Ang Pulong Sang Dios

Zefanias 1

1Amo ini ang mensahi nga ginpahayag sang Ginoo kay Zefanias sang panahon nga si Josia nga anak ni Amon amo ang hari sang Juda. Si Zefanias anak ni Cushi, si Cushi anak ni Gedalia, si Gedalia anak ni Amaria, kag si Amaria anak ni Hezekia.

Ang Palaabuton nga Kalaglagan

Nagsiling ang Ginoo, “Laglagon ko sing bug-os ang tanan nga ara sa duta— ang mga tawo, ang mga sapat pati na ang mga pispis kag mga isda. Dulaon ko ang mga nagatulod sa mga tawo sa pagpakasala pati man ang mga makasasala.[a] Laglagon ko gid ang tanan nga tawo sa duta. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.

“Silutan ko ang mga pumuluyo sang Juda pati na ang tanan nga pumuluyo sang Jerusalem. Laglagon ko ang mga nagkalabilin nga mga manugsimba sang dios-dios nga si Baal pati na ang mga pari nga nagaalagad sini, agod indi na sila madumduman pa. Laglagon ko man ang mga nagasaka sa atop sang ila balay sa pagsimba sa adlaw, bulan kag mga bituon. Laglagon ko ang mga nagasimba kag nagasumpa nga mag-alagad indi lang sa akon kundi sa dios-dios man nga si Molec.[b] Laglagon ko ang mga nagatalikod sa akon ukon ang mga wala nagadangop sa akon.

“Maglinong kamo sa akon presensya, kay malapit na ang adlaw nga magasilot ako. Ginpreparar ko na ang akon katawhan nga pamatyon pareho sang sapat nga inughalad. Ginseparar ko na ang mga kaaway nga akon gintawag nga magsalakay sa Juda. Sa sina nga adlaw, pamatyon ko ang mga taga-Juda pareho sang sapat nga inughalad. Silutan ko ang ila mga opisyal kag ang mga anak sang ila hari, kag ang tanan sa ila nga nagasunod sa malaot nga mga pangginawi sang mga taga-iban nga nasyon.[c] Silutan ko man sa sina nga adlaw ang tanan nga nagasunod sa mga seremonya sang mga wala nakakilala sa akon[d] kag ang mga nagapamintas kag nagapangdaya agod mapuno nila sang mga pagkabutang ang balay sang ila agalon.[e]

10 Ako, ang Ginoo, nagasiling nga sa sina nga adlaw mabatian ang paghinibi sa Puwertahan sang mga Isda[f] sang siyudad sang Jerusalem kag sa bag-o nga bahin sang siyudad. Mabatian man ang puwerte nga gahod sang mga nagkalarumpag nga mga balay sa mga bukid. 11 Maghibi kamo nga nagaestar sa ubos nga bahin[g] sang siyudad sang Jerusalem tungod kay magakalamatay ang tanan ninyo nga mga negosyante.

12 “Sa sina man nga tion usisaon ko sing maid-id[h] ang mga taga-Jerusalem kag silutan ko ang mga tawo nga nagapatawhay-tawhay lang nga nagasiling sa ila kaugalingon, ‘Wala sing himuon ang Ginoo nga maayo ukon malain.’ 13 Agawon ang ila mga pagkabutang kag bayaan nila ang ila mga balay. Indi sila ang magaestar sa mga balay nga ila ginpatindog. Kag indi sila ang magainom sang bino nga halin sa ila gintanom nga mga ubas.”

Ang Makahaladlok nga Adlaw nga Magasilot ang Ginoo

14 Malapit na lang gid ang makahaladlok nga adlaw nga magasilot ang Ginoo. Dali na lang ini mag-abot! Mapait ang ina nga adlaw, kay bisan gani ang mga soldado magasinggit sa pagpangayo sang bulig. 15 Amo ina nga adlaw nga ipakita sang Dios ang iya kaakig. Adlaw ina sang kalisod, kasakitan, kalaglagan, kag kapierdihan. Madulom kag magal-om ang ina nga adlaw, 16 kag mabatian ang pagpatunog sang mga budyong kag ang pagsininggit sang mga soldado samtang nagasalakay sila sa napaderan nga mga banwa kag sa mataas nga mga tore sini.

17 Nagasiling ang Ginoo, “Padal-an ko sang sina nga kalisod ang mga tawo kag magalakat sila nga daw sa mga bulag, tungod kay nakasala sila kontra sa akon. Magailig ang ila dugo pareho sang tubig,[i] kag magakaladunot ang ila mga bangkay pareho sang ipot.[j] 18 Indi makaluwas sa ila ang ila mga pilak kag mga bulawan sa sina nga adlaw nga ipakita ko ang akon kaakig nga pareho sang kalayo nga magalamon sang bug-os nga duta. Gulpi ko lang nga laglagon ang tanan nga nagaestar sa duta.”

Notas al pie

  1. 1:3 ang mga nagatulod… makasasala: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
  2. 1:5 Molec: sa Hebreo, Malcam, nga amo ang isa ka ngalan ni Molec.
  3. 1:8 nagasunod… nasyon: sa literal, nagasuksok sang bayo sang taga-iban nga nasyon.
  4. 1:9 nagasunod… sa akon: sa literal, wala nagatapak sa may puwertahan dampi.
  5. 1:9 ang balay sang ila agalon: ukon, ang templo sang ila dios.
  6. 1:10 Puwertahan sang mga Isda: Siguro diri ginapaagi ang mga isda nga ginadala sa siyudad.
  7. 1:11 ubos nga bahin: ukon, merkado.
  8. 1:12 sing maid-id: sa literal, paagi sa mga suga.
  9. 1:17 tubig: sa Hebreo, balas.
  10. 1:17 magakaladunot… ipot: ukon, magaguwa ang ila mga tinai sa ila lawas pareho sang ipot.

New International Reader's Version

Zephaniah 1

1A message from the Lord came to Zephaniah, the son of Cushi. Cushi was the son of Gedaliah. Gedaliah was the son of Amariah. Amariah was the son of King Hezekiah. The Lord spoke to Zephaniah during the rule of Josiah. He was king of Judah and the son of Amon.

The Lord Will Judge the Whole World

“I will sweep away everything
    from the face of the earth,”
    announces the Lord.
“I will destroy people and animals alike.
    I will wipe out the birds in the sky
    and the fish in the waters.
I will destroy the statues of gods that cause evil people to sin.
    That will happen when I destroy all human beings on the face of the earth,”
    announces the Lord.
“I will reach out my powerful hand against Judah.
    I will punish all those who live in Jerusalem.
I will destroy from this place
    what is left of Baal worship.
The priests who serve other gods
    will be removed.
I will destroy those who bow down on their roofs
    to worship all the stars.
I will destroy those who make promises
    not only in my name but also in the name of Molek.
I will destroy those who stop following the Lord.
    They no longer look to him or ask him for advice.
Be silent in front of him.
    He is the Lord and King.
    The day of the Lord is near.
The Lord has prepared a sacrifice.
    He has set apart for himself
    the people he has invited.
When the Lord’s sacrifice is ready to be offered,
    I will punish the officials and the king’s sons.
I will also judge all those who follow
    the practices of other nations.
At that time I will punish
    all those who worship other gods.
They fill the temples of their gods
    with lies and other harmful things.

10 “At that time people at the Fish Gate in Jerusalem
    will cry out,” announces the Lord.
“So will those at the New Quarter.
    The buildings on the hills will come crashing down
    with a loud noise.
11 Cry out, you who live in the market places.
    All your merchants will be wiped out.
    Those who trade in silver will be destroyed.
12 At that time I will search Jerusalem with lamps.
    I will punish those who are so contented.
    They are like wine that has not been shaken up.
They think, ‘The Lord won’t do anything.
    He won’t do anything good or bad.’
13 Their wealth will be stolen.
    Their houses will be destroyed.
They will build houses.
    But they will not live in them.
They will plant vineyards.
    But they will not drink the wine they produce.
14 The great day of the Lord is near.
    In fact, it is coming quickly.
The cries on that day are bitter.
    The Mighty Warrior shouts his battle cry.
15 At that time I will pour out my anger.
    There will be great suffering and pain.
It will be a day of horrible trouble.
    It will be a time of darkness and gloom.
    It will be filled with the blackest clouds.
16 Trumpet blasts and battle cries will be heard.
    Soldiers will attack cities
    that have forts and corner towers.
17 I will bring great trouble on all people.
    So they will feel their way around like blind people.
    They have sinned against the Lord.
Their blood will be poured out like dust.
    Their bodies will lie rotting on the ground.
18 Their silver and gold
    won’t save them
    on the day the Lord pours out his anger.
The whole earth will be burned up
    when his jealous anger blazes out.
Everyone who lives on earth
    will come to a sudden end.”