Ang Pulong Sang Dios

Salmo 94

Ang Dios amo ang Manughukom sang Tanan

1Ginoo, Dios ikaw nga nagatimalos;
ipakita na ang imo kaakig.
Ikaw ang nagahukom sa tanan nga tawo;
gani, sige na, balusi ang mga bugalon sang nagakabagay sa ila.
Hasta san-o pa bala ang pagkinasadya sang mga malaot, Ginoo?
Sila tanan nga nagahimo sang malain puwerte magpahambog.
Ginapigos nila ang katawhan nga imo ginapanag-iyahan.
Ginapamatay nila ang mga balo nga babayi, ang mga ilo, kag ang mga dumuluong.[a]
Nagasiling sila, “Indi makakita ang Ginoo sa aton mga ginahimo;
ang Dios ni Jacob wala nagasapak.”

Kamo nga mga balingag kag buang-buang nga mga tawo, san-o pa bala kamo makaintiendi?
Abi intiendiha ninyo ini:
Ang Dios nga naghimo sang aton mga dulunggan kag mga mata, indi bala siya makabati kag makakita sa aton?
10 Siya nga nagadisiplina sa mga nasyon, indi bala siya magsilot?
Siya nga nagatudlo sa mga tawo, indi bala siya makahibalo?
11 Nahibaluan sang Ginoo nga ang mga ginahunahuna[b] sang mga tawo wala sing pulos.

12 Ginoo, bulahan ang tawo nga ginadisiplina mo paagi sa pagtudlo sa iya sang imo kasuguan.
13 Ginatudluan mo siya agod nga may kalinong siya sa tion sang kagamo hasta sa tion nga silutan mo ang mga malaot.
14 Kay indi mo gid pagsikwayon, Ginoo, ang katawhan nga imo ginapanag-iyahan.
15 Sigurado nga matabo liwat nga ang mga paghukom matarong,
kag suportaran ini sang tanan nga tawo nga nagakabuhi sing husto.

16 Wala sing iban nga nagabulig sa akon kontra sa malaot nga mga tawo kundi ikaw lang gid, Ginoo.
17 Kon wala mo ako ginabuligan siguro patay na ako subong.
18 Sang nagsiling ako sa imo, Ginoo, nga daw mapatay na ako, ginbuligan mo ako sang imo gugma.
19 Sang nagakabalaka ako, ginpabakod mo ako kag nalipay ako.

20 Indi puwede nga kadampig ka sang malaot nga mga manughukom,[c] nga nagahimo sang malain paagi[d] sa kasuguan.
21 Nagaisa sila sa pagkontra sa mga matarong
kag ginasentensyahan nila sang kamatayon ang mga wala sing sala.
22 Pero ikaw, Ginoo nga akon Dios, amo ang akon dalangpan kag palalipdan nga bato.
23 Silutan mo sila kag laglagon tungod sang ila mga sala.
Laglagon mo gid sila, Ginoo nga amon Dios.

Notas al pie

  1. 94:6 mga dumuluong: buot silingon, mga indi Israelinhon nga mga pumuluyo sang Israel.
  2. 94:11 ginahunahuna: ukon, ginarason.
  3. 94:20 manughukom: ukon, manugdumala.
  4. 94:20 paagi: ukon, nga kontra.

New Russian Translation

Psalms 94

Псалом 94

1Придите, воспоем Господу,

вознесем хвалу скале нашего спасения.

2Придем пред лицо Его с благодарением,

с песнями будем Ему восклицать,

3потому что Господь – великий Бог

и великий Царь над всеми богами.

4В Его руке глубины земли,

и вершины гор принадлежат Ему;

5море – Его, Он сотворил его,

Его руки образовали сушу.

6Придите, поклонимся и падем перед Ним,

преклоним колена перед Господом, Создателем нашим.

7Он – наш Бог, а мы – Его народ, который Он пасет,

Его овцы, о которых Он заботится.

Сегодня, если услышите Его голос,

8то не ожесточайте ваших сердец, как в Мериве,

как это было в тот день в Массе в пустыне[a],

9где испытывали и проверяли Меня ваши отцы,

хотя и видели Мое дело.

10Сорок лет Я гневался на это поколение

и сказал: «Сердца этого народа заблуждаются,

и они не знают Моих путей.

11Поэтому Я поклялся в гневе Моем:

они не войдут в Мой покой!»

Notas al pie

  1. 94:8 См. Исх. 17:1-7 и Чис. 20:1-13.