Ang Pulong Sang Dios

Salmo 89

Ang Kasugtanan sang Dios kay David

1Ginoo, kantahon ko permi ang imo dako nga gugma.
Isugid ko ang imo katutom hasta san-o.
Ipahibalo ko nga malig-on ang imo gugma sa wala sing katapusan, kag magapadayon pareho sang langit.
Nagsiling ka, “Naghimo ako sang kasugtanan sa akon alagad nga si David, nga akon ginpili nga mangin hari.
Kag amo ini ang akon ginpromisa sa iya:
Ang tagsa ka hari sang Israel magahalin sa imo mga kaliwat hasta san-o;
ang imo ginharian magapadayon sa wala sing katapusan.”

Ginoo, ang mga langitnon nga tinuga nagadayaw sa imo makatilingala nga mga binuhatan kag sa imo katutom.
Wala sing bisan isa sa langit nga pareho sa imo, Ginoo.
Wala sing langitnon nga tinuga nga makapareho sa imo.
Ginatahod ka sa pagtililipon sang langitnon nga mga tinuga.
Sila tanan nga nagapalibot sa imo may kahadlok gid sa imo.
Ginoong Dios nga Makagagahom, wala sing bisan sin-o nga pareho sa imo;
gamhanan ka kag matutom sa tanan mo nga ginahimo.
Ginagamhan mo ang mabalod nga dagat;
ginapalinaw mo ang iya dalagko nga mga balod.
10 Gindugmok mo ang dragon nga si Rahab kag napatay ini.
Paagi sa imo gahom ginpalapta mo ang imo mga kaaway.
11 Imo ang langit kag ang kalibutan;
gintuga mo ang kalibutan kag ang tanan nga ara sa sini.
12 Ginhimo mo ang aminhan kag ang bagatnan.
Ang Bukid sang Tabor kag ang Bukid sang Hermon daw sa mga tawo nga nagakanta sa imo sa kalipay.
13 Gamhanan ka gid! Puwerte ikaw kakusog!
14 Nagahari ka nga may pagkamatarong kag hustisya, nga ginapangunahan sang gugma kag katutom.

15 Ginoo, bulahan ang mga tawo nga nakaeksperiensya sang paghinugyaw sa imo sa kalipay,
nga nagakabuhi sa kaayo sang imo presensya.
16 Tungod sa imo[a] nagakalipay sila permi,
kag ginadayaw nila ang imo pagkamatarong.
17 Ikaw ang ginapabugal nila nga ila kusog.

Tungod sa imo kaayo nagmadinalag-on kami.
18 Ginoo, Balaan nga Dios sang Israel, ikaw ang nagapanag-iya sang amon hari nga nagaprotektar sa amon.
19 Sang una nagpakighambal ka sa imo matutom nga mga alagad paagi sa palanan-awon.
Siling mo, “Ginbuligan ko ang isa ka soldado.
Ginpili ko siya halin sa akon katawhan agod mangin hari.
20 Si David, nga akon alagad, amo ang akon ginpili nga hari
paagi sa paghaplas sa iya sang akon balaan nga lana.
21 Ang akon gahom magaupod sa iya kag magapabaskog sa iya.
22 Indi makadaog-daog sa iya ang iya mga kaaway;
indi makapigos sa iya ang mga malaot.
23 Samtang nagatulok siya dugmukon ko ang iya mga kaaway hasta nga magkalamatay sila.
24 Higugmaon ko siya kag unungan.
Kag paagi sa akon gahom magmadinalag-on siya.
25 Pagahumon ko siya halin sa Dagat sang Mediteraneo hasta sa Suba sang Eufrates.[b]
26 Magasiling siya sa akon, ‘Ikaw ang akon Amay kag Dios;
ikaw ang palalipdan nga bato nga nagaluwas sa akon.’
27 Kabigon ko siya nga akon kamagulangan nga anak, ang labing gamhanan sa tanan nga hari.
28 Padayunon ko ang akon gugma sa iya hasta san-o,
kag ang akon kasugtanan sa iya indi gid magpalyar.
29 Ang tagsa ka hari sang Israel magahalin sa iya mga kaliwat hasta san-o;
ang iya ginharian magadugay pareho kadugay sang langit.
30-31 Pero kon ang iya mga kaliwat indi magtuman sang akon kasuguan, mga pagsulundan, kag mga pagpanudlo,
32 silutan ko sila sing masakit tungod sang ila mga sala.
33 Pero higugmaon kag unungan ko gihapon si David.
34 Indi ko pagdulaon ang akon kasugtanan sa iya,
kag indi ko pagliwaton ang akon ginpromisa sa iya.
35 Sa akon balaan nga ngalan, nakapromisa na ako nga indi gid ako magbutig sa kay David.
36 Ang tagsa ka hari sang Israel magahalin sa iya mga kaliwat hasta san-o.
Ang iya ginharian magadugay sa akon panulok pareho kadugay sang adlaw;
37 magapadayon ini hasta san-o pareho sang bulan nga ginakabig nga masaligan nga manugpamatuod sa langit.”

38 Pero, Ginoo, naakig ka sa imo pinili nga hari;
gintalikdan mo siya kag ginsikway.
39 Gindula mo ang imo kasugtanan sa iya nga imo alagad,
kag ginkuha mo ang iya awtoridad bilang hari.
40 Ginrumpag mo ang mga pader sang iya siyudad.
Gin-guba mo ang iya napaderan nga mga siyudad.
41 Ang mga pagkabutang sang iya siyudad ginpanguha sang tanan nga nagaagi.
Ginpakahuy-an siya sang iya katupad nga mga nasyon.
42 Ginpadaog mo ang iya mga kaaway;
ginlipay mo sila tanan.
43 Ginhimo mo nga wala sing pulos ang iya mga armas
kag ginpapierdi mo siya sa inaway.
44 Ginkuha mo ang iya pagkagamhanan[c] kag ang iya awtoridad bilang hari.
45 Ginpatigulang mo siya dayon;[d]
kag ginpakahuy-an mo siya.

46 Hasta san-o pa bala, Ginoo, nga magpanago ka?
Hasta bala sa wala sing katapusan?
Hasta san-o pa bala ang imo kaakig nga daw sa kalayo?
47 Dumduma bala kon daw ano kalip-ot sang kabuhi sang tawo;
dumduma nga ginhimo mo ang tawo nga may kamatayon.
48 Sin-o bala ang tawo nga indi mapatay?
Makalikaw bala ang tawo sa kamatayon?

49 Ginoo, diin na bala ang imo gugma nga pareho sang una, nga ginpromisa mo kay David sa imo katutom sa iya?
50 Dumduma, Ginoo, ang pagpakahuya sang madamo nga mga nasyon sa imo mga alagad,[e] nga ginaagwanta ko lang.
51 Sila nga imo mga kaaway, Ginoo, amo ang nagayaguta sang imo pinili nga hari bisan diin siya magkadto.

52 Dalayawon ang Ginoo sa wala sing katapusan! Amen! Amen!

Notas al pie

  1. 89:16 Tungod sa imo: sa literal, Sa imo ngalan.
  2. 89:25 halin sa… Eufrates: ukon, sa mga duta sa pihak sang mga dagat kag mga suba.
  3. 89:44 pagkagamhanan: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
  4. 89:45 Ginpatigulang mo siya dayon: ukon, Ginpalip-ot mo ang iya kabuhi.
  5. 89:50 mga alagad: siguro ang buot silingon, ang katawhan sang Israel. Sa iban nga mga kopya sang Hebreo makita ang “alagad” nga siguro ang buot silingon, ang hari sang Israel.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 89

Psalm 89

Guds löfte att bevara Davids ättlingar på tronen

1Maskil. Av esrachiten Etan.[a]

2I evighet vill jag sjunga om Herrens nåd,

för alla kommande generationer vill jag göra din trofasthet känd.

3För jag sa: Din nåd består för evigt

och din trofasthet är befäst i himlen.

4”Jag har slutit ett förbund med min utvalde,

svurit till min tjänare David:

5’Jag ska låta din ätt bestå för evigt

och befästa din tron från generation till generation.’ ” Séla

6Himlen prisar dina under, Herre,

de heligas församling din trofasthet.

7För vem i skyn kan jämföra sig med Herren?

Vem bland Guds söner är lik Herren?

8Gud är fruktad i de heligas råd,

stor och fruktad mer än alla omkring honom.

9Herre, härskarornas Gud, vem är som du?

Du är mäktig, Herre,

och din trofasthet omger dig.

10Du råder över det brusande havet.

När vågorna stiger stillar du dem.

11Du krossade Rahav och slog ihjäl honom.

Du skingrade dina fiender med din kraft.

12Din är himlen och din är jorden,

du har grundlagt världen med allt som finns där.

13Du skapade norr och söder.

Tabor och Hermon jublar över ditt namn.

14Din arm är full av kraft.

Din hand är stark, och du lyfter den med makt.

15Rättfärdighet och rättvisa är grunden för din tron,

nåd och trofasthet går framför dig.

16Lyckliga är de människor som förstår att jubla inför dig,

Herre, de vandrar i ljuset av din närhet.

17De gläder sig dag för dag över ditt namn,

de lyfts upp av din rättfärdighet.

18Du är deras ära och styrka,

och genom din välvilja lyfter du vårt horn.

19För vår sköld tillhör Herren,

och vår kung tillhör Israels Helige.

20I en syn talade du en gång

till dina fromma och sa:

”Jag har gett en krigare styrka,

jag har upphöjt en ung man bland folket.

21Jag har funnit min tjänare David.

Med min heliga olja har jag smort honom.

22Min hand ska stödja honom,

ja, min arm ska styrka honom.

23Ingen fiende ska tvinga honom till tribut,

ingen gudlös ska förtrycka honom.

24Jag ska krossa hans motståndare framför honom

och slå ner dem som hatar honom.

25Min trofasthet och nåd ska vara med honom,

och i mitt namn ska hans horn lyftas.

26Jag ska lägga havet under hans hand,

floderna i hans makt.

27Han ska ropa till mig:

’Du är min Gud, min far och min räddnings klippa.’

28Jag ska göra honom till en förstfödd,

till den högste bland kungarna på jorden.

29Jag ska visa honom nåd i evighet,

och mitt förbund med honom ska stå fast.

30Jag ska låta hans ätt bestå för alltid

och hans tron så länge himlen består.

31Om hans barn överger min lag

och inte följer mina bud,

32om de bryter mot mina förordningar

och inte lyder mina befallningar,

33kommer jag att straffa deras synd med ris

och deras missgärning med slag.

34Men jag ska inte ta bort min nåd från honom

eller svika i min trofasthet.

35Jag ska inte bryta mitt förbund

eller ändra på något av det jag har sagt,

36för jag har svurit i min helighet

– och jag ska inte ljuga för David – 

37att hans ätt ska få bestå för evigt

och hans tron inför mig som solen,

38för evigt som månen,

det trofasta vittnet i skyn.” Séla

39Men du har förkastat, stött bort

och varit vred på din smorde.

40Du har upphävt förbundet med din tjänare,

du har vanärat hans krona i smutsen.

41Du har brutit ner alla hans murar

och raserat hans fästen.

42Alla som kommer förbi på vägen plundrar honom,

och hans grannar hånar honom.

43Du har styrkt hans motståndare

och låtit hans fiender glädja sig.

44Du har gjort hans svärd obrukbart

och vägrat hjälpa honom i striden.

45Du har gjort slut på hans härlighet

och vält omkull hans tron.

46Du har förkortat hans ungdomstid

och klätt honom i skam. Séla

47Herre, hur länge ska du hålla dig gömd,

hur länge kommer din vrede att brinna som eld?

48Tänk på hur flyktig min livstid är,

hur förgängliga du har skapat alla människobarn.

49Kan en människa leva och slippa se döden?

Vem kan rädda sig undan dödsrikets makt? Séla

50Herre, var finns nu din nåd från förr,

den som du i trofasthet lovade David med ed?

51Herre, tänk på din tjänares vanära,

vad jag måste utstå från andra folk!

52Dina fiender hånar mig, Herre,

de hånar din smorde överallt där han går fram.

53Välsignad är Herren i evighet!

Amen, amen!

Notas al pie

  1. 89:1 Se not till 88:1 och 32:1.