Hoffnung für Alle

Sprueche 14

Der Kluge überlegt, bevor er handelt

1Eine weise Frau sorgt für Haus und Familie, eine leichtfertige aber zerstört alles.

Wer aufrichtig lebt, nimmt den Herrn ernst; wer krumme Wege geht, missachtet ihn.

Ein Narr schadet sich selbst mit seiner Besserwisserei, ein verständiger Mensch weiß sich mit seinen Worten zu schützen.

Ein leerer Stall bleibt zwar sauber – aber ohne Rinder gibt es keinen Ertrag!

Ein ehrlicher Zeuge sagt immer die Wahrheit aus, ein falscher Zeuge verbreitet Lügen.

Wer für alles nur Spott übrig hat, wird die Weisheit vergeblich suchen; wer aber vernünftig ist, dem fällt es leicht, sie zu finden.

Gib dich nicht mit Dummköpfen ab – von ihnen hörst du nichts Vernünftiges!

Der Kluge weiß, was er tut, und findet den richtigen Weg. Ein Dummkopf läuft mit seinem Betrug in die Irre.

Leichtfertige Menschen nehmen ihre Sünde nicht ernst; wer dagegen aufrichtig ist, findet Gefallen bei Gott.

10 Deine innersten Gefühle kannst du mit niemandem teilen – im tiefsten Leid und in der höchsten Freude ist jeder Mensch ganz allein!

11 Das Haus des Gottlosen wird abgerissen, aber die Familie des Aufrichtigen blüht auf.

12 Manch einer wähnt sich auf dem richtigen Weg – und läuft geradewegs in den Tod.

13 Auch hinter Lachen kann sich Kummer verbergen. Wenn die Freude verrauscht ist, bleibt die Trauer zurück.

14 Wer krumme Wege geht, bekommt, was er verdient; und auch der Gute wird für seine Taten belohnt.

15 Nur ein gedankenloser Mensch glaubt jedes Wort! Der Vernünftige prüft alles, bevor er handelt.

16 Der Kluge ist vorsichtig, um Unrecht zu vermeiden; ein Dummkopf braust schnell auf und fühlt sich auch noch im Recht.

17 Wer jähzornig ist, richtet viel Schaden an. Wer hinterlistige Pläne schmiedet, macht sich verhasst.

18 Ein unverständiger Mensch kann nur Unwissenheit vorweisen, ein Kluger gewinnt Ansehen durch sein Wissen.

19 Der Böse wird sich vor dem Guten beugen, und der Gottlose muss sich erniedrigen vor dem, der Gott gehorcht.

20 Mit einem Armen will noch nicht einmal sein Nachbar etwas zu tun haben; der Reiche aber hat viele Freunde.

21 Wer seinen Mitmenschen verachtet, der sündigt. Doch glücklich ist, wer den Hilflosen beisteht!

22 Wer Böses plant, gerät auf Abwege; wer Gutes im Sinn hat, wird Liebe und Treue erfahren.

23 Wer hart arbeitet, bekommt seinen Lohn – wer nur dasteht und redet, wird arm!

24 Verständige Menschen werden mit Reichtum belohnt; doch wer keinen Verstand annehmen will, dem bleibt bloß seine Dummheit.

25 Ein ehrlicher Zeuge kann Leben retten, aber ein falscher Zeuge ist ein gefährlicher Betrüger.

26 Wer den Herrn ehrt, lebt sicher und geborgen; auch seine Kinder finden Zuflucht bei ihm.

27 Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist eine Quelle des Lebens; sie bewahrt vor tödlichen Fallen.

28 Stark und mächtig ist der König, der ein großes Volk regiert, aber wie kläglich steht ein Herrscher ohne Untertanen da!

29 Wer seine Gefühle beherrscht, hat Verstand. Der Jähzornige stellt nur seine Unvernunft zur Schau.

30 Wer gelassen und ausgeglichen ist, lebt gesund. Doch der Eifersüchtige wird von seinen Gefühlen zerfressen.

31 Wer den Armen unterdrückt, verhöhnt dessen Schöpfer. Wer dem Hilflosen beisteht, der ehrt Gott.

32 Wer sich von Gott lossagt, kommt durch seine eigene Bosheit um. Wer Gott vertraut, ist selbst im Tod noch geborgen.

33 Ein vernünftiger Mensch ist tief in der Weisheit verwurzelt, sogar die Unvernünftigen können das erkennen.

34 Gerechtigkeit macht ein Volk groß, doch Sünde ist für jedes Volk eine Schande.

35 Ein kluger Diener erntet den Dank des Königs; aber für wen er sich schämen muss, den trifft sein Zorn.

Nouă Traducere În Limba Română

Proverbe 14

1Orice femeie înţeleaptă îşi zideşte casa,
    dar cea proastă o dărâmă cu înseşi mâinile ei.

Cine umblă cu dreptate se teme de Domnul,
    dar cel ce merge pe căi strâmbe Îl dispreţuieşte.

Vorbirea prostului aduce o nuia pentru spinarea lui,
    dar cei înţelepţi sunt protejaţi de buzele lor.

Unde nu sunt boi, ieslea este goală,
    dar puterea boilor aduce belşug de roade.

Martorul adevărat nu înşală,
    dar un martor mincinos spune numai minciuni.

Batjocoritorul caută înţelepciunea dar n-o găseşte,
    însă pentru cel priceput cunoştinţa este un lucru uşor.

Depărtează-te de omul prost
    pentru că nu vei găsi cunoştinţă pe buzele lui!

Înţelepciunea celui prudent îl face să-şi înţeleagă căile,
    dar prostia proştilor înşală.

Proştii glumesc cu păcatul[a],
    dar între cei drepţi este bunăvoinţă.

10 Inima îşi cunoaşte necazurile ei
    şi nici un străin nu poate lua parte la bucuria ei.

11 Casa celor răi va fi distrusă,
    dar cortul celor drepţi va înflori.

12 Există o cale ce pare dreaptă omului,
    dar la urmă duce spre moarte.

13 Chiar şi în mijlocul râsului inima poate fi îndurerată,
    iar bucuria poate sfârşi în întristare.

14 Cel cu inima rătăcită va fi pedepsit pentru căile lui,
    iar omul bun va primi o răsplată pentru ale lui.

15 Cel naiv crede orice cuvânt,
    dar cel prudent îşi gândeşte bine paşii.

16 Omul înţelept se teme de Domnul şi evită răul,
    dar cel prost este insolent şi prea încrezător în sine.

17 Cel iute la mânie face prostii
    şi omul cu intenţii rele este dispreţuit.

18 Cei naivi moştenesc prostie,
    dar cei prudenţi sunt încununaţi cu ştiinţă.

19 Oamenii răi se vor pleca înaintea celor buni
    şi cei ticăloşi se vor pleca la porţile celui drept.

20 Săracul este evitat chiar şi de semenii lui,
    dar bogatul are mulţi prieteni.

21 Cine îşi dispreţuieşte semenii păcătuieşte,
    dar binecuvântat este cine are milă de cel nevoiaş.

22 Nu se rătăcesc cei ce plănuiesc răul?
    Cei ce plănuiesc binele însă găsesc bunătate şi credincioşie.

23 În orice muncă grea există şi un câştig,
    dar a vorbi doar duce numai la sărăcie.

24 Bogăţia este o coroană pentru cei înţelepţi,
    dar prostia proştilor rodeşte prostie[b].

25 Martorul sincer salvează vieţi,
    dar martorul fals este înşelător.

26 Cine se teme de Domnul are o fortăreaţă sigură,
    şi El va fi un refugiu pentru copiii lui.

27 Frica de Domnul este un izvor de viaţă,
    îndepărtând omul de la cursele morţii.

28 Poporul numeros este slava regelui,
    dar, fără supuşi, prinţul este ruinat.

29 Cel răbdător are mare pricepere,
    dar cine este iute la mânie face prostii.

30 O inimă liniştită este viaţa trupului,
    dar invidia este putrezirea oaselor.

31 Cine asupreşte pe sărac dispreţuieşte pe Creatorul său,
    dar cine are milă de nevoiaş Îl onorează pe Dumnezeu.

32 Cel rău este doborât de răutatea lui,
    dar cel drept chiar şi la moarte are un refugiu.

33 Înţelepciunea se odihneşte în mintea celui priceput
    şi chiar printre proşti se lasă cunoscută[c].

34 Dreptatea înalţă un neam,
    dar păcatul este o ruşine pentru orice popor.

35 Bunăvoinţa regelui este pentru slujitorul priceput,
    dar mânia lui este pentru cel care-l face de ruşine.

Notas al pie

  1. Proverbe 14:9 Sau: când este adusă o jertfă pentru păcat
  2. Proverbe 14:24 Sau: dar nesăbuinţa este cununa proştilor
  3. Proverbe 14:33 TM; LXX, Siriacă: / însă de mintea proştilor nu este cunoscută