Ang Pulong Sang Dios

Zefanias 1

1Amo ini ang mensahi nga ginpahayag sang Ginoo kay Zefanias sang panahon nga si Josia nga anak ni Amon amo ang hari sang Juda. Si Zefanias anak ni Cushi, si Cushi anak ni Gedalia, si Gedalia anak ni Amaria, kag si Amaria anak ni Hezekia.

Ang Palaabuton nga Kalaglagan

Nagsiling ang Ginoo, “Laglagon ko sing bug-os ang tanan nga ara sa duta— ang mga tawo, ang mga sapat pati na ang mga pispis kag mga isda. Dulaon ko ang mga nagatulod sa mga tawo sa pagpakasala pati man ang mga makasasala.[a] Laglagon ko gid ang tanan nga tawo sa duta. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.

“Silutan ko ang mga pumuluyo sang Juda pati na ang tanan nga pumuluyo sang Jerusalem. Laglagon ko ang mga nagkalabilin nga mga manugsimba sang dios-dios nga si Baal pati na ang mga pari nga nagaalagad sini, agod indi na sila madumduman pa. Laglagon ko man ang mga nagasaka sa atop sang ila balay sa pagsimba sa adlaw, bulan kag mga bituon. Laglagon ko ang mga nagasimba kag nagasumpa nga mag-alagad indi lang sa akon kundi sa dios-dios man nga si Molec.[b] Laglagon ko ang mga nagatalikod sa akon ukon ang mga wala nagadangop sa akon.

“Maglinong kamo sa akon presensya, kay malapit na ang adlaw nga magasilot ako. Ginpreparar ko na ang akon katawhan nga pamatyon pareho sang sapat nga inughalad. Ginseparar ko na ang mga kaaway nga akon gintawag nga magsalakay sa Juda. Sa sina nga adlaw, pamatyon ko ang mga taga-Juda pareho sang sapat nga inughalad. Silutan ko ang ila mga opisyal kag ang mga anak sang ila hari, kag ang tanan sa ila nga nagasunod sa malaot nga mga pangginawi sang mga taga-iban nga nasyon.[c] Silutan ko man sa sina nga adlaw ang tanan nga nagasunod sa mga seremonya sang mga wala nakakilala sa akon[d] kag ang mga nagapamintas kag nagapangdaya agod mapuno nila sang mga pagkabutang ang balay sang ila agalon.[e]

10 Ako, ang Ginoo, nagasiling nga sa sina nga adlaw mabatian ang paghinibi sa Puwertahan sang mga Isda[f] sang siyudad sang Jerusalem kag sa bag-o nga bahin sang siyudad. Mabatian man ang puwerte nga gahod sang mga nagkalarumpag nga mga balay sa mga bukid. 11 Maghibi kamo nga nagaestar sa ubos nga bahin[g] sang siyudad sang Jerusalem tungod kay magakalamatay ang tanan ninyo nga mga negosyante.

12 “Sa sina man nga tion usisaon ko sing maid-id[h] ang mga taga-Jerusalem kag silutan ko ang mga tawo nga nagapatawhay-tawhay lang nga nagasiling sa ila kaugalingon, ‘Wala sing himuon ang Ginoo nga maayo ukon malain.’ 13 Agawon ang ila mga pagkabutang kag bayaan nila ang ila mga balay. Indi sila ang magaestar sa mga balay nga ila ginpatindog. Kag indi sila ang magainom sang bino nga halin sa ila gintanom nga mga ubas.”

Ang Makahaladlok nga Adlaw nga Magasilot ang Ginoo

14 Malapit na lang gid ang makahaladlok nga adlaw nga magasilot ang Ginoo. Dali na lang ini mag-abot! Mapait ang ina nga adlaw, kay bisan gani ang mga soldado magasinggit sa pagpangayo sang bulig. 15 Amo ina nga adlaw nga ipakita sang Dios ang iya kaakig. Adlaw ina sang kalisod, kasakitan, kalaglagan, kag kapierdihan. Madulom kag magal-om ang ina nga adlaw, 16 kag mabatian ang pagpatunog sang mga budyong kag ang pagsininggit sang mga soldado samtang nagasalakay sila sa napaderan nga mga banwa kag sa mataas nga mga tore sini.

17 Nagasiling ang Ginoo, “Padal-an ko sang sina nga kalisod ang mga tawo kag magalakat sila nga daw sa mga bulag, tungod kay nakasala sila kontra sa akon. Magailig ang ila dugo pareho sang tubig,[i] kag magakaladunot ang ila mga bangkay pareho sang ipot.[j] 18 Indi makaluwas sa ila ang ila mga pilak kag mga bulawan sa sina nga adlaw nga ipakita ko ang akon kaakig nga pareho sang kalayo nga magalamon sang bug-os nga duta. Gulpi ko lang nga laglagon ang tanan nga nagaestar sa duta.”

Notas al pie

  1. 1:3 ang mga nagatulod… makasasala: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
  2. 1:5 Molec: sa Hebreo, Malcam, nga amo ang isa ka ngalan ni Molec.
  3. 1:8 nagasunod… nasyon: sa literal, nagasuksok sang bayo sang taga-iban nga nasyon.
  4. 1:9 nagasunod… sa akon: sa literal, wala nagatapak sa may puwertahan dampi.
  5. 1:9 ang balay sang ila agalon: ukon, ang templo sang ila dios.
  6. 1:10 Puwertahan sang mga Isda: Siguro diri ginapaagi ang mga isda nga ginadala sa siyudad.
  7. 1:11 ubos nga bahin: ukon, merkado.
  8. 1:12 sing maid-id: sa literal, paagi sa mga suga.
  9. 1:17 tubig: sa Hebreo, balas.
  10. 1:17 magakaladunot… ipot: ukon, magaguwa ang ila mga tinai sa ila lawas pareho sang ipot.

Nya Levande Bibeln

Sefanja 1

Juda kommer att krossas

1Detta budskap från Herren kom till Sefanja, son till Kusi, som var son till Gedalja, som var son till Amarja, som var son till Hiskia, under den judiske kungen Josias, Amons sons, regering.

Jag ska sopa bort allt på hela jorden, säger Herren. Jag ska utplåna

både människor och djur och alla de avgudar som människorna tillber. Allt ska utrotas från jorden. Till och med fåglarna under himlen och fiskarna i havet ska jag förgöra.

Jag ska krossa Juda och Jerusalem med min hand och förgöra det som finns kvar av dem som tillber Baal. Jag ska göra slut på deras avgudapräster, så att man inte ens minns dem.

De går upp på taken och böjer sig för solen, månen och stjärnorna. De 'följer Herren

Jag ska också förgöra dem som tidigare tillbad Herren men inte längre gör det, och dem som aldrig älskade Herren eller frågade efter honom.

Stå tyst och stilla i Herrens närhet, för Herrens vredes dag är nära! Herren har förberett ett stort slag mot sitt folk och har utsett dess bödlar.

På denna domens dag ska jag straffa alla ledare och furstar i Juda, och alla andra som bär hedniska kläder.

Ja, jag ska straffa dem som följer hedniska seder och som rövar och mördar för att fylla sin husbondes hus med rikedomar.

10 Klagorop ska höras från Fiskporten i Jerusalem och från den nya stadsdelen. Från höjderna hörs ljudet av den anstormande armén.

11 Jämra er av sorg i Jerusalems handelskvarter! Köpmän och utpressare, alla ska ni dö.

12 Med ljus och lykta ska jag söka igenom varje vrå i Jerusalem för att finna dem som sitter där liknöjda i sin synd, likgiltiga för Gud, och tror att han ska låta dem hållas.

13 Men deras rikedom ska tas ifrån dem när fienden kommer. De ska inte få bo i de nya hus de har byggt åt sig, och de ska aldrig få dricka vinet från vingårdarna de planterat.

14 Herrens fruktansvärda dag är nära. Den kommer som en överraskning. Den dagen ska starka män gråta bittert.

15 Det är den dag då Gud tömmer ut sin vrede, en dag av fruktansvärd ångest, en ödeläggelsens dag, en dag av mörker och tunga moln.

16 Trumpetsignaler och krigsrop ska höras. Befästa städer och säkra försvarsverk kommer att falla.

17 Ni ska vara lika hjälplösa som blinda som försöker att finna sin väg, därför att ni har syndat mot Herren. Ert blod ska utgjutas på marken och era kroppar ligga och ruttna på gatorna.

18 Ert silver och guld ska inte bli till någon nytta på Herrens vredes dag. Ni kan inte köpa er fria med det. Hela jorden ska förstöras av hans heliga vredes eld. Han ska göra ett snabbt slut på alla jordens invånare.