Hoffnung für Alle

Psalm 97

Der Herr über die ganze Welt

1Der Herr ist König! Die ganze Welt soll in Jubel ausbrechen,
    selbst die fernsten Inseln sollen sich freuen!
Bedrohliche, dunkle Wolken umhüllen ihn,
    Gerechtigkeit und Recht sind die Säulen seiner Herrschaft.
Loderndes Feuer ist sein Vorbote,
    es verzehrt seine Feinde ringsumher.
Seine Blitze tauchen die Erde in helles Licht,
    die ganze Welt sieht es und erbebt.
Berge zerschmelzen vor ihm wie Wachs,
    vor ihm, dem Herrn der ganzen Welt.
Der Himmel ist Zeuge für seine Gerechtigkeit,
    und alle Völker sehen seine Hoheit und Macht.

Alle, die Götterbilder verehren und mit ihren Götzen prahlen,
müssen im Erdboden versinken vor Scham.
    Ja, all ihr Götter, unterwerft euch dem Herrn!
Die Menschen auf dem Berg Zion hören es voll Freude,
    die Bewohner der Städte Judas jubeln dir zu.
    Denn du, Herr, richtest gerecht.
Ja, Herr, du allein regierst die ganze Welt,
    du bist mächtiger und größer als alle Götter!

10 Liebt ihr den Herrn? Dann verabscheut das Böse!
    Gott beschützt alle, die ihm die Treue halten,
    und rettet sie aus der Gewalt der Gottlosen.
11 Wer Gott gehorcht, in dessen Leben wird es hell,
    und Freude erfüllt jeden, der ihm aufrichtig dient.
12 Ja, freut euch über den Herrn und preist ihn!
    Denkt daran, was der heilige Gott getan hat!

Het Boek

Psalmen 97

1De Here is de grote Koning.
Laat de aarde daarom juichen
en de landen aan de kust zich erover verblijden.
Om Hem heen zijn wolken en duisternis.
Recht en rechtvaardigheid vormen de basis waarop Hij regeert.
Zijn macht en majesteit vernietigen zijn vijanden.
De hele wereld wordt door Hem verlicht
als door bliksemschichten, de aarde beeft voor Hem.
Als de Here verschijnt, smelten de bergen als was voor Hem.
Hij is Heer over de hele aarde.
Zijn rechtvaardigheid klinkt door alle hemelen
en alle volken zullen Hem zien.
Iedere afgodendienaar zal beschaamd staan,
zij zullen zich op hun zogenaamde goden niet kunnen beroemen.
Zelfs die moeten eenmaal voor Hem buigen.
Het volk van Israël is blij over Hem en ziet zijn grootheid.
De dochters van Juda juichen U toe
om de wijze waarop U rechtspreekt, Here.
U, Here, bent immers God, de Allerhoogste.
Boven U is er niemand op aarde.
U troont hoog boven alle goden.
10 Als u van de Here houdt, haat dan elke vorm van kwaad.
God beschermt zijn kinderen
en behoedt hen voor elke goddeloze invloed.
11 Gods volgelingen mogen in het licht leven
en Hij geeft vreugde in het hart van allen
die Hem oprecht volgen.
12 Als u bij God hoort, verheug u dan in Hem.
Wees blij en prijs zijn grote en heilige naam.