Ang Pulong Sang Dios

Salmo 86:1-17

Salmo 86Salmo 86 Ang titulo sa Hebreo: Ang pangamuyo ni David.

Pangamuyo para sa Bulig sang Dios

1Ginoo, pamatii kag sabta ang akon pangamuyo kay kubos kag imol ako.

2Tipigi ang akon kabuhi kay matutom ako sa imo.

Ikaw ang akon Dios; luwasa ako nga imo alagad nga nagasalig sa imo.

3Kaluoyi ako, Ginoo, kay permi ako nagapanawag sa imo.

4Lipaya ako, Ginoo, nga imo alagad kay sa imo ako nagapangamuyo.

5Matuod nga maayo ka kag mapinatawaron,

kag puno ka sang paghigugma sa tanan nga nagapanawag sa imo.

6Pamatii ang akon pangamuyo, Ginoo;

pamatii ang akon pagpakitluoy sa imo.

7Nagapanawag ako sa imo sa tion sang kalisod kay ginasabat mo ako.

8Wala sing dios nga pareho sa imo, Ginoo;

wala sing bisan sin-o nga makahimo sang imo mga ginpanghimo.

9Ang tanan nga nasyon86:9 nasyon: ukon, katawhan. nga imo ginhimo magasimba sa imo, Ginoo.

Pagadayawon ka nila.

10Kay gamhanan ka, kag makatilingala ang imo mga binuhatan;

kag ikaw lang ang Dios.

11Ginoo, tudlui ako sang imo pamaagi,

kag tumanon ko ini nga may katutom sa imo.86:11 ini nga may katutom sa imo: ukon, ang imo kamatuoran.

Buligi ako nga mangin matinud-anon sa akon pagtahod sa imo.

12Ginoo nga akon Dios, dayawon ko ikaw sa bug-os ko nga tagipusuon.

Dayawon ko ikaw sa wala sing katapusan.

13Kay dako ang imo gugma sa akon;

ginluwas mo ako sa kamatayon.

14O Dios, ginasalakay ako sang grupo sang bugalon nga mga tawo agod patyon.

Mga mapintas sila kag wala nagakilala sa imo.

15Pero ikaw, Ginoo, mabinalak-on kag maluluy-on nga Dios.

Mahigugmaon ka kag matutom, kag indi dali maakig.

16Talupangda ako kag kaluoyi;

hatagi ako sang imo kusog kag luwasa ako nga imo alagad.

17Hatagi ako sang tanda sang imo kaayo agod makita ini sang akon mga kaaway kag mahuy-an sila.

Kay ikaw, Ginoo, ang nagabulig kag nagalipay sa akon.

New Russian Translation

Псалтирь 86:1-7

Псалом 86

1Псалом сыновей Кораха. Песнь.

2Основание его на святых горах.

Господь любит врата Сиона

больше всех поселений Иакова.

3Славное возвещается о тебе,

город Божий. Пауза

4«Упомяну знающим Меня о Рааве86:4 То есть о Египте. и Вавилоне,

вот филистимляне и Тир с Кушем:

„Такой-то родился там“».

5О Сионе скажут:

«Такой-то и такой-то родился в нем,

и Всевышний Сам укрепит его».

6Господь в переписи народов напишет:

«Такой-то родился там». Пауза

7Все поющие и играющие скажут:

«Все источники мои в Тебе».