Ang Pulong Sang Dios

Salmo 89:1-52

Salmo 89Salmo 89 Ang titulo sa Hebreo: Ang “maskil” nga ginsulat ni Etan nga Ezranhon.

Ang Kasugtanan sang Dios kay David

1Ginoo, kantahon ko permi ang imo dako nga gugma.

Isugid ko ang imo katutom hasta san-o.

2Ipahibalo ko nga malig-on ang imo gugma sa wala sing katapusan, kag magapadayon pareho sang langit.

3Nagsiling ka, “Naghimo ako sang kasugtanan sa akon alagad nga si David, nga akon ginpili nga mangin hari.

Kag amo ini ang akon ginpromisa sa iya:

4Ang tagsa ka hari sang Israel magahalin sa imo mga kaliwat hasta san-o;

ang imo ginharian magapadayon sa wala sing katapusan.”

5Ginoo, ang mga langitnon nga tinuga nagadayaw sa imo makatilingala nga mga binuhatan kag sa imo katutom.

6Wala sing bisan isa sa langit nga pareho sa imo, Ginoo.

Wala sing langitnon nga tinuga nga makapareho sa imo.

7Ginatahod ka sa pagtililipon sang langitnon nga mga tinuga.

Sila tanan nga nagapalibot sa imo may kahadlok gid sa imo.

8Ginoong Dios nga Makagagahom, wala sing bisan sin-o nga pareho sa imo;

gamhanan ka kag matutom sa tanan mo nga ginahimo.

9Ginagamhan mo ang mabalod nga dagat;

ginapalinaw mo ang iya dalagko nga mga balod.

10Gindugmok mo ang dragon nga si Rahab kag napatay ini.

Paagi sa imo gahom ginpalapta mo ang imo mga kaaway.

11Imo ang langit kag ang kalibutan;

gintuga mo ang kalibutan kag ang tanan nga ara sa sini.

12Ginhimo mo ang aminhan kag ang bagatnan.

Ang Bukid sang Tabor kag ang Bukid sang Hermon daw sa mga tawo nga nagakanta sa imo sa kalipay.

13Gamhanan ka gid! Puwerte ikaw kakusog!

14Nagahari ka nga may pagkamatarong kag hustisya, nga ginapangunahan sang gugma kag katutom.

15Ginoo, bulahan ang mga tawo nga nakaeksperiensya sang paghinugyaw sa imo sa kalipay,

nga nagakabuhi sa kaayo sang imo presensya.

16Tungod sa imo89:16 Tungod sa imo: sa literal, Sa imo ngalan. nagakalipay sila permi,

kag ginadayaw nila ang imo pagkamatarong.

17Ikaw ang ginapabugal nila nga ila kusog.

Tungod sa imo kaayo nagmadinalag-on kami.

18Ginoo, Balaan nga Dios sang Israel, ikaw ang nagapanag-iya sang amon hari nga nagaprotektar sa amon.

19Sang una nagpakighambal ka sa imo matutom nga mga alagad paagi sa palanan-awon.

Siling mo, “Ginbuligan ko ang isa ka soldado.

Ginpili ko siya halin sa akon katawhan agod mangin hari.

20Si David, nga akon alagad, amo ang akon ginpili nga hari

paagi sa paghaplas sa iya sang akon balaan nga lana.

21Ang akon gahom magaupod sa iya kag magapabaskog sa iya.

22Indi makadaog-daog sa iya ang iya mga kaaway;

indi makapigos sa iya ang mga malaot.

23Samtang nagatulok siya dugmukon ko ang iya mga kaaway hasta nga magkalamatay sila.

24Higugmaon ko siya kag unungan.

Kag paagi sa akon gahom magmadinalag-on siya.

25Pagahumon ko siya halin sa Dagat sang Mediteraneo hasta sa Suba sang Eufrates.89:25 halin sa… Eufrates: ukon, sa mga duta sa pihak sang mga dagat kag mga suba.

26Magasiling siya sa akon, ‘Ikaw ang akon Amay kag Dios;

ikaw ang palalipdan nga bato nga nagaluwas sa akon.’

27Kabigon ko siya nga akon kamagulangan nga anak, ang labing gamhanan sa tanan nga hari.

28Padayunon ko ang akon gugma sa iya hasta san-o,

kag ang akon kasugtanan sa iya indi gid magpalyar.

29Ang tagsa ka hari sang Israel magahalin sa iya mga kaliwat hasta san-o;

ang iya ginharian magadugay pareho kadugay sang langit.

30-31Pero kon ang iya mga kaliwat indi magtuman sang akon kasuguan, mga pagsulundan, kag mga pagpanudlo,

32silutan ko sila sing masakit tungod sang ila mga sala.

33Pero higugmaon kag unungan ko gihapon si David.

34Indi ko pagdulaon ang akon kasugtanan sa iya,

kag indi ko pagliwaton ang akon ginpromisa sa iya.

35Sa akon balaan nga ngalan, nakapromisa na ako nga indi gid ako magbutig sa kay David.

36Ang tagsa ka hari sang Israel magahalin sa iya mga kaliwat hasta san-o.

Ang iya ginharian magadugay sa akon panulok pareho kadugay sang adlaw;

37magapadayon ini hasta san-o pareho sang bulan nga ginakabig nga masaligan nga manugpamatuod sa langit.”

38Pero, Ginoo, naakig ka sa imo pinili nga hari;

gintalikdan mo siya kag ginsikway.

39Gindula mo ang imo kasugtanan sa iya nga imo alagad,

kag ginkuha mo ang iya awtoridad bilang hari.

40Ginrumpag mo ang mga pader sang iya siyudad.

Gin-guba mo ang iya napaderan nga mga siyudad.

41Ang mga pagkabutang sang iya siyudad ginpanguha sang tanan nga nagaagi.

Ginpakahuy-an siya sang iya katupad nga mga nasyon.

42Ginpadaog mo ang iya mga kaaway;

ginlipay mo sila tanan.

43Ginhimo mo nga wala sing pulos ang iya mga armas

kag ginpapierdi mo siya sa inaway.

44Ginkuha mo ang iya pagkagamhanan89:44 pagkagamhanan: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini. kag ang iya awtoridad bilang hari.

45Ginpatigulang mo siya dayon;89:45 Ginpatigulang mo siya dayon: ukon, Ginpalip-ot mo ang iya kabuhi.

kag ginpakahuy-an mo siya.

46Hasta san-o pa bala, Ginoo, nga magpanago ka?

Hasta bala sa wala sing katapusan?

Hasta san-o pa bala ang imo kaakig nga daw sa kalayo?

47Dumduma bala kon daw ano kalip-ot sang kabuhi sang tawo;

dumduma nga ginhimo mo ang tawo nga may kamatayon.

48Sin-o bala ang tawo nga indi mapatay?

Makalikaw bala ang tawo sa kamatayon?

49Ginoo, diin na bala ang imo gugma nga pareho sang una, nga ginpromisa mo kay David sa imo katutom sa iya?

50Dumduma, Ginoo, ang pagpakahuya sang madamo nga mga nasyon sa imo mga alagad,89:50 mga alagad: siguro ang buot silingon, ang katawhan sang Israel. Sa iban nga mga kopya sang Hebreo makita ang “alagad” nga siguro ang buot silingon, ang hari sang Israel. nga ginaagwanta ko lang.

51Sila nga imo mga kaaway, Ginoo, amo ang nagayaguta sang imo pinili nga hari bisan diin siya magkadto.

52Dalayawon ang Ginoo sa wala sing katapusan! Amen! Amen!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 89:1-52

Psalmul 89

Un maschilTitlu. Vezi Ps. 32. al ezrahitului Etan.

1Voi cânta mereu îndurările Domnului,

din generație în generație

voi face cunoscută credincioșia Ta cu gura mea.

2Căci zic: „Îndurarea Ta are temelii veșnice

și în ceruri Ți‑ai întărit credincioșia!“

3„Am încheiat un legământ cu alesul Meu

și i‑am jurat robului Meu David, zicând:

4«Îți voi întări sămânța4 Termenul ebraic pentru sămânță este un singular care se poate referi atât la un singur urmaș, cât și la toți descendenții din linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenționată. În traducerea de față a fost redat fie literal, fie cu urmaș sau urmași, în funcție de contextul literal și de cel teologic. pe vecie

și voi statornici tronul tău din generație în generație.»“ Selah

5Cerurile laudă minunile Tale, Doamne,

precum și credincioșia Ta în adunarea sfinților.

6Căci cine, printre nori, se poate asemăna cu Domnul?

Este cineva ca Domnul printre fiii lui Dumnezeu6 Vezi nota de la 29:1.?

7Dumnezeu insuflă groază în marea adunare a sfinților

și este de temut pentru cei din preajma Lui.

8Doamne, Dumnezeu al Oștirilor8 Ebr.: YHWH Elohim Țebaot., cine este puternic ca Tine, Doamne8 Ebr.: YAH, o formă prescurtată a tetragramei divine YHWH, formă care apare în componența mai multor sintagme ebraice. Vezi și Ps. 94:7, 12.?

Credincioșia Ta Te înconjoară!

9Tu stăpânești mândria mării;

când i se ridică valurile, Tu i le liniștești.

10Tu ai zdrobit Rahabul10 Monstru al mării. Rahab este folosit adesea ca nume poetic pentru Egipt (vezi Is. 30:7). ca pe un om ucis;

cu brațul Tău puternic i‑ai împrăștiat pe dușmanii Tăi.

11Cerurile sunt ale Tale, așa cum tot al Tău este și pământul;

Tu ai întemeiat lumea cu tot ce cuprinde ea!

12Tu ai creat nordul și sudul12 Lit.: dreapta; în vremea aceea, în Orient punctele cardinale erau determinate de poziția cu fața spre răsărit, nu spre nord..

Taborul și Hermonul strigă de bucurie la auzirea Numelui Tău.

13Brațul Tău este tare,

mâna Ta este puternică, dreapta Ta este înălțată.

14Dreptatea și judecata sunt temelia tronului Tău;

îndurarea și credincioșia merg înaintea Ta.

15Ferice de poporul care cunoaște strigătul de bucurie!

Doamne, ei vor umbla în lumina feței Tale!

16Ei se vor bucura de Numele Tău toată ziua

și se vor lăuda cu dreptatea Ta.

17Căci măreția tăriei lor ești Tu

și prin bunăvoința Ta ne înalți cornul17, 24 Vezi nota de la 18:2..

18Căci scutul nostru este al Domnului,

și împăratul nostru este al Sfântului lui Israel!

19Atunci ai vorbit printr‑o vedenie

și le‑ai zis credincioșilor Tăi:

„I‑am dat ajutor unui viteaz,

am ridicat din popor pe unul ales.

20L‑am găsit pe robul Meu David

și l‑am uns cu untdelemnul Meu cel sfânt.

21Mâna Mea îl va sprijini;

da, brațul Meu îl va întări.

22Dușmanul nu‑i va pretinde

și nelegiuitul nu‑l va înjosi.

23Îi voi zdrobi pe vrăjmașii lui dinaintea lui

și‑i voi lovi pe cei ce‑l urăsc.

24Credincioșia și îndurarea Mea îl vor însoți;

cornul îi va fi înălțat prin Numele Meu.

25Voi da în mâna lui marea

și în dreapta lui râurile.

26El Îmi va zice: «Tatăl meu,

Dumnezeul meu, Stânca izbăvirii mele!»

27Eu îl voi face întâi născut,

cel mai înălțat dintre regii pământului.

28Îi voi păstra îndurarea Mea pe vecie,

iar legământul Meu cu el va fi trainic.

29Îi voi întări sămânța29 Vezi nota de la 89:4. pe veci

și voi întări tronul lui cât vor dăinui cerurile.

30Dacă fiii lui vor părăsi Legea Mea

și nu vor umbla după judecățile Mele,

31dacă vor desconsidera hotărârile Mele

și nu vor păzi poruncile Mele,

32atunci le voi pedepsi fărădelegea cu toiagul,

iar nelegiuirea cu lovituri.

33Nu‑Mi voi îndepărta însă îndurarea de la el

și nu‑Mi voi trăda credincioșia.

34Nu‑Mi voi desconsidera legământul

și nu voi schimba ce Mi‑a ieșit de pe buze.

35Odată ce am jurat pe sfințenia Mea,

nu‑l voi minți pe David!

36Veșnică‑i va fi sămânța36 Vezi nota de la 89:4. Sau Urmașul lui va dăinui veșnic.,

iar tronul lui va dăinui cât va fi soarele înaintea Mea;

37va fi întărit pe veci precum luna,

martorul cel credincios de printre nori.“ Selah

38Dar Tu l‑ai respins, l‑ai îndepărtat,

Te‑ai mâniat pe unsul Tău.

39Ai desconsiderat legământul cu robul Tău,

i‑ai întinat coroana în țărână,

40i‑ai dărâmat toate zidurile,

i‑ai prefăcut fortificațiile în ruine,

41l‑au jefuit toți trecătorii

și a ajuns de disprețul vecinilor.

42Ai înălțat dreapta vrăjmașilor lui

și i‑ai înveselit pe toți dușmanii lui.

43De asemenea, ai făcut ca tăișul sabiei lui să dea înapoi

și nu l‑ai sprijinit în luptă.

44I‑ai pus capăt strălucirii,

iar tronul i l‑ai azvârlit la pământ.

45I‑ai scurtat zilele tinereții sale

și l‑ai acoperit cu rușine. Selah

46Doamne, până când? Vei sta ascuns pentru totdeauna?

Până când va mai arde mânia Ta ca un foc?

47Adu‑mi aminte ce este lungimea vieții!

Pentru ce deșertăciune i‑ai creat pe toți fiii omului?

48Este oare vreun om care să poată trăi și să nu vadă moartea

sau care să‑și scape sufletul din mâna Locuinței Morților? Selah

49Stăpâne, unde sunt îndurările Tale de la început,

pe care, în credincioșia Ta, i le‑ai jurat lui David?

50Stăpâne, adu‑Ți aminte de disprețul împotriva robilor Tăi,

pe care îl port în piept din partea multor popoare,

51disprețul cu care m‑au disprețuit dușmanii Tăi, Doamne,

cu care au disprețuit pașii unsului Tău!

52Binecuvântat să fie Domnul în veci!

Amin! Amin!