Ang Pulong Sang Dios

Salmo 96

Ang Dios ang Pinakagamhanan nga Hari

1Kamo nga mga katawhan sa bug-os nga kalibutan,
magkanta kamo sang bag-o nga kanta sa Ginoo!
Magkanta kamo sa Ginoo kag dayawa ninyo siya.
Isugid ninyo adlaw-adlaw ang parte sa pagluwas niya sa aton.
Ibantala ninyo sa tanan nga katawhan sang mga nasyon ang iya pagkagamhanan kag ang iya makatilingala nga mga binuhatan.
Kay gamhanan ang Ginoo, kag takos gid nga dayawon.
Dapat siya nga tahuron labaw sa tanan nga dios,
kay ang tanan nga dios sang iban nga mga nasyon ginhimo man lang nila agod ila simbahon,
pero ang Ginoo amo ang naghimo sang kalangitan.
Ara sa iya ang pagkagamhanan kag pagkahalangdon;
ang kusog kag katahom ara sa iya nga templo.

Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga mga katawhan sang mga nasyon.
Dayawa ninyo ang iya gahom kag kusog.
Ihatag sa Ginoo ang pagpadungog nga nagakadapat sa iya,
kag magdala kamo sang halad sa inyo pagsulod sa iya templo.
Simbaha ninyo siya sa iya balaan nga presensya.
Magtahod kamo sa iya presensya, kamo nga mga katawhan sa bug-os nga kalibutan.
10 Sugiri ninyo ang mga nasyon nga, “Nagahari ang Ginoo.”
Ginpahamtang niya sing malig-on ang kalibutan kag indi ini mauyog.
Pagahukman niya ang mga tawo nga wala sing may pinilian.
11-12 Magkalipay ang kalangitan kag ang kalibutan,
pati na ang kadagatan, mga latagon, kag ang tanan nga ara sa ila.
Ang tanan nga kahoy sa kagulangan magakanta sa kalipay
13 sa presensya sang Ginoo.
Kay sigurado nga magaabot siya sa paghukom sa mga tawo sa kalibutan.
Pagahukman niya sila nga may pagkamatarong kag suno sa iya kamatuoran.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 96

Psalm 96

Herren är kung

(1 Krön 16:23-33)

1Sjung en ny sång till Herrens ära,

sjung till Herrens ära, hela jorden!

2Sjung till Herrens ära!

Välsigna hans namn!

Ropa ut hans räddning varje dag!

3Förkunna hans härlighet bland folken,

berätta för alla människor om hans under!

4För Herren är stor och högt prisad,

värd att frukta, mer än alla gudar.

5Folkens alla gudar är avgudar,

men Herren har gjort himlen.

6Majestät och prakt omger honom,

kraft och skönhet finns i hans helgedom.

7Ge Herren ära, alla folkslag,

erkänn hans majestät och kraft!

8Ge Herrens höga namn ära,

kom med era offer till hans förgårdar!

9Tillbe Herren i helig skrud,

darra inför honom, hela jorden!

10Säg bland folken: ”Herren regerar!”

Världen står fast, den kan inte rubbas.

Han dömer folken med rättvisa.

11Låt himlen vara glad och jorden jubla,

låt havet brusa och allt som finns i det!

12Låt fälten glädjas och allt som växer på dem!

Skogens alla träd ska susa av lovsånger

13inför Herren, ty han kommer för att döma jorden.

Han ska döma världen i rättfärdighet

och folken med trofasthet.