Ang Pulong Sang Dios

Salmo 94

Ang Dios amo ang Manughukom sang Tanan

1Ginoo, Dios ikaw nga nagatimalos;
ipakita na ang imo kaakig.
Ikaw ang nagahukom sa tanan nga tawo;
gani, sige na, balusi ang mga bugalon sang nagakabagay sa ila.
Hasta san-o pa bala ang pagkinasadya sang mga malaot, Ginoo?
Sila tanan nga nagahimo sang malain puwerte magpahambog.
Ginapigos nila ang katawhan nga imo ginapanag-iyahan.
Ginapamatay nila ang mga balo nga babayi, ang mga ilo, kag ang mga dumuluong.[a]
Nagasiling sila, “Indi makakita ang Ginoo sa aton mga ginahimo;
ang Dios ni Jacob wala nagasapak.”

Kamo nga mga balingag kag buang-buang nga mga tawo, san-o pa bala kamo makaintiendi?
Abi intiendiha ninyo ini:
Ang Dios nga naghimo sang aton mga dulunggan kag mga mata, indi bala siya makabati kag makakita sa aton?
10 Siya nga nagadisiplina sa mga nasyon, indi bala siya magsilot?
Siya nga nagatudlo sa mga tawo, indi bala siya makahibalo?
11 Nahibaluan sang Ginoo nga ang mga ginahunahuna[b] sang mga tawo wala sing pulos.

12 Ginoo, bulahan ang tawo nga ginadisiplina mo paagi sa pagtudlo sa iya sang imo kasuguan.
13 Ginatudluan mo siya agod nga may kalinong siya sa tion sang kagamo hasta sa tion nga silutan mo ang mga malaot.
14 Kay indi mo gid pagsikwayon, Ginoo, ang katawhan nga imo ginapanag-iyahan.
15 Sigurado nga matabo liwat nga ang mga paghukom matarong,
kag suportaran ini sang tanan nga tawo nga nagakabuhi sing husto.

16 Wala sing iban nga nagabulig sa akon kontra sa malaot nga mga tawo kundi ikaw lang gid, Ginoo.
17 Kon wala mo ako ginabuligan siguro patay na ako subong.
18 Sang nagsiling ako sa imo, Ginoo, nga daw mapatay na ako, ginbuligan mo ako sang imo gugma.
19 Sang nagakabalaka ako, ginpabakod mo ako kag nalipay ako.

20 Indi puwede nga kadampig ka sang malaot nga mga manughukom,[c] nga nagahimo sang malain paagi[d] sa kasuguan.
21 Nagaisa sila sa pagkontra sa mga matarong
kag ginasentensyahan nila sang kamatayon ang mga wala sing sala.
22 Pero ikaw, Ginoo nga akon Dios, amo ang akon dalangpan kag palalipdan nga bato.
23 Silutan mo sila kag laglagon tungod sang ila mga sala.
Laglagon mo gid sila, Ginoo nga amon Dios.

Notas al pie

  1. 94:6 mga dumuluong: buot silingon, mga indi Israelinhon nga mga pumuluyo sang Israel.
  2. 94:11 ginahunahuna: ukon, ginarason.
  3. 94:20 manughukom: ukon, manugdumala.
  4. 94:20 paagi: ukon, nga kontra.

New International Reader's Version

Psalm 94

Psalm 94

The Lord is a God who punishes.
    Since you are the one who punishes, come and show your anger.
Judge of the earth, rise up.
    Pay back proud people for what they have done.
Lord, how long will those who are evil be glad?
    How long will they be full of joy?

Proud words pour out of their mouths.
    All those who do evil are always bragging.
Lord, they crush your people.
    They treat badly those who belong to you.
They kill outsiders. They kill widows.
    They murder children whose fathers have died.
They say, “The Lord doesn’t see what’s happening.
    The God of Jacob doesn’t pay any attention to it.”

You who aren’t wise, pay attention.
    You foolish people, when will you become wise?
Does he who made the ear not hear?
    Does he who formed the eye not see?
10 Does he who corrects nations not punish?
    Does he who teaches human beings not know anything?
11 The Lord knows what people think.
    He knows that their thoughts don’t amount to anything.

12 Lord, blessed is the person you correct.
    Blessed is the person you teach from your law.
13 You give them rest from times of trouble,
    until a pit is dug to trap sinners.
14 The Lord won’t say no to his people.
    He will never desert those who belong to him.
15 He will again judge people in keeping with what is right.
    All those who have honest hearts will follow the right way.

16 Who will rise up for me against sinful people?
    Who will stand up for me against those who do evil?
17 Suppose the Lord had not helped me.
    Then I would soon have been lying quietly in the grave.
18 I said, “My foot is slipping.”
    But Lord, your faithful love kept me from falling.
19 I was very worried.
    But your comfort brought me joy.

20 Can you have anything to do with rulers who aren’t fair?
    Can those who make laws that cause suffering be friends of yours?
21 Evil people join together against those who do what is right.
    They sentence to death those who aren’t guilty of doing anything wrong.
22 But the Lord has become like a fort to me.
    My God is my rock. I go to him for safety.
23 He will pay them back for their sins.
    He will destroy them for their evil acts.
    The Lord our God will destroy them.