Ang Pulong Sang Dios

Salmo 9

Nagahukom ang Dios sing Husto

1Pasalamatan ko ikaw, Ginoo, sa bug-os ko nga tagipusuon.
Isugid ko ang tanan mo nga makatilingala nga mga binuhatan.
Labing Mataas nga Dios, magakalipay gid ako kag magakanta sang mga pagdayaw tungod sa imo.
Kon atubangon mo na ang akon mga kaaway, magapalagyo sila nga nagakalatumba,
kag magakalamatay sila.
Kay matarong ka nga manughukom nga nagapungko sa imo trono;
ginhukman mo ako kag napamatud-an mo nga wala ako sing sala.
Ginsentensyahan mo kag ginlaglag ang malaot nga mga nasyon
gani indi na gid sila madumduman hasta san-o.
Ginlaglag mo sing bug-os ang akon mga kaaway,
kag indi na gid sila makita hasta san-o.
Ginpangguba mo ang ila mga siyudad,
kag indi na gid sila madumduman pa.
Pero ikaw, Ginoo, nagahari sa wala sing katapusan;
handa na ang imo trono sa paghukom.
Pagahukman mo sing husto ang mga tawo sa kalibutan, nga wala ka sing may pinilian.
Ginoo, ikaw ang dalangpan sang mga ginapigos sa tion sang kalisod.
10 Nagasalig sa imo ang mga tawo nga nakakilala sa imo.
Kay sila nga mga nagadangop sa imo wala mo ginasikway.

11 Kantahi ninyo sang mga pagdayaw ang Ginoo nga nagahari sa Zion![a]
Ibantala ninyo sa mga nasyon ang iya mga binuhatan!
12 Wala niya ginakalimtan ang pagpanawag sang mga kubos;
ginabalusan niya ang mga nagapigos sa ila.
13 Ginoo, tan-awa kon ano ang pagpigos sa akon sang akon mga kaaway.
Kaluoyi ako kag luwasa sa kamatayon,
14 agod masugid ko sa mga tawo didto sa mga puwertahan sang Zion[b] ang imo mga binuhatan,
nga nangin kabangdanan nga ginadayaw ko ikaw.
Magakalipay ako didto tungod kay ginluwas mo ako.

15 Natabo mismo sa mga nasyon ang ila ginplano nga malain.
Pareho lang nga nahulog sila sa buho nga ila ginkutkot
ukon nasiod sila sa siod nga ila ginbutang.
16 Nagpakilala ang Ginoo kon sin-o gid siya paagi sa iya matarong nga paghukom,
kag sila mismo nga malaot nga mga tawo ang nahalitan sang ila malaot nga mga ginahimo.
17 Mapatay ang malaot nga mga tawo sa tanan nga nasyon,
kay ginasikway nila ang Dios.
18 Indi pagpabay-an sang Dios ang mga imol hasta san-o.
May paglaom gihapon ang mga kubos nga luwason sila sang Dios.

19 Sige na Ginoo, indi pagtuguti nga mangibabaw ang ikasarang sang mga tawo.
Hukmi ang mga nasyon sa imo presensya.
20 Pahadluka sila Ginoo,
kag ipareyalisar sa ila nga mga tawo lamang sila.

Notas al pie

  1. 9:11 Zion: ukon, Jerusalem.
  2. 9:14 sa mga puwertahan sang Zion: sa Hebreo, sa mga puwertahan sang anak nga babayi sang Zion.

New International Reader's Version

Psalm 9

Psalm 9

For the director of music. A psalm of David to the tune of “The Death of the Son.”

Lord, I will give thanks to you with all my heart.
    I will tell about all the wonderful things you have done.
I will be glad and full of joy because of you.
    Most High God, I will sing the praises of your name.

My enemies turn back.
    They fall down and die right in front of you.
You have proved that I haven’t done anything wrong.
    You have sat on your throne and judged fairly.
You have punished the nations. You have destroyed evil people.
    You have erased their names from your book for ever and ever.
My enemies have been destroyed forever.
    You have leveled their cities to the ground.
    Even the memory of them is gone.

The Lord rules forever.
    He has set up his throne so that he can judge people.
He rules the world in keeping with what is right.
    He judges all its people fairly.
The Lord is a place of safety for those who have been treated badly.
    He keeps them safe in times of trouble.
10 Lord, those who know you will trust in you.
    You have never deserted those who look to you.

11 Sing the praises of the Lord. He rules from his throne in Zion.
    Tell among the nations what he has done.
12 The God who pays back murderers remembers.
    He doesn’t forget the cries of those who are hurting.

13 Lord, see how badly my enemies treat me!
    Help me! Don’t let me go down to the gates of death!
14 Then I can give praise to you
    at the gates of the city of Zion.
There I will be full of joy
    because you have saved me.
15 The nations have fallen into the pit they have dug.
    Their feet are caught in the net they have hidden.
16 The Lord is known to be fair by the things he does.
    Evil people are trapped by what they have done.
17 Sinful people go down to the place of the dead.
    So do all the nations that forget God.
18 But God will never forget needy people.
    The hope of those who are hurting will never die.

19 Lord, rise up. Don’t let people win the battle.
    Let the nations come to you and be judged.
20 Lord, strike them with terror.
Let the nations know they are only human beings.