Ang Pulong Sang Dios

Salmo 91

Ang Dios Aton nga Manugprotektar

1Ang bisan sin-o nga magpaprotektar sa Labing Mataas nga Dios nga Makagagahom protektaran niya.
Makasiling siya[a] sa Ginoo, “Ikaw ang akon dalangpan kag mabakod nga palanaguan.
Ikaw ang akon Dios nga akon ginasaligan.”

Sigurado gid nga ilikaw ka niya sa mga siod kag sa makamamatay nga mga balatian.
Protektaran ka niya pareho sang pagprotektar sang pispis sa iya mga buto sa idalom sang iya mga pakpak.
Sa iya katutom, protektaran ka niya kag apinan.
5-6 Indi ka dapat mahadlok sa mga kalahadlukan, sa pana sang mga kaaway, sa mga balatian, kag sa mga kalalat-an nga nagaabot kon gab-i ukon adlaw.
Bisan linibo ka mga tawo ang magkalamatay sa imo palibot, indi ka maano.
Makita mo lang kon paano ginasilutan ang malaot nga mga tawo.

Tungod kay ginhimo mo nga dalangpan ang Ginoo, ang Labing Mataas nga Dios nga akon manugprotektar,
10 wala sing kalamidad ukon kalalat-an nga magaabot sa imo ukon sa imo panimalay.
11 Kay suguon sang Dios ang iya mga anghel sa pagbantay sa imo bisan diin ka makadto.
12 Hakwaton[b] ka nila agod indi mapilas ang imo tiil sa bato.[c]
13 Tapakon mo ang mga leon kag ang dalitan nga mga man-og.

14 Nagsiling ang Dios, “Luwason ko kag protektaran ang nagahigugma kag nagakilala sa akon.
15 Kon magpanawag siya sa akon, sabton ko siya;
kon ara siya sa kalisod, updan ko siya;
luwason ko siya kag padunggan.
16 Hatagan ko siya sang malawig nga kabuhi,
kag ipakita ko sa iya ang akon pagluwas sa iya.”

Notas al pie

  1. 91:2 siya: Amo ini sa Septuagint kag sa Syriac, pero sa Hebreo, ako.
  2. 91:12 Hakwaton: ukon, Saluon.
  3. 91:12 Hakwaton… bato: buot silingon, protektaran ka nila agod indi ka maano.

The Message

Psalm 91

11-13 You who sit down in the High God’s presence,
    spend the night in Shaddai’s shadow,
Say this: “God, you’re my refuge.
    I trust in you and I’m safe!”
That’s right—he rescues you from hidden traps,
    shields you from deadly hazards.
His huge outstretched arms protect you—
    under them you’re perfectly safe;
    his arms fend off all harm.
Fear nothing—not wild wolves in the night,
    not flying arrows in the day,
Not disease that prowls through the darkness,
    not disaster that erupts at high noon.
Even though others succumb all around,
    drop like flies right and left,
    no harm will even graze you.
You’ll stand untouched, watch it all from a distance,
    watch the wicked turn into corpses.
Yes, because God’s your refuge,
    the High God your very own home,
Evil can’t get close to you,
    harm can’t get through the door.
He ordered his angels
    to guard you wherever you go.
If you stumble, they’ll catch you;
    their job is to keep you from falling.
You’ll walk unharmed among lions and snakes,
    and kick young lions and serpents from the path.

14-16 “If you’ll hold on to me for dear life,” says God,
    “I’ll get you out of any trouble.
I’ll give you the best of care
    if you’ll only get to know and trust me.
Call me and I’ll answer, be at your side in bad times;
    I’ll rescue you, then throw you a party.
I’ll give you a long life,
    give you a long drink of salvation!”