het hout van de Libanon naar de Middellandse Zee brengen en er vlotten van bouwen. Wij zullen ze langs de kust vervoeren naar de plaats waar u ze wilt hebben. Daar aangekomen, halen wij de vlotten weer uit elkaar en leveren wij het hout af. U kunt mij betalen met voedsel voor mijn hofhouding.’ 10 Zo bezorgde Hiram Salomo zoveel cederhout en cipressenhout als hij nodig had 11 en in ruil daarvoor stuurde Salomo hem een jaarlijkse betaling van vijf miljoen liter tarwe voor zijn hofhouding en vijfduizend liter pure olijfolie.

12 Zo gaf de Here Salomo grote wijsheid, zoals Hij had beloofd. En Hiram en Salomo sloten een vriendschapsverdrag.

13 Toen riep Salomo uit heel Israël dertigduizend arbeiders op 14 en stuurde hen in groepen van tienduizend man per maand naar de Libanon. Iedere man was dus één maand in de Libanon en twee maanden thuis. Adoniram was belast met de leiding over deze grote onderneming. 15,16 Salomo had in de heuvels van de Libanon ook nog eens zeventigduizend dragers, tachtigduizend steenhouwers en drieëndertighonderd voormannen aan het werk. 17 De steenhouwers hakten grote steenblokken van een waardevolle kwaliteit uit, die moesten dienen als fundamenten voor de tempel. 18 De Giblieten hielpen de mannen van Hiram en Salomo bij het op maat hakken van de boomstammen en het pasklaar maken van de kostbare steenblokken voor de bouw van de tempel.

Священное Писание (Восточный Перевод)

3 Царств 5

Подготовка к строительству храма

1Когда Хирам, царь Тира, услышал о том, что Сулейман помазан в преемники своему отцу Давуду, он отправил к Сулейману послов, потому что Хирам всегда был другом Давуда. Сулейман же послал сказать Хираму:

«Ты знаешь, что из-за войн, что велись против моего отца Давуда со всех сторон, он не смог построить храм для поклонения Вечному, своему Богу, пока Вечный не положил его врагов ему под ноги. Но теперь Вечный, мой Бог, дал мне покой со всех сторон, и нет ни противника, ни бедствия. Поэтому я хочу построить храм для поклонения Вечному, моему Богу, как Вечный сказал моему отцу Давуду: „Твой сын, которого Я посажу на престол на твоё место, построит храм для поклонения Мне“. Так повели рубить для меня ливанские кедры. Мои люди будут работать вместе с твоими, и я буду платить тебе за твоих людей, сколько бы ты ни сказал. Ты знаешь, что у нас нет никого, кто умеет рубить деревья как сидоняне».

Выслушав слова Сулеймана, Хирам очень обрадовался и сказал:

– Хвала ныне Вечному, ведь Он даровал Давуду мудрого сына, чтобы править этим великим народом!

И Хирам послал сказать Сулейману:

«Я выслушал то, с чем ты ко мне посылал людей, и исполню твою просьбу относительно кедрового и кипарисового дерева. Мои люди свезут брёвна с Ливана к морю, и я сплавлю их плотами по морю, куда ты укажешь. Там я их разделю, и ты сможешь их забрать. А ты исполнишь моё желание, поставляя продовольствие для моего царского дома».

10 Так Хирам поставлял Сулейману кедровое и кипарисовое дерево, сколько тот хотел, 11 а Сулейман давал Хираму три с половиной тысячи тонн[a] пшеницы для его дома, не считая четырёх с половиной тысяч литров[b] оливкового масла. Сулейман поставлял это Хираму год за годом. 12 Вечный даровал Сулейману мудрость, как и обещал ему. Между Сулейманом и Хирамом был мир, и они заключили между собой союз.

13 Царь Сулейман набрал работников по всему Исраилу – тридцать тысяч человек. 14 Он посылал их на Ливан по очереди – десять тысяч человек в месяц. Один месяц они находились на Ливане и два месяца дома. Надсмотрщиком за подневольными рабочими был Адонирам. 15 У Сулеймана было семьдесят тысяч носильщиков и восемьдесят тысяч каменотёсов в горах, 16 а также три тысячи триста начальников, которые смотрели за строительством и распоряжались рабочими. 17 По повелению царя они добывали большие дорогие камни, чтобы заложить основание храма из тёсаного камня. 18 Ремесленники Сулеймана и Хирама и люди из Гевала рубили и обрабатывали дерево и камень для строительства храма.

Notas al pie

  1. 5:11 Букв.: «двадцать тысяч ко́ров».
  2. 5:11 Букв.: «двадцать тысяч батов». В других рукописях: «двадцать тысяч ко́ров» (4 400 килолитров), но см. 2 Лет. 2:10.