Ang Pulong Sang Dios

Salmo 94:1-23

Salmo 94

Ang Dios amo ang Manughukom sang Tanan

1Ginoo, Dios ikaw nga nagatimalos;

ipakita na ang imo kaakig.

2Ikaw ang nagahukom sa tanan nga tawo;

gani, sige na, balusi ang mga bugalon sang nagakabagay sa ila.

3Hasta san-o pa bala ang pagkinasadya sang mga malaot, Ginoo?

4Sila tanan nga nagahimo sang malain puwerte magpahambog.

5Ginapigos nila ang katawhan nga imo ginapanag-iyahan.

6Ginapamatay nila ang mga balo nga babayi, ang mga ilo, kag ang mga dumuluong.94:6 mga dumuluong: buot silingon, mga indi Israelinhon nga mga pumuluyo sang Israel.

7Nagasiling sila, “Indi makakita ang Ginoo sa aton mga ginahimo;

ang Dios ni Jacob wala nagasapak.”

8Kamo nga mga balingag kag buang-buang nga mga tawo, san-o pa bala kamo makaintiendi?

Abi intiendiha ninyo ini:

9Ang Dios nga naghimo sang aton mga dulunggan kag mga mata, indi bala siya makabati kag makakita sa aton?

10Siya nga nagadisiplina sa mga nasyon, indi bala siya magsilot?

Siya nga nagatudlo sa mga tawo, indi bala siya makahibalo?

11Nahibaluan sang Ginoo nga ang mga ginahunahuna94:11 ginahunahuna: ukon, ginarason. sang mga tawo wala sing pulos.

12Ginoo, bulahan ang tawo nga ginadisiplina mo paagi sa pagtudlo sa iya sang imo kasuguan.

13Ginatudluan mo siya agod nga may kalinong siya sa tion sang kagamo hasta sa tion nga silutan mo ang mga malaot.

14Kay indi mo gid pagsikwayon, Ginoo, ang katawhan nga imo ginapanag-iyahan.

15Sigurado nga matabo liwat nga ang mga paghukom matarong,

kag suportaran ini sang tanan nga tawo nga nagakabuhi sing husto.

16Wala sing iban nga nagabulig sa akon kontra sa malaot nga mga tawo kundi ikaw lang gid, Ginoo.

17Kon wala mo ako ginabuligan siguro patay na ako subong.

18Sang nagsiling ako sa imo, Ginoo, nga daw mapatay na ako, ginbuligan mo ako sang imo gugma.

19Sang nagakabalaka ako, ginpabakod mo ako kag nalipay ako.

20Indi puwede nga kadampig ka sang malaot nga mga manughukom,94:20 manughukom: ukon, manugdumala. nga nagahimo sang malain paagi94:20 paagi: ukon, nga kontra. sa kasuguan.

21Nagaisa sila sa pagkontra sa mga matarong

kag ginasentensyahan nila sang kamatayon ang mga wala sing sala.

22Pero ikaw, Ginoo nga akon Dios, amo ang akon dalangpan kag palalipdan nga bato.

23Silutan mo sila kag laglagon tungod sang ila mga sala.

Laglagon mo gid sila, Ginoo nga amon Dios.

Slovo na cestu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.