Ang Pulong Sang Dios

Salmo 95

Kanta sa Pagdayaw

1Dali, magkanta kita sa kalipay
kag maghinugyaw kita sa Ginoo, ang palalipdan nga bato nga nagaluwas sa aton.
Magpalapit kita sa iya nga may pagpasalamat,
kag maghinugyaw kita nga nagakanta sang mga pagdayaw sa iya.
Kay ang Ginoo gamhanan nga Dios.
Gamhanan siya nga hari kag labaw sa tanan nga dios.
Siya ang nagapanag-iya sang mga kadadalman sang kalibutan kag sang mga putokputokan sang mga bukid.
Siya man ang nagapanag-iya sang dagat kag sang duta nga iya ginpanghimo.

Dali, magluhod kita sa pagsimba sa Ginoo nga naghimo sa aton.
Kay siya ang aton Dios,
kag kita ang iya katawhan nga iya ginabantayan kag ginaatipan pareho sa mga karnero.
Kon mabatian ninyo subong ang tingog sang Dios,
indi pagpatig-aha ang inyo mga tagipusuon
pareho sang ginhimo sang inyo mga katigulangan sang una didto sa Meriba,
subong man sang didto sila sa Masa sa may kamingawan.
Nagsiling ang Dios, “Didto gintilawan nila ako bisan nakita na nila ang akon ginhimo sa ila.
10 Sa sulod sang 40 ka tuig naakig gid ako sa sina nga henerasyon.
Kag nagsiling ako nga katawhan sila nga nagatalang kag wala nagasunod sa akon mga ginatudlo sa ila.
11 Gani sa akon kaakig nagpanumpa ako nga indi gid nila mabaton ang kapahuwayan nga halin sa akon.”[a]

Notas al pie

  1. 95:11 kapahuwayan nga halin sa akon: Siguro ang buot silingon, ang duta nga ginpromisa sang Dios nga ihatag sa ila.

The Message

Psalm 95

11-2 Come, let’s shout praises to God,
    raise the roof for the Rock who saved us!
Let’s march into his presence singing praises,
    lifting the rafters with our hymns!

3-5 And why? Because God is the best,
    High King over all the gods.
In one hand he holds deep caves and caverns,
    in the other hand grasps the high mountains.
He made Ocean—he owns it!
    His hands sculpted Earth!

6-7 So come, let us worship: bow before him,
    on your knees before God, who made us!
Oh yes, he’s our God,
    and we’re the people he pastures, the flock he feeds.

7-11 Drop everything and listen, listen as he speaks:
    “Don’t turn a deaf ear as in the Bitter Uprising,
As on the day of the Wilderness Test,
    when your ancestors turned and put me to the test.
For forty years they watched me at work among them,
    as over and over they tried my patience.
And I was provoked—oh, was I provoked!
    ‘Can’t they keep their minds on God for five minutes?
    Do they simply refuse to walk down my road?’
Exasperated, I exploded,
    ‘They’ll never get where they’re headed,
    never be able to sit down and rest.’”