1 Johannes 4 – HTB & CCB

Het Boek

1 Johannes 4:1-21

Leven vanuit Gods liefde

1Vrienden, geloof niet iedere geest, maar ga eerst na of iemand door de Geest van God bezield wordt, want er lopen nogal wat valse profeten op deze wereld rond. 2Hieraan kunnen wij weten of Gods Geest spreekt: ieder die erkent dat Jezus Christus een mens van vlees en bloed geworden is, zegt dat door de Geest van God. 3Ieder die dat ontkent, heeft de geest van de antichrist, de vijand van Christus, waarvan wij weten dat hij komen zou, maar die nu al in de wereld actief is.

4Vrienden, u komt uit God voort en hebt zijn tegenstanders overwonnen, want Hij die in u woont, is machtiger dan hij die de wereld beheerst. 5De tegenstanders van God horen bij de wereld en maken zich dus alleen maar druk om dingen die van de wereld zijn. Daarom hebben zij in de wereld ook iets te zeggen. 6Omdat wij het eigendom van God zijn, zullen alleen de mensen die Hem kennen, naar ons luisteren en de anderen niet. Op die manier is het mogelijk om te onderscheiden of iets namens God gezegd wordt of niet, of het waarheid is of leugen.

7Vrienden, laten wij elkaar liefhebben want de liefde komt van God. Wie liefheeft, is uit God geboren en kent God. 8Maar wie niet liefheeft, kent God niet, want God is Zelf liefde. 9God heeft ons laten zien hoe groot zijn liefde voor ons is, door zijn enige Zoon de wereld in te sturen. Door Hem wilde God ons nieuw leven geven. 10De liefde waarover het hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar zijn liefde voor ons. Daarom stuurde Hij zijn Zoon, die de straf voor onze zonden op Zich heeft genomen om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken. 11Omdat God ons zo heeft liefgehad, moeten wij elkaar ook liefhebben.

12Niemand heeft God ooit gezien, maar als wij elkaar liefhebben, leeft God in ons, dan is zijn liefde volledig in ons aanwezig. 13En Hij heeft ons zijn Heilige Geest gegeven, daardoor weten wij dat wij één met Hem zijn en Hij één met ons is. 14Omdat wij het met eigen ogen hebben gezien, getuigen wij ervan dat God zijn Zoon gestuurd heeft als Redder van de wereld. 15Ieder die dit gelooft en zegt dat Jezus de Zoon van God is, blijft één met God. 16Wij hebben de liefde van God leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie blijft liefhebben, blijft één met God. 17Als de liefde in ons haar doel bereikt, kunnen wij vol vertrouwen de dag van het grote oordeel tegemoet zien, omdat wij in deze wereld leven zoals Christus er leefde. 18In de liefde is geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst. Angst houdt altijd verband met straf. Wie nog angst kent, kent de volmaakte liefde nog niet. 19Dat wij Hem liefhebben, komt doordat Hij ons het eerst heeft liefgehad. 20Als iemand zegt dat hij van God houdt, maar een hekel aan zijn broeder of zuster heeft, is hij een leugenaar. Als hij niet van de ander houdt die hij kan zien, hoe kan hij dan van God houden die hij nooit heeft gezien? 21God heeft duidelijk gezegd dat wij niet alleen van Hem moeten houden, maar ook van onze broeders en zusters.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

约翰一书 4:1-21

灵的分辨

1亲爱的弟兄姊妹,不要什么灵都信,总要试验那些灵是否出于上帝,因为世上已经出现了许多假先知! 2任何灵若承认耶稣基督曾降世为人,就是从上帝来的,你们可以凭这一点认出上帝的灵。 3任何灵若不承认耶稣,就不是从上帝来的,而是敌基督者的灵。以前你们听说敌基督者要来,现在他已经在世上了。

4孩子们,你们属于上帝,你们已经胜过了那些假先知,因为在你们里面的圣灵比在世上运行的邪灵更有能力。 5他们属于世界,所以他们谈论的都是世俗的事,世人也听从他们。 6我们属于上帝,认识上帝的人听从我们,不属于上帝的人不听从我们。这样,我们就可以分辨真理的灵和错谬的灵。

上帝是爱

7亲爱的弟兄姊妹,我们应当彼此相爱,因为爱是从上帝来的。凡有爱心的人都是从上帝生的,并且认识上帝。 8没有爱心的人不认识上帝,因为上帝就是爱。 9上帝差遣祂独一的儿子到世上来,是为了叫我们靠着祂得到生命。这就显明了上帝对我们的爱。 10不是我们爱上帝,而是上帝爱我们,并且差遣祂儿子为我们的罪作了赎罪祭,这就是爱。

11亲爱的弟兄姊妹,上帝既然这样爱我们,我们也应该彼此相爱。 12从来没有人见过上帝,如果我们彼此相爱,上帝就住在我们里面,祂的爱就在我们里面得到成全。

13上帝将祂的灵赐给了我们,所以我们知道自己住在祂里面,祂也住在我们里面。 14我们看见过,现在做见证:父差遣了祂的儿子成为世人的救主。 15无论是谁,他若承认耶稣是上帝的儿子,上帝必住在他里面,他也住在上帝里面。 16我们已经认识并且相信了上帝对我们的爱。

上帝就是爱,住在爱中的,就是住在上帝里面,上帝也住在他里面。 17这样,爱在我们里面得到成全,使我们在审判的日子可以坦然无惧,因为我们在这世上以基督为榜样。 18爱里没有恐惧,纯全的爱能驱除恐惧,因为恐惧意味着怕受惩罚。人若心里恐惧,就表示他尚未明白那纯全的爱。

19我们爱,因为上帝先爱了我们。 20若有人说“我爱上帝”,却恨自己的弟兄姊妹,这人就是说谎话,因为人若不爱看得见的弟兄姊妹,又怎能爱看不见的上帝呢? 21爱上帝的人也应该爱弟兄姊妹,这是上帝给我们的命令。