Ang Pulong Sang Dios

Salmo 95:1-11

Salmo 95

Kanta sa Pagdayaw

1Dali, magkanta kita sa kalipay

kag maghinugyaw kita sa Ginoo, ang palalipdan nga bato nga nagaluwas sa aton.

2Magpalapit kita sa iya nga may pagpasalamat,

kag maghinugyaw kita nga nagakanta sang mga pagdayaw sa iya.

3Kay ang Ginoo gamhanan nga Dios.

Gamhanan siya nga hari kag labaw sa tanan nga dios.

4Siya ang nagapanag-iya sang mga kadadalman sang kalibutan kag sang mga putokputokan sang mga bukid.

5Siya man ang nagapanag-iya sang dagat kag sang duta nga iya ginpanghimo.

6Dali, magluhod kita sa pagsimba sa Ginoo nga naghimo sa aton.

7Kay siya ang aton Dios,

kag kita ang iya katawhan nga iya ginabantayan kag ginaatipan pareho sa mga karnero.

Kon mabatian ninyo subong ang tingog sang Dios,

8indi pagpatig-aha ang inyo mga tagipusuon

pareho sang ginhimo sang inyo mga katigulangan sang una didto sa Meriba,

subong man sang didto sila sa Masa sa may kamingawan.

9Nagsiling ang Dios, “Didto gintilawan nila ako bisan nakita na nila ang akon ginhimo sa ila.

10Sa sulod sang 40 ka tuig naakig gid ako sa sina nga henerasyon.

Kag nagsiling ako nga katawhan sila nga nagatalang kag wala nagasunod sa akon mga ginatudlo sa ila.

11Gani sa akon kaakig nagpanumpa ako nga indi gid nila mabaton ang kapahuwayan nga halin sa akon.”95:11 kapahuwayan nga halin sa akon: Siguro ang buot silingon, ang duta nga ginpromisa sang Dios nga ihatag sa ila.

La Parola è Vita

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.