Ang Pulong Sang Dios

Salmo 93

Ang Dios Aton Hari

1Hari ikaw, Ginoo;
ang imo pagkagamhanan kag pagkahalangdon amo ang imo harianon nga bayo.
Ginpahamtang mo sing malig-on ang kalibutan kag indi ini mauyog.
Hari ka na halin pa sang una,
kay ara ka na sadto pa.
Nagadinaguhob ang dagat, Ginoo,
kag nagalinagumba ang mga balod.
Pero mas gamhanan ka, Ginoo nga ara sa langit, sang sa dinaguhob sang dagat;
mas gamhanan ka sang sa mga balod sini.
Ginoo, ang imo mga sugo masaligan gid
kag ang pagkabalaan amo ang nagapatahom sa imo templo hasta san-o.

Het Boek

Psalmen 93

1De Here is de grote Koning,
Hij is bekleed met koninklijke waardigheid.
Zijn gordel is kracht.
De wereld kan niet wankelen
als God haar beschermt.
Al van eeuwigheid af regeert U op uw troon,
deze staat vast gefundeerd.
Here, het water bruist,
het laat zijn stem horen
en zingt bruisend tot uw eer.
En boven het daverende geluid
van al dat water, van al die zeeën,
is de grootheid van de Here zichtbaar.
Alles wat U zegt, is waar.
Wij kunnen U vertrouwen.
Alles aan U is heilig als een waardevol sieraad.
Dat blijft zo tot in eeuwigheid, Here.