Hoffnung für Alle

Sprueche 14

Der Kluge überlegt, bevor er handelt

1Eine weise Frau sorgt für Haus und Familie, eine leichtfertige aber zerstört alles.

Wer aufrichtig lebt, nimmt den Herrn ernst; wer krumme Wege geht, missachtet ihn.

Ein Narr schadet sich selbst mit seiner Besserwisserei, ein verständiger Mensch weiß sich mit seinen Worten zu schützen.

Ein leerer Stall bleibt zwar sauber – aber ohne Rinder gibt es keinen Ertrag!

Ein ehrlicher Zeuge sagt immer die Wahrheit aus, ein falscher Zeuge verbreitet Lügen.

Wer für alles nur Spott übrig hat, wird die Weisheit vergeblich suchen; wer aber vernünftig ist, dem fällt es leicht, sie zu finden.

Gib dich nicht mit Dummköpfen ab – von ihnen hörst du nichts Vernünftiges!

Der Kluge weiß, was er tut, und findet den richtigen Weg. Ein Dummkopf läuft mit seinem Betrug in die Irre.

Leichtfertige Menschen nehmen ihre Sünde nicht ernst; wer dagegen aufrichtig ist, findet Gefallen bei Gott.

10 Deine innersten Gefühle kannst du mit niemandem teilen – im tiefsten Leid und in der höchsten Freude ist jeder Mensch ganz allein!

11 Das Haus des Gottlosen wird abgerissen, aber die Familie des Aufrichtigen blüht auf.

12 Manch einer wähnt sich auf dem richtigen Weg – und läuft geradewegs in den Tod.

13 Auch hinter Lachen kann sich Kummer verbergen. Wenn die Freude verrauscht ist, bleibt die Trauer zurück.

14 Wer krumme Wege geht, bekommt, was er verdient; und auch der Gute wird für seine Taten belohnt.

15 Nur ein gedankenloser Mensch glaubt jedes Wort! Der Vernünftige prüft alles, bevor er handelt.

16 Der Kluge ist vorsichtig, um Unrecht zu vermeiden; ein Dummkopf braust schnell auf und fühlt sich auch noch im Recht.

17 Wer jähzornig ist, richtet viel Schaden an. Wer hinterlistige Pläne schmiedet, macht sich verhasst.

18 Ein unverständiger Mensch kann nur Unwissenheit vorweisen, ein Kluger gewinnt Ansehen durch sein Wissen.

19 Der Böse wird sich vor dem Guten beugen, und der Gottlose muss sich erniedrigen vor dem, der Gott gehorcht.

20 Mit einem Armen will noch nicht einmal sein Nachbar etwas zu tun haben; der Reiche aber hat viele Freunde.

21 Wer seinen Mitmenschen verachtet, der sündigt. Doch glücklich ist, wer den Hilflosen beisteht!

22 Wer Böses plant, gerät auf Abwege; wer Gutes im Sinn hat, wird Liebe und Treue erfahren.

23 Wer hart arbeitet, bekommt seinen Lohn – wer nur dasteht und redet, wird arm!

24 Verständige Menschen werden mit Reichtum belohnt; doch wer keinen Verstand annehmen will, dem bleibt bloß seine Dummheit.

25 Ein ehrlicher Zeuge kann Leben retten, aber ein falscher Zeuge ist ein gefährlicher Betrüger.

26 Wer den Herrn ehrt, lebt sicher und geborgen; auch seine Kinder finden Zuflucht bei ihm.

27 Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist eine Quelle des Lebens; sie bewahrt vor tödlichen Fallen.

28 Stark und mächtig ist der König, der ein großes Volk regiert, aber wie kläglich steht ein Herrscher ohne Untertanen da!

29 Wer seine Gefühle beherrscht, hat Verstand. Der Jähzornige stellt nur seine Unvernunft zur Schau.

30 Wer gelassen und ausgeglichen ist, lebt gesund. Doch der Eifersüchtige wird von seinen Gefühlen zerfressen.

31 Wer den Armen unterdrückt, verhöhnt dessen Schöpfer. Wer dem Hilflosen beisteht, der ehrt Gott.

32 Wer sich von Gott lossagt, kommt durch seine eigene Bosheit um. Wer Gott vertraut, ist selbst im Tod noch geborgen.

33 Ein vernünftiger Mensch ist tief in der Weisheit verwurzelt, sogar die Unvernünftigen können das erkennen.

34 Gerechtigkeit macht ein Volk groß, doch Sünde ist für jedes Volk eine Schande.

35 Ein kluger Diener erntet den Dank des Königs; aber für wen er sich schämen muss, den trifft sein Zorn.

Nya Levande Bibeln

Ordspråksboken 14

1En klok kvinna håller ordning i sitt hus och tänker på familjen, medan en oförnuftig kvinna förstör allting.

Den som gör det rätta ärar Herren. Den som syndar föraktar honom.

En dåres högfärd får honom att tala för mycket, men en förståndig människa tänker över vad hon ska säga.

Ett tomt stall förblir rent, men det ger heller ingen inkomst.

Ett sant vittne säger alltid sanningen. Ett falskt vittne har bara lögner att komma med.

En gycklare hittar aldrig den vishet han säger att han söker, men den förnuftige har ingen svårighet att finna den.

Om du vill ha råd ska du hålla dig borta från dårarna.

Den kloke kan urskilja den rätta vägen, men en dåre bedrar sig själv.

Dårarna har det gemensamt att de är likgiltiga inför synden. Över de gudfruktiga däremot vilar Guds välbehag.

10 Du kan inte dela dina innersta känslor med någon, både i den största glädje och i djupaste förtvivlan är du totalt ensam.

11 Den ogudaktiges hus kommer att rivas ner, men den gudfruktiges kommer att blomstra.

12 Fler än en tror sig ha funnit den rätta vägen, men är ändå på väg mot döden.

13 Skrattet kan inte dölja ett sorgset hjärta. När skrattet tar slut finns sorgen kvar.

14 Den som inte vill veta av Gud tycker allt är tråkigt. Den gudfruktiges liv däremot är spännande och rikt.

15 Bara den tanklöse tror allt han får höra! Den förståndige undersöker allt för att se vart det leder.

16 En vis man är försiktig och undviker faror. En dåre går rakt fram med stor självsäkerhet.

17 Den som har ett häftigt temperament gör många dumheter, och den som är listig blir hatad.

18 En oförståndig människa kan bara visa upp sin okunnighet, men en klok människa vinner anseende genom sitt kunnande.

19 Ogudaktiga människor ska få buga sig för de gudfruktiga och tjäna dem.

20 Till och med de fattigas egna grannar föraktar dem, medan de rika har många vänner.

21 Den som föraktar sina medmänniskor syndar. Lyckliga är de som känner medlidande med dem.

22 De som planerar ondska far vilse och går förlorade, men de som planerar det som är gott blir ansedda och respekterade.

23 Arbete ger välstånd, men tomt och meningslöst prat ger fattigdom!

24 Visa män lovordas för sin vishet, medan dårar blir föraktade för sin tanklöshet.

25 Ett vittne som berättar sanningen räddar oskyldiga människor från att dömas till döden, men ett falskt vittne är en förrädare.

26 Gudsfruktan gör att en människa kan känna sig trygg. Också hennes barn får växa upp i trygghet.

27 Den som fruktar Herren har funnit livets källa, och undviker många dödliga faror.

28 Ett stort och mäktigt folk är en kungs ära, men utan det är han ingenting.

29 En förståndig man kan behärska sitt temperament. Han vet att vrede bara orsakar misstag.

30 Den som är lugn och sansad, lever ett sunt liv. Avundsjuka däremot är som cancer.

31 De som förtrycker de fattiga förolämpar Gud, som skapade dem. Att hjälpa de fattiga är att ära Gud.

32 De gudfruktiga är trygga in i döden, men de ogudaktiga går under på grund av sin ondska.

33 Förnuftiga människor kännetecknas av vishet, till och med dårarna måste erkänna det.

34 Ett folk blir starkt av att följa Guds lagar, men synd är en skamfläck för vilket folk som helst.

35 En kung gläder sig över tjänare som vet vad de gör. Däremot straffar han dem som ställer till svårigheter.