Ang Pulong Sang Dios

Salmo 9:1-20

Salmo 9Salmo 9 Ang titulo sa Hebreo: Ang kanta nga ginsulat ni David. Sa direktor sang mga manugkanta: Kantaha ini sa tuno sang kanta nga “Ang Pagkapatay sang Anak.”

Nagahukom ang Dios sing Husto

1Pasalamatan ko ikaw, Ginoo, sa bug-os ko nga tagipusuon.

Isugid ko ang tanan mo nga makatilingala nga mga binuhatan.

2Labing Mataas nga Dios, magakalipay gid ako kag magakanta sang mga pagdayaw tungod sa imo.

3Kon atubangon mo na ang akon mga kaaway, magapalagyo sila nga nagakalatumba,

kag magakalamatay sila.

4Kay matarong ka nga manughukom nga nagapungko sa imo trono;

ginhukman mo ako kag napamatud-an mo nga wala ako sing sala.

5Ginsentensyahan mo kag ginlaglag ang malaot nga mga nasyon

gani indi na gid sila madumduman hasta san-o.

6Ginlaglag mo sing bug-os ang akon mga kaaway,

kag indi na gid sila makita hasta san-o.

Ginpangguba mo ang ila mga siyudad,

kag indi na gid sila madumduman pa.

7Pero ikaw, Ginoo, nagahari sa wala sing katapusan;

handa na ang imo trono sa paghukom.

8Pagahukman mo sing husto ang mga tawo sa kalibutan, nga wala ka sing may pinilian.

9Ginoo, ikaw ang dalangpan sang mga ginapigos sa tion sang kalisod.

10Nagasalig sa imo ang mga tawo nga nakakilala sa imo.

Kay sila nga mga nagadangop sa imo wala mo ginasikway.

11Kantahi ninyo sang mga pagdayaw ang Ginoo nga nagahari sa Zion!9:11 Zion: ukon, Jerusalem.

Ibantala ninyo sa mga nasyon ang iya mga binuhatan!

12Wala niya ginakalimtan ang pagpanawag sang mga kubos;

ginabalusan niya ang mga nagapigos sa ila.

13Ginoo, tan-awa kon ano ang pagpigos sa akon sang akon mga kaaway.

Kaluoyi ako kag luwasa sa kamatayon,

14agod masugid ko sa mga tawo didto sa mga puwertahan sang Zion9:14 sa mga puwertahan sang Zion: sa Hebreo, sa mga puwertahan sang anak nga babayi sang Zion. ang imo mga binuhatan,

nga nangin kabangdanan nga ginadayaw ko ikaw.

Magakalipay ako didto tungod kay ginluwas mo ako.

15Natabo mismo sa mga nasyon ang ila ginplano nga malain.

Pareho lang nga nahulog sila sa buho nga ila ginkutkot

ukon nasiod sila sa siod nga ila ginbutang.

16Nagpakilala ang Ginoo kon sin-o gid siya paagi sa iya matarong nga paghukom,

kag sila mismo nga malaot nga mga tawo ang nahalitan sang ila malaot nga mga ginahimo.

17Mapatay ang malaot nga mga tawo sa tanan nga nasyon,

kay ginasikway nila ang Dios.

18Indi pagpabay-an sang Dios ang mga imol hasta san-o.

May paglaom gihapon ang mga kubos nga luwason sila sang Dios.

19Sige na Ginoo, indi pagtuguti nga mangibabaw ang ikasarang sang mga tawo.

Hukmi ang mga nasyon sa imo presensya.

20Pahadluka sila Ginoo,

kag ipareyalisar sa ila nga mga tawo lamang sila.

La Parola è Vita

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.