Hoffnung für Alle

Psalm 96

Alle sollen es wissen: Der Herr allein ist König! (1. Chronik 16,23‒33)

1Singt dem Herrn ein neues Lied,
    singt dem Herrn, alle Bewohner der Erde!
Singt dem Herrn und preist seinen Namen!
    Verkündet jeden Tag: »Gott ist ein Gott, der rettet!«
Erzählt den Völkern von seiner Hoheit!
    Macht allen Menschen seine Wunder bekannt!
Denn groß ist der Herr! Jeder soll ihn rühmen!
    Von allen Göttern soll man ihn allein fürchten.
Die Götter der Völker sind machtlose Figuren,
    der Herr aber hat den Himmel geschaffen!
Majestät und Pracht gehen von ihm aus,
    seine Stärke und Schönheit erfüllen den Tempel.
Gebt dem Herrn, was ihm gebührt;
    ihr Völker, erkennt seine Ehre und Macht!
Preist seinen großen Namen, kommt zu seinem Heiligtum,
    und bringt ihm eure Opfer dar!
Werft euch vor ihm nieder in seiner herrlichen Pracht![a]
    Die ganze Welt soll vor ihm erzittern!
10 Sagt den Völkern: »Der Herr ist König!«
    Er hat die Fundamente der Erde gelegt, niemals gerät sie ins Wanken.
    Allen Völkern wird er ein gerechter Richter sein!

11 Der Himmel soll sich freuen und die Erde in Jubel ausbrechen!
    Das Meer mit allem, was in ihm lebt,
    soll zu seiner Ehre brausen und tosen!
12 Der Acker sei fröhlich mit allem, was auf ihm wächst!
    Auch die Bäume im Wald sollen jubeln,
13 wenn der Herr kommt.
    Ja, er kommt, um die Welt zu richten.
Sein Urteil über die Völker ist unbestechlich und gerecht.

Notas al pie

  1. 96,9 Oder: Werft euch vor ihm nieder in heiligem Schmuck!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 96

Psalmul 96

Cântaţi Domnului un cântec nou,
    cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!
Cântaţi Domnului, binecuvântaţi-I Numele!
    Vestiţi în fiecare zi mântuirea Lui!
Istorisiţi printre neamuri slava Lui
    şi printre toate popoarele – minunile Lui!

Căci mare este Domnul şi vrednic de laudă,
    El este mai de temut decât toţi zeii.
Toţi zeii popoarelor sunt doar nişte idoli,
    dar Domnul a făcut cerurile.
Măreţia şi strălucirea sunt înaintea feţei Lui,
    iar puterea şi slava – în Lăcaşul Lui.

Familii ale popoarelor, daţi Domnului,
    daţi Domnului slavă şi cinstiţi-I puterea!
Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Său!
    Aduceţi un dar şi veniţi în curţile Lui!
Închinaţi-vă Domnului cu podoabe sfinte[a]!
    Tremuraţi înaintea Lui, voi, de pe întreg pământul!
10 Spuneţi printre neamuri: „Domnul împărăţeşte!
    De aceea lumea stă neclintită şi nu poate fi clătinată.
        El va judeca popoarele cu nepărtinire.“
11 Să se bucure cerurile şi să se înveselească pământul!
    Să vuiască marea şi tot ce este în ea!
12 Să tresalte câmpia şi tot ce este pe ea!
    Atunci toţi copacii pădurii vor striga de bucurie
13 înaintea Domnului, căci El vine,
    vine să judece pământul,
să judece lumea cu dreptate
    şi popoarele după credincioşia Sa.

Notas al pie

  1. Psalmii 96:9 Sau: în splendoarea sfinţeniei Sale; sfinţenie se poate referi la Domnul Însuşi, la Tabernacul sau la îmbrăcămintea preoţească (vezi Ps. 110:3)