Ang Pulong Sang Dios

Salmo 96

Ang Dios ang Pinakagamhanan nga Hari

1Kamo nga mga katawhan sa bug-os nga kalibutan,
magkanta kamo sang bag-o nga kanta sa Ginoo!
Magkanta kamo sa Ginoo kag dayawa ninyo siya.
Isugid ninyo adlaw-adlaw ang parte sa pagluwas niya sa aton.
Ibantala ninyo sa tanan nga katawhan sang mga nasyon ang iya pagkagamhanan kag ang iya makatilingala nga mga binuhatan.
Kay gamhanan ang Ginoo, kag takos gid nga dayawon.
Dapat siya nga tahuron labaw sa tanan nga dios,
kay ang tanan nga dios sang iban nga mga nasyon ginhimo man lang nila agod ila simbahon,
pero ang Ginoo amo ang naghimo sang kalangitan.
Ara sa iya ang pagkagamhanan kag pagkahalangdon;
ang kusog kag katahom ara sa iya nga templo.

Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga mga katawhan sang mga nasyon.
Dayawa ninyo ang iya gahom kag kusog.
Ihatag sa Ginoo ang pagpadungog nga nagakadapat sa iya,
kag magdala kamo sang halad sa inyo pagsulod sa iya templo.
Simbaha ninyo siya sa iya balaan nga presensya.
Magtahod kamo sa iya presensya, kamo nga mga katawhan sa bug-os nga kalibutan.
10 Sugiri ninyo ang mga nasyon nga, “Nagahari ang Ginoo.”
Ginpahamtang niya sing malig-on ang kalibutan kag indi ini mauyog.
Pagahukman niya ang mga tawo nga wala sing may pinilian.
11-12 Magkalipay ang kalangitan kag ang kalibutan,
pati na ang kadagatan, mga latagon, kag ang tanan nga ara sa ila.
Ang tanan nga kahoy sa kagulangan magakanta sa kalipay
13 sa presensya sang Ginoo.
Kay sigurado nga magaabot siya sa paghukom sa mga tawo sa kalibutan.
Pagahukman niya sila nga may pagkamatarong kag suno sa iya kamatuoran.

The Message

Psalm 96

11-2 Sing God a brand-new song!
Earth and everyone in it, sing!
Sing to Godworship God!

2-3 Shout the news of his victory from sea to sea,
Take the news of his glory to the lost,
News of his wonders to one and all!

4-5 For God is great, and worth a thousand Hallelujahs.
His terrible beauty makes the gods look cheap;
Pagan gods are mere tatters and rags.

5-6 God made the heavens—
Royal splendor radiates from him,
A powerful beauty sets him apart.

Bravo, God, Bravo!
Everyone join in the great shout: Encore!
In awe before the beauty, in awe before the might.

8-9 Bring gifts and celebrate,
Bow before the beauty of God,
Then to your knees—everyone worship!

10 Get out the message—God Rules!
He put the world on a firm foundation;
He treats everyone fair and square.

11 Let’s hear it from Sky,
With Earth joining in,
And a huge round of applause from Sea.

12 Let Wilderness turn cartwheels,
Animals, come dance,
Put every tree of the forest in the choir—

13 An extravaganza before God as he comes,
As he comes to set everything right on earth,
Set everything right, treat everyone fair.