Hoffnung für Alle

Hiob 12

Hiob: Was ihr wisst, weiß ich auch!

1Darauf entgegnete Hiob:

»Jawohl, ihr habt die Weisheit gepachtet,
und mit euch stirbt sie eines Tages aus!
Auch ich habe Verstand, genauso wie ihr;
ich stehe euch in nichts nach.
Was ihr sagt, weiß doch jeder!
Aber jetzt lachen sogar meine Freunde mich aus,
obwohl ich unschuldig bin
und keiner mir etwas Schlechtes nachsagen kann.

Früher hat Gott meine Gebete erhört.
Er gab mir Antwort, wenn ich zu ihm rief.
Wem es gut geht, der kann über das Unglück anderer spotten –
ein Schlag ins Gesicht für alle, die ohnehin schon stürzen.
Aber die Gewalttätigen bleiben unbehelligt.
Sie fordern Gott heraus,
sie meinen, ihn in der Hand zu haben,
und leben doch sicher und ungestört.

Von den Tieren draußen kannst du vieles lernen,
schau dir doch die Vögel an!
Frag nur die Erde und die Fische im Meer;
hör, was sie dir sagen!
Wer von diesen allen wüsste nicht,
dass der Herr sie mit seiner Hand geschaffen hat?
10 Alle Lebewesen hält er in der Hand,
den Menschen gibt er ihren Atem.
11 Soll nicht mein Ohr eure Worte prüfen,
so wie mein Gaumen das Essen kostet?
12 Man sagt, Weisheit sei bei den Alten zu finden
und ein langes Leben bringe Erfahrung.
13 Doch Gott allein besitzt Weisheit und Kraft,
nie wird er ratlos; er weiß, was er tun soll.
14 Was er abreißt, wird nie wieder aufgebaut,
und wenn er einen Menschen einschließt,
kann keiner ihn befreien.
15 Hält er den Regen zurück,
dann wird das Land von Dürre geplagt;
lässt er die Wasserfluten los,
dann wühlen sie es um.
16 Er allein besitzt Macht!
Was er sich vornimmt, das gelingt.
Gott hat beide in der Hand:
den, der sich irrt,
und den, der andere irreführt.
17 Königliche Ratgeber nimmt er gefangen;
erfahrene Richter macht er zu Narren.
18 Gefangene eines Königs befreit er,
doch den König selbst legt er in Fesseln.
19 Er führt die Priester weg mit Schimpf und Schande
und bringt alteingesessene Familien zu Fall.
20 Berühmten Rednern entzieht er das Wort,
den Alten nimmt er die Urteilskraft.
21 Fürsten gibt er der Verachtung preis,
und die Mächtigen macht er schwach.
22 Die Dunkelheit überflutet er mit Licht,
ja, die tiefsten Geheimnisse deckt er auf.
23 Er lässt Völker mächtig werden
und richtet sie wieder zugrunde;
er macht ein Volk groß und vertreibt es wieder.
24 Ihren Königen nimmt er den Verstand
und führt sie hoffnungslos in die Irre.
25 Im Dunkeln tappen sie umher
und torkeln wie Betrunkene.«

Nouă Traducere În Limba Română

Iov 12

Răspunsul lui Iov

1Iov a răspuns:

„Cu siguranţă, voi sunteţi glasul celor mulţi[a]
    şi înţelepciunea va muri odată cu voi.
Dar ca şi voi am şi eu minte,
    nu sunt mai prejos decât voi.
        Cine nu ştie toate aceste lucruri?
Am ajuns de râsul prietenilor mei,
    deşi L-am chemat pe Dumnezeu şi mi-a răspuns.
        Sunt luat în derâdere, deşi sunt curat şi drept.
O nenorocire, de care râd cei ce o duc bine,
    e pregătită pentru cei cărora le alunecă piciorul.
Corturile tâlharilor sunt în pace
    şi cei ce-L mânie pe Dumnezeu sunt în siguranţă,
        purtându-şi zeul în mâini[b].

Întreabă animalele şi te vor învăţa,
    păsările văzduhului îţi vor spune;
întreabă pământul şi te va învăţa,
    peştii mării îţi vor spune.
Care dintre toate acestea nu ştiu
    că mâna Domnului[c] le-a făcut?
10 În mâna Sa e viaţa fiecărei creaturi
    şi suflarea oricărui om.
11 Nu analizează urechea cuvintele,
    aşa cum gustă cerul gurii mâncarea?
12 Nu se găseşte înţelepciunea la cei bătrâni?
    Viaţa lungă nu aduce ea pricepere?

13 Ale lui Dumnezeu sunt înţelepciunea şi puterea,
    sfatul şi priceperea sunt ale Lui.
14 Dacă El dărâmă, nimeni nu poate rezidi.
    Pe cel închis de El, nimeni nu-l poate elibera.
15 Dacă El opreşte apele, vine seceta;
    dacă El le dă drumul, acestea inundă ţara.
16 Ale Lui sunt puterea şi victoria;
    cel înşelat şi cel ce înşală sunt sub stăpânirea Lui.
17 El îi face pe sfetnici să umble goi
    şi îi face nebuni pe judecători.
18 El desface cingătorile împăraţilor
    şi le leagă coapsele cu o frânghie.
19 El îi face pe preoţi să umble goi
    şi îi răstoarnă pe cei puternici.
20 Închide gura sfătuitorilor
    şi le ia mintea celor bătrâni.
21 El revarsă dispreţ asupra nobililor
    şi îl dezarmează pe cel puternic.[d]
22 El descoperă adâncimile întunericului
    şi aduce întunericul adânc la lumină.
23 El înalţă neamurile şi tot El le coboară,
    El le face să crească şi tot El le împrăştie.
24 El ia mintea conducătorilor pământului
    şi-i face să rătăcească printr-o pustietate fără drum.
25 Bâjbâie în întuneric fără lumină,
    se clatină ca nişte oameni beţi.

Notas al pie

  1. Iov 12:2 Lit: voi sunteţi poporul
  2. Iov 12:6 Sensul versului în ebraică este nesigur
  3. Iov 12:9 Singurul loc, în discursurile lui Iov şi ale prietenilor săi, în care apare numele YHWH
  4. Iov 12:21 Lit.: nobililor/şi îi dezleagă brâul celui puternic.