Ang Pulong Sang Dios

Zacarias 6

Ang Palanan-awon Parte sa Apat ka Karwahe

1Nakita ko pa gid ang apat ka karwahe nga nagapaguwa sa tunga sang duha ka bukid nga saway. Ang una nga karwahe ginaguyod sang pula nga mga kabayo, ang ikaduha ginaguyod sang itom nga mga kabayo, ang ikatatlo ginaguyod sang puti nga mga kabayo, kag ang ikaapat ginaguyod sang kambang nga mga kabayo. Makusog sila tanan. Nagpamangkot ako sa anghel nga nagapakigsugilanon sa akon, “Sir, ano ang buot silingon sinang mga karwahe?” Nagsabat ang anghel sa akon, “Ina sila amo ang apat ka hangin sa kahawaan[a] nga nagapadulong halin sa presensya sang Ginoo sang bug-os nga kalibutan. Ang karwahe nga ginaguyod sang itom nga mga kabayo nagapakadto sa isa ka lugar sa aminhan. Ang karwahe nga ginaguyod sang puti nga mga kabayo nagapakadto sa nakatundan.[b] Kag ang karwahe nga ginaguyod sang kambang nga mga kabayo nagapakadto sa isa ka lugar sa bagatnan.”

Sang nagapadulong pa lang ang makusog nga mga kabayo, nagadali sila sa paglibot sa bug-os nga kalibutan. Nagsiling ang anghel[c] sa ila, “Sige, libuta na ninyo ang bug-os nga kalibutan.” Gani ginlibot nila ang bug-os nga kalibutan. Dayon naghambal sing mabaskog ang Ginoo[d] sa akon, “Tan-awa ang mga kabayo nga nagapakadto sa isa ka lugar sa aminhan. Sila ang magahatag sang kapahuwayan sa akon Espiritu[e] sa sina nga lugar sa aminhan.”

Ang Korona Para kay Josue

Nagsiling ang Ginoo sa akon, 10 “Kuhaa ang mga pilak kag mga bulawan nga regalo nila ni Heldai, Tobia kag Jedaya, kag lakat ka dayon sa balay ni Josia nga anak ni Zefanias. Ini sila nga apat nakabalik halin sa pagkabihag sa Babilonia. 11 Ipahimo mo nga korona inang mga pilak kag mga bulawan. Dayon ibutang mo ang korona sa ulo sang pangulo nga pari nga si Josue nga anak ni Jehozadak. 12-13 Kag silinga siya nga ako, ang Ginoo nga Makagagahom, nagasiling, ‘Ang tawo nga ginatawag Sanga magauswag sa iya kahimtangan subong,[f] kag patindugon niya liwat ang akon templo. Padunggan siya bilang hari kag magadumala siya. Ang pari magatindog sa kilid sang iya trono[g] kag mangin maayo ang ila relasyon nga duha.’ 14 Mangin handumanan ang korona sa akon templo sa pagdumdom kanday Heldai,[h] Tobia, Jedaya, kag Josia[i] nga anak ni Zefanias.”

15 Ang mga tawo nga halin sa malayo nga mga lugar magakadto sa Israel kag magbulig sa pagpatindog sang templo sang Ginoo. Kon matabo na ini, mahibaluan ninyo nga ang Ginoo nga Makagagahom amo ang nagpadala sa akon sa inyo. Kag matabo gid ini kon tumanon ninyo sing maayo ang Ginoo nga inyo Dios.

Notas al pie

 1. 6:5 hangin sa kahawaan: ukon, espiritu sa langit.
 2. 6:6 nagapakadto sa nakatundan: sa Hebreo, nagasunod sa ila.
 3. 6:7 anghel: ukon, Ginoo.
 4. 6:8 Ginoo: ukon, anghel.
 5. 6:8 Espiritu: ukon, espiritu.
 6. 6:12-13 magauswag… subong: sa literal, magatubo sa iya ginahamtangan.
 7. 6:12-13 magatindog… trono: ukon, magapungko sa iya trono.
 8. 6:14 Heldai: Amo ini sa Syriac. Sa Hebreo, Helem.
 9. 6:14 Josia: Amo ini sa Syriac. Sa Hebreo, Hen.

New American Standard Bible

Zechariah 6

The Four Chariots

1Now I lifted up my eyes again and looked, and behold, four chariots were coming forth from between the two mountains; and the mountains were bronze mountains. With the first chariot were red horses, with the second chariot black horses, with the third chariot white horses, and with the fourth chariot strong dappled horses. Then I spoke and said to the angel who was speaking with me, “What are these, my lord?” The angel replied to me, “These are the four spirits of heaven, going forth after standing before the Lord of all the earth, with one of which the black horses are going forth to the north country; and the white ones go forth after them, while the dappled ones go forth to the south country. When the strong ones went out, they [a]were eager to go to [b]patrol the earth.” And He said, “Go, [c]patrol the earth.” So they [d]patrolled the earth. Then He cried out to me and spoke to me saying, “See, those who are going to the land of the north have [e]appeased My wrath in the land of the north.”

The word of the Lord also came to me, saying, 10 “Take an offering from the exiles, from Heldai, Tobijah and Jedaiah; and you go the same day and enter the house of Josiah the son of Zephaniah, where they have arrived from Babylon.

The Symbolic Crowns

11 Take silver and gold, make an ornate crown and set it on the head of Joshua the son of Jehozadak, the high priest. 12 Then say to him, ‘Thus says the Lord of hosts, “Behold, a man whose name is [f]Branch, for He will [g]branch out from where He is; and He will build the temple of the Lord. 13 Yes, it is He who will build the temple of the Lord, and He who will bear the honor and sit and rule on His throne. Thus, He will be a priest on His throne, and the counsel of peace will be between the two [h]offices.”’ 14 Now the crown will become a reminder in the temple of the Lord to Helem, Tobijah, Jedaiah and [i]Hen the son of Zephaniah. 15 Those who are far off will come and [j]build the temple of the Lord.” Then you will know that the Lord of hosts has sent me to you. And it will take place if you completely obey the Lord your God.

Notas al pie

 1. Zechariah 6:7 Lit sought to go
 2. Zechariah 6:7 Lit walk about through
 3. Zechariah 6:7 Lit walk about through
 4. Zechariah 6:7 Lit walked about through
 5. Zechariah 6:8 Lit caused My spirit to rest in
 6. Zechariah 6:12 Lit Sprout
 7. Zechariah 6:12 Lit sprout up
 8. Zechariah 6:13 Lit of them
 9. Zechariah 6:14 I.e. Josiah
 10. Zechariah 6:15 Lit build in