Ang Pulong Sang Dios

Salmo 96:1-13

Salmo 96

Ang Dios ang Pinakagamhanan nga Hari

(1 Cro. 16:23-33)

1Kamo nga mga katawhan sa bug-os nga kalibutan,

magkanta kamo sang bag-o nga kanta sa Ginoo!

2Magkanta kamo sa Ginoo kag dayawa ninyo siya.

Isugid ninyo adlaw-adlaw ang parte sa pagluwas niya sa aton.

3Ibantala ninyo sa tanan nga katawhan sang mga nasyon ang iya pagkagamhanan kag ang iya makatilingala nga mga binuhatan.

4Kay gamhanan ang Ginoo, kag takos gid nga dayawon.

Dapat siya nga tahuron labaw sa tanan nga dios,

5kay ang tanan nga dios sang iban nga mga nasyon ginhimo man lang nila agod ila simbahon,

pero ang Ginoo amo ang naghimo sang kalangitan.

6Ara sa iya ang pagkagamhanan kag pagkahalangdon;

ang kusog kag katahom ara sa iya nga templo.

7Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga mga katawhan sang mga nasyon.

Dayawa ninyo ang iya gahom kag kusog.

8Ihatag sa Ginoo ang pagpadungog nga nagakadapat sa iya,

kag magdala kamo sang halad sa inyo pagsulod sa iya templo.

9Simbaha ninyo siya sa iya balaan nga presensya.

Magtahod kamo sa iya presensya, kamo nga mga katawhan sa bug-os nga kalibutan.

10Sugiri ninyo ang mga nasyon nga, “Nagahari ang Ginoo.”

Ginpahamtang niya sing malig-on ang kalibutan kag indi ini mauyog.

Pagahukman niya ang mga tawo nga wala sing may pinilian.

11-12Magkalipay ang kalangitan kag ang kalibutan,

pati na ang kadagatan, mga latagon, kag ang tanan nga ara sa ila.

Ang tanan nga kahoy sa kagulangan magakanta sa kalipay

13sa presensya sang Ginoo.

Kay sigurado nga magaabot siya sa paghukom sa mga tawo sa kalibutan.

Pagahukman niya sila nga may pagkamatarong kag suno sa iya kamatuoran.

New International Reader's Version

Psalm 96:1-13

Psalm 96

1Sing a new song to the Lord.

All you people of the earth, sing to the Lord.

2Sing to the Lord. Praise him.

Day after day tell about how he saves us.

3Tell the nations about his glory.

Tell all people about the wonderful things he has done.

4The Lord is great. He is really worthy of praise.

People should have respect for him as the greatest God of all.

5All the gods of the nations are like their statues.

They can’t do anything.

But the Lord made the heavens.

6Glory and majesty are all around him.

Strength and glory can be seen in his temple.

7Praise the Lord, all you nations.

Praise the Lord for his glory and strength.

8Praise the Lord for the glory that belongs to him.

Bring an offering and come into the courtyards of his temple.

9Worship the Lord because of his beauty and holiness.

All you people of the earth, tremble when you are with him.

10Say to the nations, “The Lord rules.”

The world is firmly set in place. It can’t be moved.

The Lord will judge the people of the world fairly.

11Let the heavens be full of joy. Let the earth be glad.

Let the ocean and everything in it roar.

12Let the fields and everything in them be glad.

Let all the trees in the forest sing for joy.

13Let all creation be full of joy in front of the Lord,

because he is coming to judge the earth.

He will faithfully judge the people of the world

in keeping with what is right.