Ang Pulong Sang Dios

Salmo 89

Ang Kasugtanan sang Dios kay David

1Ginoo, kantahon ko permi ang imo dako nga gugma.
Isugid ko ang imo katutom hasta san-o.
Ipahibalo ko nga malig-on ang imo gugma sa wala sing katapusan, kag magapadayon pareho sang langit.
Nagsiling ka, “Naghimo ako sang kasugtanan sa akon alagad nga si David, nga akon ginpili nga mangin hari.
Kag amo ini ang akon ginpromisa sa iya:
Ang tagsa ka hari sang Israel magahalin sa imo mga kaliwat hasta san-o;
ang imo ginharian magapadayon sa wala sing katapusan.”

Ginoo, ang mga langitnon nga tinuga nagadayaw sa imo makatilingala nga mga binuhatan kag sa imo katutom.
Wala sing bisan isa sa langit nga pareho sa imo, Ginoo.
Wala sing langitnon nga tinuga nga makapareho sa imo.
Ginatahod ka sa pagtililipon sang langitnon nga mga tinuga.
Sila tanan nga nagapalibot sa imo may kahadlok gid sa imo.
Ginoong Dios nga Makagagahom, wala sing bisan sin-o nga pareho sa imo;
gamhanan ka kag matutom sa tanan mo nga ginahimo.
Ginagamhan mo ang mabalod nga dagat;
ginapalinaw mo ang iya dalagko nga mga balod.
10 Gindugmok mo ang dragon nga si Rahab kag napatay ini.
Paagi sa imo gahom ginpalapta mo ang imo mga kaaway.
11 Imo ang langit kag ang kalibutan;
gintuga mo ang kalibutan kag ang tanan nga ara sa sini.
12 Ginhimo mo ang aminhan kag ang bagatnan.
Ang Bukid sang Tabor kag ang Bukid sang Hermon daw sa mga tawo nga nagakanta sa imo sa kalipay.
13 Gamhanan ka gid! Puwerte ikaw kakusog!
14 Nagahari ka nga may pagkamatarong kag hustisya, nga ginapangunahan sang gugma kag katutom.

15 Ginoo, bulahan ang mga tawo nga nakaeksperiensya sang paghinugyaw sa imo sa kalipay,
nga nagakabuhi sa kaayo sang imo presensya.
16 Tungod sa imo[a] nagakalipay sila permi,
kag ginadayaw nila ang imo pagkamatarong.
17 Ikaw ang ginapabugal nila nga ila kusog.

Tungod sa imo kaayo nagmadinalag-on kami.
18 Ginoo, Balaan nga Dios sang Israel, ikaw ang nagapanag-iya sang amon hari nga nagaprotektar sa amon.
19 Sang una nagpakighambal ka sa imo matutom nga mga alagad paagi sa palanan-awon.
Siling mo, “Ginbuligan ko ang isa ka soldado.
Ginpili ko siya halin sa akon katawhan agod mangin hari.
20 Si David, nga akon alagad, amo ang akon ginpili nga hari
paagi sa paghaplas sa iya sang akon balaan nga lana.
21 Ang akon gahom magaupod sa iya kag magapabaskog sa iya.
22 Indi makadaog-daog sa iya ang iya mga kaaway;
indi makapigos sa iya ang mga malaot.
23 Samtang nagatulok siya dugmukon ko ang iya mga kaaway hasta nga magkalamatay sila.
24 Higugmaon ko siya kag unungan.
Kag paagi sa akon gahom magmadinalag-on siya.
25 Pagahumon ko siya halin sa Dagat sang Mediteraneo hasta sa Suba sang Eufrates.[b]
26 Magasiling siya sa akon, ‘Ikaw ang akon Amay kag Dios;
ikaw ang palalipdan nga bato nga nagaluwas sa akon.’
27 Kabigon ko siya nga akon kamagulangan nga anak, ang labing gamhanan sa tanan nga hari.
28 Padayunon ko ang akon gugma sa iya hasta san-o,
kag ang akon kasugtanan sa iya indi gid magpalyar.
29 Ang tagsa ka hari sang Israel magahalin sa iya mga kaliwat hasta san-o;
ang iya ginharian magadugay pareho kadugay sang langit.
30-31 Pero kon ang iya mga kaliwat indi magtuman sang akon kasuguan, mga pagsulundan, kag mga pagpanudlo,
32 silutan ko sila sing masakit tungod sang ila mga sala.
33 Pero higugmaon kag unungan ko gihapon si David.
34 Indi ko pagdulaon ang akon kasugtanan sa iya,
kag indi ko pagliwaton ang akon ginpromisa sa iya.
35 Sa akon balaan nga ngalan, nakapromisa na ako nga indi gid ako magbutig sa kay David.
36 Ang tagsa ka hari sang Israel magahalin sa iya mga kaliwat hasta san-o.
Ang iya ginharian magadugay sa akon panulok pareho kadugay sang adlaw;
37 magapadayon ini hasta san-o pareho sang bulan nga ginakabig nga masaligan nga manugpamatuod sa langit.”

38 Pero, Ginoo, naakig ka sa imo pinili nga hari;
gintalikdan mo siya kag ginsikway.
39 Gindula mo ang imo kasugtanan sa iya nga imo alagad,
kag ginkuha mo ang iya awtoridad bilang hari.
40 Ginrumpag mo ang mga pader sang iya siyudad.
Gin-guba mo ang iya napaderan nga mga siyudad.
41 Ang mga pagkabutang sang iya siyudad ginpanguha sang tanan nga nagaagi.
Ginpakahuy-an siya sang iya katupad nga mga nasyon.
42 Ginpadaog mo ang iya mga kaaway;
ginlipay mo sila tanan.
43 Ginhimo mo nga wala sing pulos ang iya mga armas
kag ginpapierdi mo siya sa inaway.
44 Ginkuha mo ang iya pagkagamhanan[c] kag ang iya awtoridad bilang hari.
45 Ginpatigulang mo siya dayon;[d]
kag ginpakahuy-an mo siya.

46 Hasta san-o pa bala, Ginoo, nga magpanago ka?
Hasta bala sa wala sing katapusan?
Hasta san-o pa bala ang imo kaakig nga daw sa kalayo?
47 Dumduma bala kon daw ano kalip-ot sang kabuhi sang tawo;
dumduma nga ginhimo mo ang tawo nga may kamatayon.
48 Sin-o bala ang tawo nga indi mapatay?
Makalikaw bala ang tawo sa kamatayon?

49 Ginoo, diin na bala ang imo gugma nga pareho sang una, nga ginpromisa mo kay David sa imo katutom sa iya?
50 Dumduma, Ginoo, ang pagpakahuya sang madamo nga mga nasyon sa imo mga alagad,[e] nga ginaagwanta ko lang.
51 Sila nga imo mga kaaway, Ginoo, amo ang nagayaguta sang imo pinili nga hari bisan diin siya magkadto.

52 Dalayawon ang Ginoo sa wala sing katapusan! Amen! Amen!

Notas al pie

  1. 89:16 Tungod sa imo: sa literal, Sa imo ngalan.
  2. 89:25 halin sa… Eufrates: ukon, sa mga duta sa pihak sang mga dagat kag mga suba.
  3. 89:44 pagkagamhanan: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
  4. 89:45 Ginpatigulang mo siya dayon: ukon, Ginpalip-ot mo ang iya kabuhi.
  5. 89:50 mga alagad: siguro ang buot silingon, ang katawhan sang Israel. Sa iban nga mga kopya sang Hebreo makita ang “alagad” nga siguro ang buot silingon, ang hari sang Israel.

New International Reader's Version

Psalm 89

Psalm 89

A maskil of Ethan the Ezrahite.

Lord, I will sing about your great love forever.
    For all time to come, I will tell how faithful you are.
I will tell everyone that your love stands firm forever.
    I will tell them that you are always faithful, even in heaven itself.

You said, “Here is the covenant I have made with my chosen one.
    Here is the promise I have made to my servant David.
‘I will make your family line continue forever.
    I will make your kingdom secure for all time to come.’ ”

Lord, the heavens praise you for your wonderful deeds.
    When your holy angels gather together,
    they praise you for how faithful you are.
Who in the skies above can compare with the Lord?
    Who among the angels is like the Lord?
God is highly respected among his holy angels.
    He’s more wonderful than all those who are around him.
Lord God who rules over all, who is like you?
    Lord, you are mighty. You are faithful in everything you do.

You rule over the stormy sea.
    When its waves rise up, you calm them down.
10 You crushed Egypt and killed her people.
    With your powerful arm you scattered your enemies.
11 The heavens belong to you. The earth is yours also.
    You made the world and everything that is in it.
12 You created everything from north to south.
    Mount Tabor and Mount Hermon sing to you with joy.
13 Your arm is powerful.
    Your hand is strong.
    Your right hand is mighty.

14 Your kingdom is built on what is right and fair.
    Your faithful love leads the way in front of you.
15 Blessed are those who have learned to shout praise to you.
    Lord, they live in the light of your kindness.
16 All day long they are full of joy because of who you are.
    They celebrate the fact that you do what is right.
17 You bring them glory and give them strength.
    You are pleased to honor our king.
18 Our king is like a shield that keeps us safe.
    He belongs to the Lord.
    He belongs to the Holy One of Israel.

19 You once spoke to your faithful people in a vision.
    You said, “I have given strength to a soldier.
    I have raised up a young man from among the people.
20 I have found my servant David.
    I have poured my sacred oil on his head.
21 My powerful hand will keep him going.
    My mighty arm will give him strength.
22 No enemy will have the victory over him.
    No evil person will treat him badly.
23 I will crush the king’s enemies.
    I will completely destroy them.
24 I will love him and be faithful to him.
    Because of me his power will increase.
25 I will give him a great kingdom.
    It will reach from the Mediterranean Sea to the Euphrates River.
26 He will call out to me, ‘You are my Father.
    You are my God. You are my Rock and Savior.’
27 I will also make him my oldest son.
    Among all the kings of the earth, he will be the most important one.
28 I will continue to love him forever.
    I will never break my covenant with him.
29 I will make his family line continue forever.
    His kingdom will last as long as the heavens.

30 “What if his sons turn away from my laws
    and do not follow them?
31 What if they disobey my orders
    and fail to keep my commands?
32 Then I will punish them for their sins.
    I will strike them with a rod.
    I will whip them for their evil acts.
33 But I will not stop loving David.
    I will always be faithful to him.
34 I will not break my covenant.
    I will not go back on my word.
35 Once and for all, I have made a promise.
    It is based on my holiness.
    And I will not lie to David.
36 His family line will continue forever.
    His kingdom will last as long as the sun.
37 It will last forever like the moon,
    that faithful witness in the sky.”

38 But you have turned your back on your anointed king.
    You have been very angry with him.
39 You have broken the covenant you made with him.
    You have thrown your servant’s crown into the dirt.
40 You have broken through the walls around his city.
    You have completely destroyed his secure places.
41 All those who pass by have carried off what belonged to him.
    His neighbors make fun of him.
42 You have made his enemies strong.
    You have made all of them happy.
43 You have made his sword useless.
    You have not helped him in battle.
44 You have put an end to his glory.
    You have knocked his throne to the ground.
45 You have cut short the days of his life.
    You have covered him with shame.

46 Lord, how long will you hide yourself? Will it be forever?
    How long will your anger burn like fire?
47 Remember how short my life is.
    You have created all people for such a useless purpose!
48 Who can live and not die?
    Who can escape the power of the grave?
49 Lord, where is the great love you used to have?
    You faithfully promised it to David.
50 Lord, remember how my enemies have made fun of me.
    I’ve had to put up with mean words from all the nations.
51 Lord, your enemies have said mean things.
    They have laughed at everything your anointed king has done.

52 Give praise to the Lord forever!
Amen and Amen.