Hoffnung für Alle

Psalm 111

Was Gott tut, ist einzigartig!

1Halleluja – lobt den Herrn!
Von ganzem Herzen will ich dem Herrn danken
    vor allen, die aufrichtig mit ihm leben – ja, vor der ganzen Gemeinde!
Wie gewaltig ist alles, was der Herr vollbracht hat!
    Wer sich über seine Taten freut, denkt immer wieder darüber nach.

Was Gott tut, ist eindrucksvoll und einzigartig;
    auf seine Gerechtigkeit ist für immer Verlass.
Er selbst hat alles dafür getan,
dass seine Wunder nicht in Vergessenheit geraten.
    Gnädig und barmherzig ist der Herr!
Denen, die ihn achteten, gab er immer genug zu essen.
    Niemals vergisst er den Bund, den er mit Israel geschlossen hat.
Er bewies ihnen seine große Macht:
    Die Länder anderer Völker gab er ihnen zum Besitz.
Er ist zuverlässig und gerecht in allem, was er tut;
    seinen Geboten kann man völlig vertrauen.
Niemals verlieren sie ihre Gültigkeit,
    von Anfang bis Ende bezeugen sie seine Wahrhaftigkeit und Treue.
Der Herr hat sein Volk erlöst
und einen ewigen Bund mit ihnen geschlossen.
    Heilig und furchterregend ist sein Name!
10 Alle Weisheit fängt damit an,
dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat.
Ja, klug ist, wer sein Leben nach Gottes Geboten ausrichtet.
    Nie wird das Lob des Herrn verstummen!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 111

Psalmul 111[a]

Lăudaţi-L pe Domnul![b]
    Îi voi mulţumi Domnului din toată inima mea,
        în sfatul celor drepţi şi în adunare!

Mari sunt lucrările Domnului;
    ele sunt cercetate de toţi cei ce le iubesc!
Plină de măreţie şi splendoare este lucrarea Lui,
    iar dreptatea Lui dăinuie pe vecie.
El a făcut minuni spre aducere-aminte.
    Domnul este îndurător şi milostiv!
El dă hrană celor ce se tem de El;
    El Îşi aduce pururi aminte de legământul Său.
El a arătat puterea lucrărilor Sale poporului Său,
    dându-le drept moştenire posesiunile neamurilor.
Lucrările mâinilor Sale sunt motivate de credincioşie şi de judecată;
    toate orânduirile Sale sunt demne de încredere,
sunt întărite pe veci de veci,
    fiind întocmite în adevăr şi cu integritate.
El a trimis poporului Său răscumpărarea;
    Şi-a decretat legământul pe vecie.
        Sfânt şi înfricoşător este Numele Lui!

10 Frica de Domnul este începutul înţelepciunii;
    toţi cei ce păzesc orânduirile Sale au o minte sănătoasă.
        Lauda Lui este statornicită pe vecie.

Notas al pie

  1. Psalmii 111:1 Titlu. Un psalm în acrostih (în textul ebraic fiecare vers începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor)
  2. Psalmii 111:1 Ebr.: Hallelu Yah; peste tot în carte