Hoffnung für Alle

Psalm 135

Der Herr ist mächtiger als alle Götter!

1Halleluja – lobt den Herrn!
Preist den Namen des Herrn,
    ja, lobt ihn, alle seine Diener,
die ihr in seinem Tempel steht,
    in den Vorhöfen beim Haus unseres Gottes!
Preist den Herrn, denn er ist gut;
    musiziert zur Ehre seines herrlichen Namens.
Er hat die Nachkommen Jakobs auserwählt
    und ganz Israel zu seinem Eigentum erklärt.

Ja, ich habe erkannt: Groß ist der Herr!
    Unser Herr ist mächtiger als alle Götter.
Was er will, das tut er auch –
    sei es im Himmel oder auf der Erde,
    im Meer oder in den tiefsten Tiefen.
Er lässt Wolken am Horizont aufsteigen,
er sendet Regen und grelle Blitze,
    den Sturmwind holt er aus seiner Kammer
    und schickt ihn auf die Reise.
In Ägypten tötete er alle ältesten Söhne,
    die Erstgeborenen von Mensch und Vieh.
Er vollbrachte dort Zeichen und Wunder
    am Pharao und allen seinen Untergebenen.

10 Er besiegte viele Völker
    und ließ mächtige Könige umkommen:
11 Sihon, den König der Amoriter, Og, den König von Baschan,
    und alle Könige von Kanaan.
12 Die Länder, über die sie geherrscht hatten, übergab er Israel,
    sein Volk bekam das ganze Gebiet als bleibenden Besitz.

13 Herr, dein Name wird nie in Vergessenheit geraten;
    dich wird man rühmen, solange es Menschen gibt.
14 Du, Herr, wirst deinem Volk zum Recht verhelfen.
    Du erbarmst dich über alle, die dir dienen.

15 Die Götter der anderen Völker
sind nur Figuren aus Silber und Gold,
    von Menschenhänden gemacht.
16 Sie haben einen Mund, aber reden können sie nicht;
    Augen haben sie, doch sie können nicht sehen.
17 Mit ihren Ohren hören sie nicht,
    auch können sie nicht atmen.
18 Genauso starr und tot sollen die werden, die diese Götzen schufen,
    und auch alle, die solchen Götzen vertrauen!

19 Ihr Israeliten, lobt den Herrn!
    Ihr Priester,[a] lobt den Herrn!
20 Ihr Leviten, lobt den Herrn!
    Alle, die ihr den Herrn achtet – lobt ihn!
21 Gelobt sei der Herr auf dem Berg Zion,
    denn dort in Jerusalem ist seine Wohnung.
    Lobt den Herrn – halleluja!

Notas al pie

  1. 135,19 Wörtlich: Haus Aaron.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 135

Psalmul 135

Lăudaţi-L pe Domnul!

Lăudaţi Numele Domnului,
    lăudaţi-L, slujitori ai Domnului,
care staţi[a] în Casa Domnului,
    în curţile Casei Dumnezeului nostru!

Lăudaţi-L pe Domnul, căci Domnul este bun!
    Cântaţi Numelui Său, căci este plăcut!
Căci Domnul l-a ales pe Iacov pentru Sine,
    l-a ales pe Israel ca să fie comoara Sa[b].

Eu recunosc că Domnul este mare:
    Domnul nostru este mai mare decât toţi zeii!
Domnul face tot ce-I place,
    atât în ceruri, cât şi pe pământ,
        atât pe mări, cât şi în toate adâncurile.

El face să se ridice norii de la capătul pământului;
    El trimite fulgerele care vestesc ploaia
        şi aduce vântul din cămările lui.

El este Acela Care a ucis pe întâii născuţi ai Egiptului,
    de la oameni până la dobitoace.
El a trimis semne şi minuni în mijlocul tău, Egiptule,
    împotriva lui Faraon şi împotriva tuturor slujitorilor lui.
10 El a lovit multe neamuri
    şi a omorât regi puternici:
11 pe Sihon, regele amoriţilor,
    pe Og, regele Başanului,
        şi pe regii tuturor regatelor din Canaan.
12 Apoi a dat ţara acestora ca moştenire,
    ca moştenire lui Israel, poporul Său.

13 Doamne, Numele Tău este veşnic!
    Doamne, Tu eşti amintit din generaţie în generaţie.
14 Căci Domnul face dreptate poporului Său
    şi are milă de slujitorii Săi.

15 Idolii neamurilor sunt din argint şi din aur,
    sunt lucrarea mâinilor omeneşti.
16 Au gură, dar nu pot grăi,
    au ochi, dar nu pot vedea,
17 au urechi, dar nu aud,
    au nas, dar nu au suflare în nările lor.
18 Asemenea lor sunt şi cei care i-au întocmit,
    toţi cei ce se încred în ei.

19 Casă a lui Israel, binecuvântează-L pe Domnul!
    Casă a lui Aaron, binecuvântează-L pe Domnul!
20 Casă a lui Levi, binecuvântează-L pe Domnul!
    Cei ce vă temeţi de Domnul, binecuvântaţi-L pe Domnul!
21 Binecuvântat să fie Domnul din Sion,
    El Care locuieşte în Ierusalim!

Lăudaţi-L pe Domnul!

Notas al pie

  1. Psalmii 135:2 Sau: slujiţi
  2. Psalmii 135:4 Sau: proprietatea Sa prețioasă