Ang Pulong Sang Dios

Salmo 92:1-15

Salmo 92Salmo 92 Ang titulo sa Hebreo: Ang kanta sa Adlaw nga Inugpahuway.

Kanta sa Pagdayaw sa Dios

1Ginoo nga Labing Mataas nga Dios, maayo gid ang magpasalamat kag magkanta sang mga pagdayaw sa imo.

2Maayo gid ang magsugid sang imo gugma kag katutom adlaw-gab-i,

3nga ginatukaran sang mga instrumento nga may mga kuwerdas.

4Kay ginlipay mo ako, Ginoo, paagi sa imo makatilingala nga mga binuhatan.

Tungod sang imo mga ginhimo nagakanta ako sa kalipay.

5Daw ano ka gamhanan ang imo mga ginhimo, Ginoo!

Indi namon matungkad ang imo hunahuna.

6Indi maintiendihan sang mga buang-buang ukon sang mga balingag

7nga bisan mag-uswag ang mga malaot pareho sa hilamon nga nagatubo, laglagon sila sa wala sing katapusan.

8Pero ikaw, Ginoo, labaw sa tanan sa wala sing katapusan.

9Sigurado gid nga ang tanan mo nga malaot nga mga kaaway magalalapta kag magakalamatay.

10Ginhatagan mo ako sang kusog pareho sa kusog sang talunon nga baka,

kag ginhatagan mo ako sang kalipay.92:10 ginhatagan… kalipay: sa literal, ginhaplasan ako sang maayo nga klase sang lana.

11Nabatian ko kag nakita mismo ang pagkapierdi sang akon malaot nga mga kaaway.

12Ang mga matarong magauswag pareho sa mga palma nga nagalambo,

kag magabakod sila pareho sa mga kahoy nga sedro sang Lebanon.

13Pareho sila sa mga kahoy nga gintanom sa templo sang Ginoo nga aton Dios,

nga nagalambo

14kag nagapamunga gihapon bisan tigulang na,

kag padayon nga malagtom kag mabakod.

15Nagapakita lang ini nga matarong ang Ginoo nga akon palalipdan nga bato;

wala gid sing kalautan sa iya.

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 92:1-15

Salmo 9292:0 Salmo 92 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit sa Adlaw nga Igpapahulay.

Awit sa Pagdayeg

1Ginoo nga Labing Halangdong Dios, maayo gayod ang paghatag ug mga pagpasalamat ug ang pag-awit ug mga pagdayeg kanimo.

2Maayo gayod ang pagsugilon sa imong gugma ug pagkamatinumanon adlaw ug gabii,

3nga dinuyogan sa mga instrumento nga may mga kuwerdas.

4Kay gilipay mo ako, Ginoo, pinaagi sa imong katingalahang mga buhat.

Tungod sa imong gipanghimo nagaawit ako sa kalipay.

5Pagkakatingalahan sa imong gipangbuhat, Ginoo!

Dili gayod matugkad ang imong panghunahuna.

6Dili masabtan sa mga buang-buang o sa mga hungog,

7nga bisan miuswag ang mga daotan sama sa labong nga mga sagbot nga nagatubo, laglagon sila sa walay kataposan.

8Apan ikaw, Ginoo, labaw sa tanan sa walay kataposan.

9Sigurado gayod nga ang tanan mong mga daotang mga kaaway magkatibulaag ug mangamatay.

10Gihatagan mo akog kusog nga sama sa kusog sa torong baka,

ug gihatagan mo akog kalipay.92:10 gihatagan… kalipay: sa literal, gihaplasan ako sa maayong klase sa lana.

11Nadungog ug nakita ko mismo ang kapildihan sa akong daotang mga kaaway.

12Ang mga matarong magmabungahon sama sa mga palma,

ug molig-on sila sama sa mga kahoyng sedro sa Lebanon.

13Daw mga kahoy sila nga gitanom diha sa templo sa Ginoo nga atong Dios,

nga molambo

14ug mamunga gihapon bisan ug tigulang na,

ug magpabilin sa gihapon ang iyang kalunhaw ug kalig-on.

15Nagapakita lang kini nga matarong ang Ginoo nga akong salipdanan nga bato;

wala gayoy ikasaway diha kaniya.