Het Boek

Genesis 7

De zondvloed

1De dag brak aan waarop de Here tegen Noach zei: ‘Ga met uw familie aan boord van de ark, want u bent de enige rechtvaardige tussen al die anderen die de aarde bewonen. Neem ook de dieren aan boord, van elke soort één paar, uitgezonderd de dieren die Ik heb bestemd tot voedsel en offer. Van die dieren moet u zeven paar aan boord nemen, evenals van de vogels. Op die manier zullen ze na de grote watervloed hun soort in stand houden. Over een week zal het gaan regenen. Veertig dagen en nachten achter elkaar. Alle levende wezens die Ik heb gemaakt en die op het droge leven, zullen sterven.’

Noach volgde al de bevelen van de Here op. Hij was zeshonderd jaar oud toen de vloed over de aarde kwam en hij ging met zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen in de ark om aan de vloed te ontkomen. 8,9 Alle dieren die bestemd waren om te offeren of om op te eten en de andere soorten, kwamen in paren naar de ark: mannetjes en vrouwtjes, precies zoals God het Noach had gezegd. 10,11 Een week later, toen Noach zeshonderd jaar oud was, op de zeventiende dag van de tweede maand, stroomde de regen uit de hemel neer en braken de ondergrondse watermassaʼs open. 12 En dat gedurende veertig dagen en nachten! 13 Maar Noach was die dag met zijn vrouw, hun zonen Sem, Cham en Jafet en hun vrouwen aan boord van de ark gegaan. 14 Bij hen in de ark zaten alle diersoorten, zowel wilde dieren als vee, kruipende dieren en vogels. 15 Ze kwamen twee aan twee, mannetjes en vrouwtjes, precies zoals God het had bevolen. 16 Toen sloot de Here God de toegang tot de ark.

17 Veertig dagen lang raasde de enorme watervloed over de aarde, bedekte alles en nam de ark hoog op zijn golven mee. 18 Het water steeg en steeg, maar de ark bleef veilig drijven. 19 Ten slotte bedekte het water ook de hoogste bergen. 20 Het stond zeven meter boven de hoogste bergtoppen. 21 En alle levende wezens op aarde verdronken: vogels, vee, wilde en kruipende dieren en alle mensen, 22 alles wat ademde en op het land leefde. 23 God vernietigde alles, uitgezonderd Noach en zijn familie die in de ark waren. 24 De watervloed bedekte de aarde honderdvijftig dagen lang.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Нач 7

Великий потоп

1Вечный сказал Нуху:

– Войди в ковчег со всей своей семьёй, потому что Я вижу, что среди всех живущих ныне лишь ты праведен передо Мной. Возьми с собой по семь пар каждого вида чистых животных и по паре от каждого вида нечистых, и по семь пар каждого вида птиц – самцов и самок – чтобы сохранить их виды на земле. Через семь дней Я пошлю дождь на землю, на сорок дней и сорок ночей; и Я сотру с лица земли всех живых существ, которых Я создал.

Нух сделал всё, как повелел ему Вечный. Когда воды потопа пришли на землю, Нуху было шестьсот лет. Нух, его сыновья, его жена и жёны его сыновей вошли в ковчег, чтобы спастись от потопа. 8-9 Чистые и нечистые животные, птицы и все пресмыкающиеся пришли к Нуху и вошли в ковчег парами, самец и самка, как повелел Нуху Всевышний.

10 Семь дней спустя воды потопа хлынули на землю. 11 На шестисотый год жизни Нуха, в семнадцатый день второго месяца, прорвались все источники великой бездны, раскрылись окна неба, 12 и дождь лил на землю сорок дней и сорок ночей. 13 В тот самый день и вошли в ковчег Нух, его сыновья Сим, Хам и Иафет, жена Нуха и жёны трёх его сыновей. 14 С ними вошли все виды животных: дикие звери, домашний скот, все пресмыкающиеся, все птицы, все крылатые существа. 15 Все, в ком дышит жизнь, пришли к Нуху и вошли в ковчег парами, 16 самец и самка, как велел Нуху Всевышний. И тогда Вечный затворил за ним дверь.

17 Потоп был на земле сорок дней, и воды, прибывая, подняли ковчег высоко над землёй. 18 Воды всё прибывали и настолько поднялись, что ковчег поплыл. 19 Они так высоко поднялись на земле, что покрыли все высокие горы под небом. 20 Воды поднялись и покрыли все горы почти на семь метров[a]. 21 Всё живое, что двигалось по земле, погибло: птицы, скот, дикие звери, все пресмыкающиеся и все люди. 22 Всё на суше, в чьих ноздрях было дыхание жизни, умерло; 23 всякое живое существо на земле было уничтожено: люди и звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. Остался только Нух и те, кто были с ним в ковчеге. 24 Потоп набирал силу на земле сто пятьдесят дней.

Notas al pie

  1. Нач 7:20 Букв.: «пятнадцать локтей».