Het Boek

1 Johannes 1

Leven in het licht van God

1Het was er vanaf het begin, het Woord dat leven geeft. Wij hebben het Woord gehoord, met eigen ogen gezien, met onze handen aangeraakt. Het leven is niet langer verborgen, want wij hebben het zelf gezien. En omdat wij het zelf gezien hebben, maken wij het ook aan u bekend. Het eeuwige leven was bij de Vader en is voor ons zichtbaar geworden. Wat wij gezien en gehoord hebben, vertellen wij ook verder omdat wij graag willen dat velen deel zullen hebben aan onze gemeenschap met de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Wij schrijven u dit allemaal om u te laten delen in de blijdschap die wij hebben ervaren.

Wat wij van God gehoord hebben en hierbij doorgeven, is dit: God is licht en er is in Hem geen spoor van duisternis. Als wij dus zeggen dat wij bij Hem horen, maar in het donker leven, liegen wij. Wat wij zeggen, is niet waar. Maar als wij in het licht van God leven, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn wij één met elkaar en wast het bloed van zijn Zoon Jezus ons schoon van al onze zonden. Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en doen wij de waarheid geweld aan. Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Dan reinigt Hij ons van alles wat we verkeerd hebben gedaan. 10 Als wij beweren nooit gezondigd te hebben, zeggen wij daarmee dat God een leugenaar is en woont zijn woord niet in ons.

Nya Levande Bibeln

1 Johannesbrevet 1

Jesus Kristus är Guds son

1Kristus fanns redan när världen skapades. Men jag har också själv sett honom med mina egna ögon och hört honom tala. Jag har rört vid honom med mina egna händer. Han är Guds budskap om liv, och det är om detta Livets ord jag skriver till er.

Denne man, som är livet från Gud, har visat sig för oss, och vi försäkrar att vi har sett honom. Jag talar om Jesus Kristus, som är det eviga livet. Han var hos Fadern och visade sig sedan för oss.

Jag säger än en gång att vi berättar för er vad vi själva verkligen har sett och hört, så att ni kan dela vår gemenskap och den glädje vi har tillsammans med Fadern och med Jesus Kristus, hans Son.

Och om ni gör som jag säger i detta brev, så blir ni fyllda med samma glädje som vi.

Lev i ljuset

Det budskap som Gud har gett oss att föra vidare till er är att Gud är ljus. Det finns inget mörker i honom.

Om vi säger att vi är hans vänner, men fortsätter att leva i andligt mörker och i synd, så ljuger vi.

Men om vi lever i Guds ljus, så som Kristus gör, har vi en underbar gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.

Om vi säger att vi inte är syndare, lurar vi bara oss själva och vägrar att acceptera sanningen.

Men om vi bekänner våra synder för honom, kan vi lita på att han håller sitt löfte och förlåter oss. Då finns det inget som hindrar vår gemenskap med honom.

10 Om vi säger att vi inte har syndat, så ljuger vi och påstår därmed också att Gud ljuger. Det bevisar att vi inte har gemenskap med honom.