Ang Pulong Sang Dios

Salmo 93

Ang Dios Aton Hari

1Hari ikaw, Ginoo;
ang imo pagkagamhanan kag pagkahalangdon amo ang imo harianon nga bayo.
Ginpahamtang mo sing malig-on ang kalibutan kag indi ini mauyog.
Hari ka na halin pa sang una,
kay ara ka na sadto pa.
Nagadinaguhob ang dagat, Ginoo,
kag nagalinagumba ang mga balod.
Pero mas gamhanan ka, Ginoo nga ara sa langit, sang sa dinaguhob sang dagat;
mas gamhanan ka sang sa mga balod sini.
Ginoo, ang imo mga sugo masaligan gid
kag ang pagkabalaan amo ang nagapatahom sa imo templo hasta san-o.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 93

Psalm 93

Guds oföränderlighet och allmakt

1Herren är kung.

Han är klädd i majestät.

Herren har klätt sig och utrustat sig med styrka.

Därför står jorden fast

och kan inte rubbas.

2Din tron är fast grundad från urminnes tid,

du är till från evighet.

3Floderna höjde sig, Herre,

floderna höjde sin röst,

floderna höjde sina dånande vågor.

4Väldigare än bruset av stora vatten,

väldigare än havets mäktiga vågor

är Herren i höjden.

5Dina befallningar står fasta,

och helighet omger ditt hus, Herre, för alltid.