Hoffnung für Alle

Hesekiel 19

Ein Klagelied

1»Du aber, Hesekiel, stimm ein Klagelied über die Herrscher Israels an! Das sollst du singen:

›Was für eine majestätische Löwin war deine Mutter!
Sie hatte ihr Lager bei kräftigen Löwen
und zog dort ihre Jungen auf.
Um einen jungen Löwen kümmerte sie sich besonders;
er wurde stark und lernte, auf Raubzüge zu gehen
und sogar Menschen zu fressen.
Ganze Völker erklärten ihm den Krieg, als sie davon hörten;
sie fingen ihn in einer Grube
und zerrten ihn an Haken bis nach Ägypten.

Die Löwin sah, dass die Hoffnung,
die sie auf ihn gesetzt hatte, umsonst war,
und so zog sie ein anderes ihrer Jungen auf.
Der junge Löwe wuchs inmitten des Rudels heran;
auch er wurde stark und lernte, auf Raubzüge zu gehen
und sogar Menschen zu fressen.
Er machte sich über die Festungen[a] her
und legte ganze Städte in Trümmer;
die Bewohner des Landes erstarrten vor Schreck,
wenn sein Gebrüll ertönte.
Da versammelten sich die Völker aus den Provinzen ringsum,
um gegen ihn zu kämpfen.
Sie fingen ihn in einer Grube
und warfen ihr Fangnetz über ihn.
An Haken zerrten sie ihn in einen Käfig
und brachten ihn zum König von Babylonien.
Dort hielt man ihn gefangen,
denn seine Stimme sollte nicht mehr
auf den Bergen Israels zu hören sein.

10 Deine Mutter war wie ein Weinstock[b],
der nahe am Fluss gepflanzt wurde.
Nie fehlte es ihm an Wasser,
er hatte viele Ranken und trug reiche Frucht.
11 Seine Zweige wurden kräftig genug,
um aus ihnen Zepter für Könige zu machen.
Der Weinstock wuchs hoch hinauf,
er ragte bis zu den Wolken;
weithin sichtbar war er
durch seine Größe und seine vielen Ranken.
12 Doch schließlich riss man ihn im Zorn aus dem Boden
und warf ihn fort.
Der heiße Ostwind trocknete ihn aus,
seine Früchte wurden abgerissen.
Sein kräftiger Stamm verdorrte
und wurde vom Feuer verzehrt.
13 Nun ist der Weinstock wieder eingepflanzt,
er steht in der dürren und trockenen Wüste.
14 Seine Zweige haben Feuer gefangen,
und alle seine Früchte sind ein Raub der Flammen geworden.
Kein kräftiger Zweig ist mehr an ihm zu finden,
aus dem man ein Zepter anfertigen könnte.‹«

Dies ist ein Klagelied, und als solches wurde es immer wieder gesungen.

Notas al pie

  1. 19,7 Wörtlich: seine Witwen. – Der hebräische Text ist nicht sicher zu deuten.
  2. 19,10 Wörtlich: wie ein Weinstock in deinem Blut. – Der hebräische Text ist nicht sicher zu deuten.

Nouă Traducere În Limba Română

Ezechiel 19

Bocet pentru prinţii lui Israel

1Iar tu înalţă un cântec de jale despre prinţii lui Israel! Spune:

„Ce era mama ta? Era o leoaică
    printre lei!
Ea stătea întinsă în mijlocul leilor tineri,
    crescându-şi puii.
L-a crescut pe unul din puii ei
    şi acesta a devenit un leu tânăr.
El s-a obişnuit să sfâşie prada
    şi a ajuns să mănânce oameni.
Când au auzit neamurile despre el,
    l-au prins în groapa lor
şi l-au dus în lanţuri
    în ţara Egiptului.

Când şi-a văzut aşteptarea neîmplinită
    şi speranţa spulberată,
leoaica l-a luat pe un alt pui de-al ei
    şi l-a pus leu conducător.
El a umblat printre lei
    până a devenit un leu tânăr.
A învăţat să sfâşie prada
    şi a ajuns să mănânce oameni.
Dădea buzna în fortăreţele[a] oamenilor
    şi le devasta cetăţile.
Ţara, cu tot ce cuprindea ea,
    era îngrozită la auzul răgetului său.
Atunci neamurile din provinciile vecine
    s-au îndreptat împotriva lui,
şi-au aruncat plasa asupra lui
    şi el a fost prins în groapa lor.
L-au pus într-o cuşcă, în lanţuri,
    l-au dus la împăratul Babilonului
şi l-au aşezat în temniţă,
    ca să nu i se mai audă glasul
        pe munţii lui Israel.

10 Mama ta era ca o viţă în via ta,[b]
    plantată lângă ape.
Datorită belşugului de apă,
    ea era roditoare şi plină de mlădiţe.
11 Mlădiţele ei erau aşa de tari,
    încât se puteau face din ele sceptre domneşti.
Ea se înălţa
    prin frunzişul stufos,
şi se făcea observată prin înălţimea ei
    şi prin mulţimea mlădiţelor ei.

12 Dar a fost smulsă cu furie
    şi aruncată la pământ.
Vântul de răsărit a făcut-o să se ofilească,
    roadele i-au fost zdrobite,
iar mlădiţele ei cele tari s-au uscat
    şi au fost arse de foc.
13 Acum ea este plantată în pustie,
    într-un pământ uscat şi secetos.
14 Din butucul ei a ieşit un foc,
    care i-a mistuit roadele.
Şi astfel nu a mai rămas în ea nici o mlădiţă tare,
    care să fie bună pentru un sceptru domnesc.

Acesta este un cântec de jale; să fie cântat ca un cântec de jale.“

Notas al pie

  1. Ezechiel 19:7 LXX; Tg: Le spărgea fortăreţele. Sensul în ebraică al acestui vers este nesigur; TM conţine, lit.: Le cunoştea văduvele (sau fortăreţele); de aici, posibil: Făcea rău femeilor, văduvindu-le
  2. Ezechiel 19:10 Două mss TM; cele mai multe mss TM: în sângele tău