Ang Pulong Sang Dios

Salmo 86

Pangamuyo para sa Bulig sang Dios

1Ginoo, pamatii kag sabta ang akon pangamuyo kay kubos kag imol ako.
Tipigi ang akon kabuhi kay matutom ako sa imo.
Ikaw ang akon Dios; luwasa ako nga imo alagad nga nagasalig sa imo.
Kaluoyi ako, Ginoo, kay permi ako nagapanawag sa imo.
Lipaya ako, Ginoo, nga imo alagad kay sa imo ako nagapangamuyo.
Matuod nga maayo ka kag mapinatawaron,
kag puno ka sang paghigugma sa tanan nga nagapanawag sa imo.
Pamatii ang akon pangamuyo, Ginoo;
pamatii ang akon pagpakitluoy sa imo.
Nagapanawag ako sa imo sa tion sang kalisod kay ginasabat mo ako.

Wala sing dios nga pareho sa imo, Ginoo;
wala sing bisan sin-o nga makahimo sang imo mga ginpanghimo.
Ang tanan nga nasyon[a] nga imo ginhimo magasimba sa imo, Ginoo.
Pagadayawon ka nila.
10 Kay gamhanan ka, kag makatilingala ang imo mga binuhatan;
kag ikaw lang ang Dios.

11 Ginoo, tudlui ako sang imo pamaagi,
kag tumanon ko ini nga may katutom sa imo.[b]
Buligi ako nga mangin matinud-anon sa akon pagtahod sa imo.
12 Ginoo nga akon Dios, dayawon ko ikaw sa bug-os ko nga tagipusuon.
Dayawon ko ikaw sa wala sing katapusan.
13 Kay dako ang imo gugma sa akon;
ginluwas mo ako sa kamatayon.

14 O Dios, ginasalakay ako sang grupo sang bugalon nga mga tawo agod patyon.
Mga mapintas sila kag wala nagakilala sa imo.
15 Pero ikaw, Ginoo, mabinalak-on kag maluluy-on nga Dios.
Mahigugmaon ka kag matutom, kag indi dali maakig.
16 Talupangda ako kag kaluoyi;
hatagi ako sang imo kusog kag luwasa ako nga imo alagad.
17 Hatagi ako sang tanda sang imo kaayo agod makita ini sang akon mga kaaway kag mahuy-an sila.
Kay ikaw, Ginoo, ang nagabulig kag nagalipay sa akon.

Notas al pie

  1. 86:9 nasyon: ukon, katawhan.
  2. 86:11 ini nga may katutom sa imo: ukon, ang imo kamatuoran.

New International Version - UK

Psalm 86

Psalm 86

A prayer of David.

Hear me, Lord, and answer me,
    for I am poor and needy.
Guard my life, for I am faithful to you;
    save your servant who trusts in you.
You are my God; have mercy on me, Lord,
    for I call to you all day long.
Bring joy to your servant, Lord,
    for I put my trust in you.

You, Lord, are forgiving and good,
    abounding in love to all who call to you.
Hear my prayer, Lord;
    listen to my cry for mercy.
When I am in distress, I call to you,
    because you answer me.

Among the gods there is none like you, Lord;
    no deeds can compare with yours.
All the nations you have made
    will come and worship before you, Lord;
    they will bring glory to your name.
10 For you are great and do marvellous deeds;
    you alone are God.

11 Teach me your way, Lord,
    that I may rely on your faithfulness;
give me an undivided heart,
    that I may fear your name.
12 I will praise you, Lord my God, with all my heart;
    I will glorify your name for ever.
13 For great is your love towards me;
    you have delivered me from the depths,
    from the realm of the dead.

14 Arrogant foes are attacking me, O God;
    ruthless people are trying to kill me –
    they have no regard for you.
15 But you, Lord, are a compassionate and gracious God,
    slow to anger, abounding in love and faithfulness.
16 Turn to me and have mercy on me;
    show your strength on behalf of your servant;
save me, because I serve you
    just as my mother did.
17 Give me a sign of your goodness,
    that my enemies may see it and be put to shame,
    for you, Lord, have helped me and comforted me.